آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

یکشنبه، 14 خرداد ماه 1396 = 04-06 2017

نامه سرگشاده محسن سازگارا به علی خامنه‌ ای

"تحويل خانه به صاحب خانه"

جناب آقاي خامنه اي،

باسلام
از درون حلقه پزشكي شما خبر مي دهند كه حالتان مساعد نيست و احتمال می‌دهند که مرگ شما بسیارنزدیک است. ممكن است درست در نيايد و چند سال ديگر هم زنده بمانيد. اما بالاخره دير يا زود به قول ابوالفضل بيهقي، "فرمان مي يابيد" و جهان فاني را به سوي ديار باقي ترك مي كنيد. مي خواهم به مصداق حديث شريف نبوي "حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا" (از خودتان حساب بكشيد قبل از آن كه از شما در روز جزاحساب بكشند و اعمال خود را بسنجيد قبل از آن كه اعمالتان را در آن روزبسنجند)، به شما در اين حساب كشي كمك كنم و آينه‌اي جلوي چشمتان بگذارم تا خود و عملكردتان را در آن ببينيد.
دریاب کنون که نعمتت هست به دست
کاین دولت و ملک می رود دست به دست (سعدی)

آقاي خامنه اي:
شما ده سال به عنوان عضو شوراي انقلاب و رئيس جمهور، دركنار آقاي خميني در ساختن نظام جمهوري اسلامي مسئوليت داشته‌ايد و ٢٩ سال نيز به عنوان رهبرنظام مستقيما مسئول تمام اتفاقات كشور و دستاوردهاي اين نظام بوده‌ايد. آن چه اكنون در كشور هست محصول رهبري شما است و خوب وبد آن در دنيا و آخرت به پاي شما نوشته مي شود. نگاهي به كشور بياندازيد. مردمي خسته، نااميد، گرسنه و خشمگین در كشوري پراز مشكل و نابساماني ديده مي‌شوند. در عرصه اقتصادي، نزديك به نيمي از ثروت كشور در تملك شما و نهادهاي زير نظرتان مثل سپاه است. ازقول یکی از مسئولین بانک مرکزی نقل می‌کنند که بخشی ازدرآمد نفت تحت عنوان سهم رهبری دربانک مرکزی به حساب ویژه شما واریز می‌شود. به این ترتیب فساد بي‌سابقه‌ای که در تمام اركان كشور موج مي زند از خود شما شروع می‌شود. تورم وگراني و بارسنگين ماليات كمرتوده مردم را شكسته و درهمین حال جمع اندكي از ارباب قدرت و اطرافیان شما درميلياردها ثروت بادآورده غوطه ورند و نعره‌هاي مستانه مي‌زنند. بيش از صدهزارميليارد تومان از موجودي بانك ها كه متعلق به مردم است به غارت رفته و با توقف گردش بانك‌ها، ركودي بي سابقه تمام كشور را در خود فرو برده و چرخ اقتصاد كشور زنگ زده و در واقع نمي چرخد. نخستين نتيجه اين ركود هم بيكاري چندين ميليون نفر از جوانان كشور است.

در عرصه اجتماعي بيش از ١١ ميليون نفرحاشيه نشين شهرهاي بزرگ هستند. بيش از سه ميليون نفر با ديو اعتياد سر مي كنند. دزدي، رشوه و ارتشاء بيداد مي‌كند. محيط زيست كشور در معرض نابودي است و مردم حتي براي تامين دو عنصر حياتي زندگي، يعني آب و هواي سالم با مشكل مواجه هستند.

در عرصه فرهنگي، دانشگاه هاي كشور در نازل ترين سطوح تاريخ خود قراردارند. وضعيت علمي كشور برخلاف آمارغلطي كه به شما داده‌اند و بارها تكرار كرده‌ايد، با هر شاخصي اسفناك است و ايران از دايره چرخش علم و دانش درجهان جدا افتاده است. در عرصه هنر، هنرمندان درفشار وتنگناي سركوب و اختناق و سانسورهستند. جمعي روانه زندان و گروهي آواره غربت شده و آن‌ها كه مانده‌اند همچون گل سنگ از درون سنگ خاراي فشارهاي موجود بازهم گل می‌دهند، اما به صدها خون دل و جفاي روزانه. البته حساب جمعي چاپلوس و شاعراني انوري پيشه كه به دربارشما راه دارند جدا است كه ريزه خوار خوان قدرت و ثروت شما هستند.

در عرصه سياست داخلي، در يك كلام هركس غيراز شما مي انديشيده، يا خائن و مزدور اجنبي لقب گرفته و يا احمق و نادان. هزاران نفر در دوره زمامداري شما روانه زندان وحصر شده‌اند، صدها نفر به قتل رسيده ويا اعدام شده‌اند، تعدادي مفقود و سر به نيست شده و جمعي هم روانه غربت و آوارگي گشته‌اند. مردم از امكان تشكل يافتن در نهادهاي مدني محروم شده و پايه‌اي ترين حقوق و آزادي آن‌ها هم دستخوش سركوب و اختناق قرارگرفته است.

