آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 30 بهمن ماه 1395 = 18-02 2017

فیلم؛ تخریب خانه مستضعفین در برف و سرما

تخریب خانه افراد تهیدست در تبریز توسط نیروهای شهرداری و بی خانمان کردن آنان در برف و سرمای زمستان
www.youtube.com/watch?v=_nkxTq4XSCc

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADسهراب February 19, 2017 01:30 AM

اينگونه حركات كاملاً جهتدار مى باشد افرادى در جمهورى اسلامى با انجام اينگونه اعمال در مناطق خاص اسباب ايجاد نارضايتى مردم را فراهم اورده تا دراينده از انان در جهت نيات شوم خود كه همانا حركات جدايى طلبانه هست استفاده كنند ، در عجبم كه دولت انقدر احمق ونفهم است كه در دام اين افراد افتاده و با دست خود گور خودش رامى كند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: