آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 26 آذر ماه 1396 = 17-12 2017

آیت الله سیستانی، همپیمانی که به رقیب بدل شد

منصور امان

همانگونه که تقویت توسعه طلبی فرقه ای رژیم ولایت فقیه با طُلوع داعش پیوند خورده، تضعیف آن نیز با غُروب این باند بُنیادگرا گره خورده است. در نظم پسا داعش جایی برای نیروهای مُحرکه جنگ فرقه ای وجود ندارد. روندی که در این جهت در عراق آغاز گردیده، اکنون در هیات آیت الله سیستانی یک نیروی قوی و موثر را در مرکز خود دارد.

آیت الله علی سیستانی که پس از اشغال عراق به پُرنُفوذترین چهره مذهبی این کشور فراز یافته، خواستار آن گردیده که شبه نظامیان حشد الشعبی سلاحهای خود را به ارتش عراق تحویل دهند و در سیاست دخالت نکنند.

فراخوان وی به خلع سلاح سیاسی و نظامی حشد الشعبی هنگامی اعلام گردیده که از یکسو نیروی مزبور در نتیجه کُمک و پُشتیبانی مُستقیم و غیرمُستقیم جمهوری اسلامی و ایالات مُتحده در اوج قُدرت خود به سر می برد و از سوی دیگر، با شکست نظامی داعش در عراق و سوریه، فرش حیات و دستاویز وُجودی اش از زیر پای آن کشیده شده است.

آیت الله سیستانی به اتکای نُفوذ مذهبی در میان شیعیان عراق، نقش مُهمی در جهت دهی به تحولات عراق بازی می کند. از همین رو، رویکرد تازه وی را می توان ضربه مُهمی به نقشه های توسعه طلبانه و مُداخله گرایانه حاکمان ایران در این کشور ارزیابی کرد. حشد الشعبی در اساس گرد فتوای مذهبی وی که خواستار "جهاد" با داعش شده بود، شکل گرفت و سازمان یافت. رژیم مُلاها فقط با لیز خوردن روی موج برانگیخته شده توسُط او بود که توانست گُنجایش دست اندازی نظامی و سیاسی اش در عراق را به گونه توجُه پذیری افزایش دهد.

با تلاش آقای سیستانی برای مهار مولود خود، نه تنها مشروعیت مذهبی حشد الشعبی بین اکثریت شیعیان عراقی رنگ می بازد و پیرو آن توانایی اش برای بقا به شکل کنونی دُچار چالشی جدی می شود، بلکه همچنین آیت الله سیستانی نزد رژیم ولایت فقیه از مقام همپیمان به مرتبه رقیب و کمی جلوتر، دُشمن تغییر جایگاه داده می شود.

بدیهی است جنی که آقای سیستانی از چراغ بیرون آورده، به سادگی با فرمان او به چراغ برنمی گردد. حشد الشعبی در کادر نقشه ژئوپولیتیک رژیم ولایت فقیه برای ایجاد "عقبه استراتژیک" با تابلوی ایدیولوژیک "هلال شیعی" نقشی کلیدی بازی می کند و همزمان دریچه نُفوذ آن در عراق و چُماقی برای به کُرسی نشاندن منافعش به شمار می رود.

حرکت آیت الله سیستانی اما گامی مُهم در جهت تغییر مُعادلاتی است که گرد داعش شکل گرفته؛ نخُست به این دلیل که در چارچوب کوشش بین المللی برای تعریف نظم پسا داعش قرار گرفته و آن را به گونه موثری تقویت می کند. سپس از آن رو که بر درهم آمیختگی منافع گوناگون در جنگ با داعش که رژیم مُلاها در ظرف حشد الشعبی به خوبی از آن بهره برداری کرده، نُقطه پایان می گذارد. فراخوان آیت الله سیستانی صف پیروان وی را از وابستگان رژیم حاکم بر ایران در حشد الشعبی جدا خواهد کرد و مرزی را ترسیم می کند که از پتانسیل گذر از میان جمعیت شیعی این کشور نیز برخوردار است.

ناگُفته پیداست که رژیم ولایت فقیه ابتدا تلاش خواهد کرد با توسُل به تهدید و تطمیع آقای سیستانی و نزدیکان و پیروان وی، از خلع سلاح نظامی و سیاسی حشد الشعبی جلوگیری کند. در گام بعدی حاکمان ایران امکانات سیاسی و قانونی مُزدوران بومی خود را برای سنگ اندازی، بی اثر کردن یا جعل تابلوی جدیدی برای ساختارهای شبه نظامی تحت پایش خود به کار خواهند انداخت.

موفقیتهایی که رژیم جمهوری اسلامی بر دوش داعش و توحُش فرقه ای در عراق و سوریه به دست آورده، از جنس ناپایدار و زودگذر هستند. هر گامی که در جهت گذار از شرایط دهشتناک کنونی در این دو کشور به زمین نهاده شود، ضربه ای است که آن را از قلمرو مُتصرف شده، عقب تر می راند؛ دُرُست همچون داعش!بهمن October 22, 2017 05:41 PM

برای کوتاه کردن دست ایران از عراق باید وزیر خارجه عراق یعنی ابراهیم جعفری و العامری فرمانده حشد الشعبی و سایر وابستگان ایران در دولت عراق ۱ برکنار شوند

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش-صبحی October 22, 2017 06:30 PM

کشورهای منطقه خلیج فارس که همسایگان ملت ایران محسوب میشوند از یکسو وکشورهای اروپائی از سوی دیگر باید دریک همپیمانی همه جانبه شرایطی را فراهم بیاورند که پا به پای ملت ایران در کارزار فروپاشی حکومت ولایت فقیه در کنارمردم ایران قرار بگیرند بدون تردید رژیم جمهوری اسلامی همه مشروعیت داخلی وخارجی وبین المللی خودرا از دست داده وزمینه برای سرنگونی این سیتم فاسد وجنایت کار وبحران آفرین ودزد مهیا گردیده است شکی نیست که حمایت جامعه جهانی ودرراس آنها آمریکا وکشورهای اروپائی وهمینطور همسایگان ما میتوانند با پشتیبانی از مبارزان مسالمت آمیز ملت ایران در آتیه ای نزدیک شاهد رهائی ملت ایران باشند و باید اطمینان داشته باشند که در ایران آزاد ودمکراتیک پسا جمهوری اسلامی ملت ایران بازوی مقتدر جامعه جهانی در امنیت منطقه وصلح جهانی خواهد بود

گزارش یا اعتراض به این نظر


حامد October 23, 2017 01:04 PM

اگر سپاه بخواد عراق و سوريه را ترك كند پس چه كسانى مى تونند تولتهاى داعش را خوب تا ته ليس بزنند ملايان ايران؟

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.