آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 11 مرداد ماه 1396 = 02-08 2017

بمب ساعتی زیر مراسم حج با فرمان رهبر

منصور امان

بُمب ساعتی زیر مراسم حج

رژیم جمهوری اسلامی یک بازی خطرناک دیگر را در پهنه سیاست خارجی آغاز کرده که در مرکز تهدیدهای ناشی از آن بیش از هشتاد هزار شهروند ایرانی قرار گرفته اند. رویکرد دوگانه حاکمان ایران نسبت به اهداف و منافع مراسم مذهبی حج در سال جاری، همچون یک بُمب ساعتی، زیر سفر این دسته از شهروندان به عربستان به کار افتاده است.

پس از یکسال غیبت، رژیم ولایت فقیه در حالی دوباره به مُسلمانان ایرانی اجازه شرکت در مراسم حج را داده که اختلاف در دستگاه قُدرت پیرامون سیاست خارجی بُحران زای "نظام" در منطقه، چگونگی برخورد و مُدیریت پروژه حج را نیز با ابهام روبرو ساخته است.

ناگفته پیداست که سفر ده ها هزار شهروند ایرانی به گونه همزمان به کشوری در منطقه بُحرانی خاورمیانه که رژیم ولایت فقیه آن را رقیب منطقه ای خود می داند و به مُوازات آن، ارزش کلان اقتصادی حج، این گردشگری مذهبی را به گونه بدیهی به یکی از پارامترهای سیاست منطقه ای "نظام" بدل می سازد.

این پُرسش که سیاست مزبور در دوران "برجام" چگونه باید به نظر برسد، یکی از ابهامهای جدی در دستگاه قُدرت است. در حالی که بخشی از حُکومت خواهان گُسترش "نرمش قهرمانانه" به گره گاه های دیگر تنش در سیاست خارجی است، بخش دیگر که ابزارهای اصلی تعیین سیاست را در دست دارد، از توسعه نُفوذ و کسب و ایجاد تضمینهای بقا در آن سوی مرزها دفاع می کند.

مراسم حج نیز به گونه ناگُزیر در این چارچوب قرار می گیرد. جناح میانه حُکومت از آن به عُنوان "دیپلُماسی حج" یاد می کند که هدف آن را در استفاده از این مراسم برای تخفیف تنش در مُناسبات با عربستان سعودی، به عُنوان یک بازیگر مُهم منطقه ای نیز بازگو می کند. در مُقابل، باند حاکم ولی فقیه، مُدافع خط ثابت "نظام" در مورد این رویداد به عُنوان ابزاری برای قُدرت نمایی خارجی، تبلیغات، به چالش کشیدن رژیم عربستان و حتی ضربه زدن مُستقیم به آن (همچون بلوای خونین ۱۳۶۶) است.

از آنجا که براساس توازُن قُدرت در دستگاه قُدرت، باند مزبور حرف آخر را به زبان می آورد، بنابراین نمی توان انتظار داشت که خواست یا قصد جناح میانه حُکومت تغییری در سیاست غالب بدهد؛ همانگونه که کمپین لفظی دولت آقای روحانی با این مضمون، نتوانست مانع حمله به مراکز دیپلُماتیک عربستان در ایران و برگرداندن وضعیت به حالت تنش آلود معمول گردد.

مُخالفت آشکار پایوران باند ولی فقیه با شرکت در مراسم حج امسال، همین هدف را در برابر نهاده و گمان نمی رود با اعزام زائران ایرانی در این نُقطه پایان یافته باشد. اگرچه نزدیک شدن هر چه بیشتر ایالات مُتحده به عربستان می توان عاملی پرهیز دهنده برای ایجاد بُحران در حج باشد، اما هر گاه یک تنش محدود با سیاست کُلی سازگاری داشته باشد، امر مطلوب و خواسته خواهد بود.

به این یا آن صورت، هشتاد هزار شهروند ایرانی که از باورهای مذهبی خود پیروی می کنند، از نگاه هر دو جناح حُکومت به ابزاری برای رقابت و پیشبُرد یک سیاست مُعین که کمترین ربطی به انگیزه آنان ندارد، تبدیل شده اند. آنها ملاط و آسیبهای جانبی طرحهای حُکومتی به شمار می روند که از دین به مثابه ارابه حمل هدفهایش استفاده می کند.arzhang August 2, 2017 10:27 AM

خبرهای فراوانی در روزنامهای خارجی دیده میشود که در چند سال گذشته علی خامنه ای با کمک قاسم سلیمانی نزدیک به ۲۰۰ هزار تروریست اسلامی نوع جدید داعشی از عربها و پاکستانی و افغانی و نیجریه ونزوئلایی درست کرده اند تا از انها بعنوان سربازان پیاده نظام برای مقاصد شوم خودشان در منطقعه و دنیا استفاده کنند که این یک خبر بدی برای امریکا ست و تحلیلگران سیاسی سورپرایز اکتبر امسال را حمله نظامی دونالد ترامپ به ایران میدانند که رابطه گرم و نزدیک شدن عربستان به ایران هم برروی همین مبنا هست که عربستان دارد زرنگی میکند تا در این مرحله خطرناک خودش را دوست ایران نه دشمن ایران قراربدهد تا از عواقب جنگ ترامپ با ایران در مصون باشد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.