در عرصه سياست خارجي هم جنگ افروزي شما تا كنون در سوريه و يمن و عراق و لبنان و افغانستان صدها هزاركشته و مجروح و آواره به جا گذاشته است. میلیاردها دلارثروت کشور را به باد داده و ايران را در دنيا به انزوايي بي بديل در تاريخ كشورمان دچار كرده و درعوض دست متجاوز روسيه را در تمام اركان كشور بازگذاشته است.

آن چه نوشتم تنها يك از هزار و ذره اي از خروار است. شرح كامل آن، مثنوي را ازهفتاد من كاغذ افزون مي‌كند. شما قدري از حصار چاپلوسان و سر سلطان به سلامت گويان بيرون بياييد، امكان داريد كه بسيار روشن‌تر و كامل‌تر از آن چه توسط آينه امثال من پيش چشمتان گذاشته می‌شود، درد و رنج ايران و ايراني را ببينيد. به نظرم فهميدن آن چه ملت مي‌خواهند، دست كم از وراي چندين انتخابات در بيست سال گذشته كار دشواري نيست، اما شما دراين ساليان طولاني زمامداري‌اتان اصرار داشته‌ايد كه پیام مردم را نشنوید و به زبان تحکم و تهدید با آن‌ها سخن بگویید.

آقاي خامنه‌اي نگوييد اين دولت‌هاي بر سركار مقصر بوده‌اند و يا زيد و عمر نتوانسته‌اند و يا لغت محبوب شما، دشمن نگذاشته است. وضعيت فعلي كشور آينه تمام نماي مديريت و مسئوليت شما است. سي سال در رهبري يك كشور با اين اختيارات گسترده، عمركاملي است كه مي‌توانسته ايران را گلستان كند ويا در وضعيت اسفناك فعلي قرار دهد. کشوردرآستانه سقوط و فروپاشی قرارگرفته است. شما مسئول اصلي وضع موجود هستيد.

متاسفانه شخص شما ديگر فرصت و عمر و استعداد ساختن ويرانه‌ها و جبران خسارت‌هايي كه به اين مرز و بوم زده‌ايد را نداريد. اما براي جبران اندكي از آن چه تباه كرده‌ايد براي اين چند صباح عمر باقي مانده‌اتان سه پيشنهاد روشن و مشخص برايتان دارم و اميدوارم با توفيق در به كار بستن آن‌ها بتوانيد قدري جبران مافات كنيد والبته به مصداق آيه شريفه "ما توفيقي الا بالله"، دعامي كنم توفيق الهي هم دراين راه شامل حالتان باشد.

پيشنهاد اول: رئیس بی کیاست دستگاه قضا را تعویض و عفوعمومي براي تمام مخالفين سياسي در داخل و خارج از كشور صادر كنيد. زندانيان سياسي و عزيزان در حصر را آزاد كنيد. راه آشتي ملي را در پيش بگيريد و بگذاريد گروه‌هاي مختلف مردم در فضايي سالم و با نشاط در ساختن ايران باهم همكاري و رقابت كنند. انقلاب تمام شده، بگذاريد نسل جوان كشور از "شرايط حساس كنوني" بيرون بيايد و زندگي كند. به جاي تكرار واژه دشمن، دوستي را بگذاريد و به جاي مرگ خواهي و پراكندن نفرت، زندگي خواهي و محبت را به مردم نثار كنيد. شادي و اميد را به مردم برگردانيد.

پيشنهاد دوم: تمام اموال و املاك و ثروت هايي را كه شما و نهادهاي زير نظرتان و ساير رانت خواران نزديك به نظام از دست و دهان مردم دزديده‌اند، به مردم برگردانيد. اين ثروت ها را ملي اعلام كنيد و دولت را موظف نماييد تا اين ثروت انباشته بيش از دويست ميليارد دلار را به صاحبانش برگرداند و صرف ايجاد كار براي ميليون ها بيكار در كشور و بهبود زندگي كارگران و معلمان و مزدبگيران نمايد. اموال مردم را به مردم برگردانيد.

پيشنهاد سوم: نظام ولايت مطلقه فقيه كارآمدي نداشته ودرهمه زمینه‌ها شکست خورده است. قدرت متمركز در دستان يك نفر، جز فساد و عفونت در اطراف اين كانون قدرت چيزي توليد نكرده است. قدرت فساد مي آورد و قدرت مطلقه، مطلقا فساد مي آورد. هنوز نمرده‌ايد كه بحران جانشيني برسرتصاحب اين صندلي خون آلود آغاز شده و خون ريخته است. با اختياري كه داريد قانون اساسي جمهوري اسلامي را به رفراندوم بگذاريد و اگر اكثريت مردم راي مخالف به آن دادند، با انتخاباتي آزاد، نظارت كنيد تا مجلس موسسان منتخب مردم قانون اساسي جديدي بنويسد و قدرت را به مردم برگرداند و اين خانه را به صاحب خانه يعني ملت ايران تحويل دهد. ایران را به ایرانیان برگردانید.

من آنچه شرط بلاغ است باتومي گويم

تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال (سعدي)

محسن سازگارا

خرداد ١٣٩٦Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  4748


© copyright 2004 - 2019 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.