آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 3 فروردین ماه 1396 = 23-03 2017

فیلم؛ پیام نخست وزیر کانادا بمناسبت نوروز

تبریک نخست وزیر کانادا به مناسبت عید نوروز: هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز
www.youtube.com/watch?v=d19mg0jVoGA

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: