آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 30 بهمن ماه 1395 = 18-02 2017

بارندگی؛ عکس: هنر ایران پیش از اسلام را ببینید

ابرنا: تخت جمشید و نقش رستم از بارندگی‌ها تاکنون آسیبی ندیده است. مشاهدات و تصاویر ثبت شده نشان می دهد که سیلاب در حال خروج از کانال های زیرزمینی تخت جمشید است. هنر ایرانیان باستان باعث تخلیه سیلاب از این میراث جهانی در یک ساعت شد.

ایران پرس نیوز
نسل بیدار February 18, 2017 03:51 PM

مغز ایرانیان قبل از اسلام مانند کامپیوتر در حال خلاقیت بود * اما پس از ورود ویروس اسلام به ایران کامپیوتر خلاقیت ایرانیان سکته ناقص کرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش February 18, 2017 08:34 PM

در واقع میزان فهم و شعور و عقل جمهوری اسلامی از ۲۵۰۰ سال پیش هم عقب مانده تر است

گزارش یا اعتراض به این نظر


بهمن February 19, 2017 02:23 AM

اخوندهاي جنايت كار در تبليغات ضد ايراني خود هميشه ميگويند ايراني ها قبل از اسلام سواد نداشتند و سواد را عمر و علي و عثمان و سعد ابن ابي وقّاص به ايران اوردند كسي نيست به واپسگرايان ضد ايران و ضد بشر بگويد اگر ايراني ها سواد نداشتند چگونه مي توانستند بر نصف قاره جهان حكومت كنند و اولين دولت روي زمين را در ٢٥٠٠ سال پيش به شيوه امروزي پياده كنند اخوند مرتجع در قرن ٢١هنوز يك افتابه نساخته و حتي عمامه اش از چين و اندونزي وارد ميشود

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: