آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

سه شنبه، 28 اردیبهشت ماه 1395 = 17-05 2016

جبهه گیری ناجوانمردانه پدر فائزه رفسنجانی

منصور امان

آقای اکبر رفسنجانی یکبار دیگر نشان داده که شُهرت خود به حسابگری سیاسی و سوداگر بودن را بیهوده کسب نکرده است. او به وسیله موضعگیری علیه دیدار دُخترش، خانُم فائزه رفسنجانی با یک زندانی عقیدتی، از برابر تهاجُم سازمان یافته باند رقیب که می تواند موقعیت او را تضعیف کند، جاخالی داده است.

همزمان با افزایش حملات باند ولی فقیه علیه مُلاقات خانُم فائزه رفسنجانی با خانُم فریبا کمال آبادی، زندانی بهایی، آقای رفسنجانی نیز با ارزش گذاری اقدام وی به عُنوان "اشتباه بد"، او را به توبه و موضعگیری علیه بهاییان، یا آنگونه که خود گفته "تصحیح و جُبران" فراخوانده است. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود در این راستا سرمشق شده و به ناسزاگویی و نفرت پراکنی علیه آیین بهاییت پرداخته تا سپس از آن اعلام بیزاری کند.

با این موضعگیری، آقای رفسنجانی کم خطر ترین راه برای مُقابله با موج کینه توزانه ای که باند آقای خامنه ای به راه انداخته را برگُزیده؛ او با موج مزبور همراه شده و در مسیر آن به حرکت در آمده است.

تردیدی نیست که یک علت کارزار باند حاکم علیه خانم فائزه رفسنجانی، تسویه حساب با پدر وی و گشودن زاویه دیگری برای حمله و تحت فشار قرار دادن جناح میانه حُکومت است. اما این امر را نمی توان تنها و اصلی ترین سرچشمه یورش آقای خامنه ای و همدستانش دانست.

بر فراز این کشمکش و در اصل هر جدال درونی باندهای قُدرت جمهوری اسلامی، وظیفه حفظ خط و مرزهای فرقه ای "نظام" و رژیم آپارتاید سیاسی و عقیدتی آن قرار گرفته است؛ پایه ای که ثبات حُکومت دینی و سُلطه نمایندگان انحصاری آن را تضمین می کند و از "مُحافظه کار" تا "میانه رو" و از "افراطی" تا "اصلاح طلب"، جُملگی دسته بندیهای حُکومتی خود را بدان مشروط و مُتعهد می دانند.

اقدام خانُم فائزه رفسنجانی که چیزی بیشتر از یک رفتار انسانی ساده نیست، ایجاد حُفره نظری و عملی در مرزهای مزبور انگاشته می شود؛ حُفره ای که به دلیل بازتاب گُسترده خبر کاویده شدن آن، می تواند به تعداد گیرندگان تکثیر شود.

ارتجاع مذهبی برهم خوردن طبقه بندی "خودی" و "غیر خودی" شهروندان را نمی تواند تاب بیاورد، زیرا قُدرت مُبتنی بر قهر آن در پروسه دایمی نفی غیر و اثبات خویش ریشه دارد. رویکرد ایدیولوژیک "نظام" در برخورد به پدیده های زمینی و زدن مُهر نجس – پاک بر آنها، بخشی از این فرآیند است که مُتوجه رهانیدن گریبان استبداد دینی از شر چالشهایی مانند دموکراسی، حُقوق بشر، حُقوق شهروندی، آزادی بیان، عقیده و وجدان و جُز آن می باشد.

از این زاویه، جبهه گیری ناجوانمردانه آقای رفسنجانی علیه فرزند خود را می توان به خوبی موضعی پراگماتیستی خواند؛ فُرصت طلبانه و حقیر در نظر به منافع آنی که برای خود مُتصور است؛ حسابگرانه و "بصیرت" تراز با نگاه به "مصالح نظام"!Mahsa May 17, 2016 06:11 PM

ايكاش ميدانستيم اكبر كوسه درس هنرپيشگيش را زير سايه كدام مكتب ميگذارند كه اينقدر ماهرانه خودش وخانواده اش به اين بازيگري ها ادامه ميدهند حالا در زير سايه اين قهر وغضب ها وفحش وناسزا چه اتفاقي مَد نظر اكبر كوسه وعلي چلاق است خدا ميداند كه همه انها به انتخابات اينده مربوط ميشود

گزارش یا اعتراض به این نظر


فریبرز May 17, 2016 07:57 PM

این اکبر کوسه با تجربه ای که از زمامداری در جمهوری اسلامی آموخته است می تواند بزرگترین سیرک جهان را مدیریت کند!

گزارش یا اعتراض به این نظر


صبا May 18, 2016 02:50 PM

عجباازتفسیرهائی که ازاین داستان شده ومیشود!
یکی فائزه راشجاع شجاعان میخواند،آن یکی،یک جای دنج طلائی از تاریخ!رابرایش رزرومیکند،واین یکی از"جبهه گیری ناجوانمردانۀ آقای پدرجان علیه فرزند!ًمینویسد،ودراین میان بگمان من،این شخص آقای!رسماًجانی وابل وتبارودسته وباندش اندکه ازذوق کسب یک امتیاز چشمگیردربرابردشمنان حکومتی وغیره درپوست نمیگنجند
هنوزانگاربعضی ازهم میهنان غافلندکه رسماً جانی،بخصوص اهداف درازمدتش راازکانال شرکت سهامی خانواده،یاآنطورکه سعی درجاافتادنش داردخاندان!(شامل پس افتاده های خمینی گوربگوری) پیش میبرد،رسماً جانی ازاین طریق به صریحترین شکل به غربیها پیام فرستادکه یکوقت بفکرحمایت ازایدۀ سرنگونی کل حاکمیت و سرنگونی طلبان نباشیدها،ما خاندان رسماًجانی هستیم،ماآلترناتیو خامنه ای منفوریم،ببینیدکه چه خوب توان شیره مالیدن برسرمردم راهم داریم

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.