آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 22 آذر ماه 1394 = 13-12 2015

جمهوری اسلامی بدون گزینه سیاسی در سوریه

منصور امان

ملاها بدون گزینه سیاسی در سوریه، بر طبل جنگ می کوبند

رژیم جمهوری اسلامی هر چه بیشتر به دُنباله رو تحولات سوریه تبدیل می شود؛ نقشی که با وجود صرف هزینه گزاف مالی، سیاسی و انسانی "نظام" برای بازیگر اول بودن در این کشور، نمی تواند موجب خُشنودی آن باشد. واکُنش گیج سرانه رژیم مُلاها به نشست مُخالفان رژیم سوریه در ریاض، شاهدی بر مُنفعل شدن آن از نظر سیاسی در سوریه از یکسو و درماندگی برای سازگاری با شرایط تحول یافته از سوی دیگر دارد.

حاکمان ایران در واکُنشی خشم آلود به نشست مُخالفان رژیم اسدها، آنها را "تروریست" خوانده و تهدید کرده اند که علیه مُشارکت اپوزیسیون در تعیین سرنوشت سوریه دست به اقدام می زنند.

این برخورد در حالی صورت می گیرد که رژیم مُلاها در نشست وین به آغاز یک پروسه سیاسی برای برکناری مُسالمت آمیز آقای بشار اسد از قُدرت تن داده است و به طبع، تعیین نمایندگانی از مُخالفان برای مُذاکره با حُکومت سوریه به منظور انتقال قُدرت، یک بخش پایه ای از چنین پروسه ای به شُمار می رود.

از این رو چنین می نماید که نشست ریاض، رژیم مُلاها را در مورد پیامدهای عملی توافُقات خود در وین غافلگیر کرده باشد. واقعیت این است که نه آنها و نه رژیم اسدها هیچ برگی برای بازی در میدان مُذاکره ندارند. تنها مساله ای که برای چانه زنی باقی مانده، نه رفتن یا ماندن آقای بشار اسد، بلکه کنار رفتن وی پیش از آغاز پروسه صلح، در میانه آن یا بعد از آن است و درماندگی حاکمان ایران از همین نُقطه آغاز می گردد.

آنها آلترناتیوی برای آقای اسد ندارند و به همین دلیل نیز منافع شان به گونه برگشت ناپذیری با شکل نگرفتن یک گُزینه سیاسی در سوریه گره خورده است. مُتحدان آقای بشار اسد حتی از میان حلقه رهبری رژیم سوریه نیز نمی توانند جانشینی برای وی بیایند، چرا که بود و نبود دستگاه دیکتاتوری رژیم بعث بر شخص رییس جمهور، ابتدا اسد پدر و سپس اسد پسر اُستوار گردیده و بدون آن به شتاب از هم فرو می پاشد.

در همین حال، نُفوذ رژیم مُلاها برای ایجاد مانع جدی بر سر راه فرآیند به جریان افتاده به شدت محدود شده است و به میزانی که دخالت نظامی روسیه و غرب در این کشور بیشتر می شود، به همان اندازه نیز از آن بیشتر کاسته می شود. در این میان سطح رقابت و تلاش برای تاثیرگذاری "نظام" بر تحولات سوریه به نمایش اجساد کشته شدگان خود کاهش یافته است.

همچون ماجراجویی هسته ای، رژیم ولایت فقیه در سوریه نیز روی تلی از آوار سیاستهای نابخردانه و کوته نظرانه خود نشسته است و عقل ناتمام اش به جایی ره نمی دهد. حاکمان ایران بار دیگر نشان می دهند که قادر به مُدیریت تضادهایی که با صرف هزینه های هنگُفت فعال می کنند، نیستند. آنها اکنون نیز ریسمان تحولات پیشی گرفته را بر گردن دارند و فقط توانایی تحرُک در جهتی را دارند که بدان کشیده می شوند.نظامی December 13, 2015 10:11 AM

جمهوری لجنزار ملاهای مفتخورایران با تطمیع روسها و کشاندن پای آنها به سوریه با این خیال خام که موازنه قدرت را در جهت حفظ بشار اسد بر هم بزنند ؛ باعث و دلیل اصلی آغاز جنگ جهانی آخرت که در آینده اجتناب ناپذیر است و دیر یا زود دارد ، می باشند ننگ و نفرین بر این آخوندهای مفت خور و انگل بشریت که برای ماندن در حکومت و جلوگیری از سقوط و فروپاشی خود ، دارند منطقه و دنیا را به آتش می کشند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.