آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 14 تیر ماه 1396 = 05-07 2017

ایران؛ حکم قطع دست برای سارق خانه قاضی

دزد سابقه‌دار که در آخرین سرقتش به خانه یک قاضی دستبرد زده بود، به قطع دست محکوم شد. دو سال پيش مأموران پليس سارقي را دستگير كردند كه دست به سرقت از خانه‌ها در مناطق صادقيه، جلال آل احمد و... زده بود.

به گزارش همشهری، دوربين مداربسته خانه آخرين مالباخته كه يك قاضي بود، دست اين مرد را كه مجرمي سابقه‌دار بود رو كرد و باعث دستگيري وي شد. در بررسي‌ها مشخص شد متهم كه احسان نام دارد پيش از اين به جرم سرقت در زندان بوده و سرقت‌هايش را زماني كه در مرخصي خارج از زندان به سر مي‌برده انجام مي‌داده است.

او در بازجويي‌ها به ارتكاب سرقت با همدستي يكي از دوستانش اعتراف كرد كه در ادامه معلوم شد همدست او مدتي قبل در كرمانشاه بازداشت شده و در زندان به سر مي‌برد. با دستگيري احسان، وي ديروز در شعبه هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران پاي ميز محاكمه قرار گرفت. در اين جلسه كه به رياست قاضي حسين اصغرزاده برگزار شد، متهم گفت:

من و همدستم پيك موتوري بوديم و از آنجا كه هر دوي ما سابقه‌دار بوديم نقشه سرقت كشيديم. پس از مدتي من دستگير شدم كه قاضي پرونده‌ام به من تخفيف داد و مرا به زندان محكوم كرد. با اين حال زماني كه در زندان بودم، مرخصي گرفتم و دوباره سرقت‌هايم را شروع كردم. آخرين خانه‌اي هم كه به آن دستبرد زدم، خانه قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده‌ام بود و او با ديدن چهره‌ام در دوربين مداربسته مرا شناسايي كرد. بعد از اعترافات اين مرد، هيأت قضايي وارد شور شد و مردم جوان را به قطع دست محكوم كرد.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: