آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 23 خرداد ماه 1396 = 13-06 2017

توضیح در باره صادرات مجانی گاز به ترکیه

وزیر نفت گفت: ایران به کاهش ١٢.٥ درصدی قیمت گاز صادراتی گاز به ترکیه در سال ٩١ مکلف شده است.

به گزارش خانه ملت، بیژن زنگنه وزیر نفت با اشاره به جزئیات قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: این قرارداد فرازونشیب هایی برای تعدیل قیمت داشته و ترکیه، دوبار مسئله صادرات گاز به این کشور و قیمت آن را در داوری بین المللی مطرح کرده است.

وزیر نفت با بیان اینکه ایران توانسته با استفاده از ظرفیت ها و پیگیری های شرکت گاز درخواست و ادعاهای ترکیه را در داوری تعدیل کند، افزود:قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه هم اکنون جریان دارد و ایران و شرکت ملی گاز در هیچ موردی جریمه و یا مکلف به پرداخت خسارت به ترکیه نشده است.

ایران به کاهش ١٢.٥ درصدی قیمت گاز صادراتی گاز به ترکیه در سال ٩١ مکلف شده است
زنگنه ادامه داد: ایران در دو مرحله نخست در سال ٩١ و مجددا در سال ٩٥ به کاهش قیمت مکلف شده بوده است، که این کاهش ١٢.٥ درصد در سال ٩١ و ١٣.٣ درصد در سال ٩٥ بوده است.

وی با بیان اینکه کاهش قیمت گاز از چند سال پیش مقرر شده بود که اعمال شود، یادآور شد: بخشی از این پول که طی این سال ها مازاد دریافتی بوده باید به ترکیه بازگردانده شود.

صادرات مجانی گاز به ترکیه به هیچ وجه صحت ندارد
عضو کابینه دولت یازدهم، افزود: ایران در طی این دوره ١٤.٢ میلیارد دلار از ترکیه بابت صادرات گاز دریافت کرده است، که با تخفیفی ١٣.٣ درصدی که داوری بین الملی تصویب کرده باید این تخفیف١٣.٣ درصدی از ١٤.٢ میلیارد دلار به ترکیه به عنوان اعمال کاهش قیمت بازپرداخت شود. وی با بیان اینکه این موضوع در قراردادهای بین الملی متعارف بوده و نوعی تسویه حساب محسوب می شود، ادامه داد: صادرات مجانی گاز به ترکیه به هیچ وجه صحت ندارد و گازی که به این کشور صادر می شود، برای آن صورتحساب صادر می شود و رقم مشخصی برای تسویه حساب است.

وزیر نفت تصریح کرد: ایران به جای پرداخت نقدی بابت مازاد دریافتی، به قیمت روز گاز به ترکیه صادر می کند.مزدک بامدادان June 13, 2017 12:32 PM

در پس پرده یک بام و دوهوای قراددادهای این چنینی مسایل بیشتری نهفته است گیریم کاهش قیمت بین المللی گاز صورت گرفته باشد ولی قرارداد اولیه چه بوده است ؟ آیا صدور گاز مشروط و به قیمت روز باید صادر میشده یا در قرارداد مقدار معینی گاز به قیمت ثابت فروخته شده است دولت ایران در پی ماجراجوییهای سیاسی خویش در بسیاری مواقع مجبور به دادن چنین امتیازهایی شده است ممکن هم هست که در پس پرده چنین دادو ستدهای بین المللی پول گاز صادراتی به حسابهای بانکی دیگری بجز خزانه دولت واریز میگردد و تحت عنوان پرداخت جریمه و یا تخفیف و کاهش قیمت در حسابهای دولتی ابراز میگردد سوال در اینجاست چرا ایران در مواجهه با کاهش قیمت گاز اقدام به فسخ قرارداد نکرده است و به ادامه صادرات تن داده است ! آقای زنگنه باید توضیح دهد ! چرا ایران مجبور به ادامه گازبه ترکیه است

گزارش یا اعتراض به این نظر


اردلان June 13, 2017 03:10 PM

صادرات مجانی گاز ایران به ترکیه به مدت ۲۲ سال است که بدون وقفه ادامه داشته و دارد! اگر خاطرتان باشد چند سال پیش به دلیل سرمای شدید و بروز مشکلات فنی بطور موقت سبب قطع گاز در مرز ترکیه شده بود که درست پس از گذشت ساعاتی ترکها با توپ و تشر به دولت وقت ایران هشتدار میدهند که شرکت گاز ایران باید خسارات قطعی گاز را بپردازد که دولت مجبور شد با پوزش خواهی از ترکها خسارات درخواستی آنها را نیز جبران کند! ناگفته نماند دروغهای شاخدار نامدار زنگنه در باره صادرات گاز مجانی به ترکیه بیشتر به این خاطر است که حکومت غیر قانونی آخوندی در نظر دارد تا نفت مجانی را نیز از طریق لوله گذاری از خوزستان تا استانبول و با پرداخت هزینه های نجومی آن به عهده شرکت نفت ایران به سرانجام رساند! البته مشروط برآنکه رژیم تا آن زمان توسط مردم انقلابی سرنگون نشده باشد!

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: