آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 4 مهر ماه 1396 = 26-09 2017

حکومت خامنه ای در باتلاق برجام گرفتار شده

منصور امان

دور زدن سخت بُحران روابط خارجی در ترافیک نیویورک

حاکمان ایران در برابر یک تصمیم سخت و دردناک قرار گرفته اند و هیچ نشانه ای بهتر از پیامهای مُتناقض وزیر خارجه آنها که به بهانه نشست هفته پیش سازمان ملل هنوز در آمریکا به سر می برد، سردرگُمی "نظام" و کلنجار رفتن آن با این شرایط را به نمایش نمی گذارد.

فشار ایالات مُتحده با هدف وادار کردن رژیم مُلاها به تغییر سیاست بُحران زای منطقه ای اش بدون گُسست ادامه دارد و به مُوازات آن دایره مانُور تصمیم سازان در جمهوری اسلامی هر روز اندکی محدود تر می شود. آقای مُحمد جواد ظریف، وزیر خارجه مُلاها، اگرچه رُلی در تعیین سیاست خارجی حُکومت بازی نمی کند، اما به خوبی توانسته در نقش سفیر و سُخنگوی سردرگُمیهای آن بر صحنه پدیدار شود.

اربابان وی ماموریتی سخت را بر عُهده اش گذاشته اند؛ او باید با دیپلُماسی لبخند و طنازی، کانونهای بُحرانی در مُناسبات خارجی آنها را خفیف و ملیح جلوه داده و برای سیاست خارجی بی اعتبار حُکومت وام مُدت دار گدایی کند. دُشواری وظیفه دور زدن مُشکل را نوسانهای روزانه وی و حقایق مُتغیرش نشان می دهد. او پیوسته بین تهدید و التماس در رفت و آمد است، روزی زبان به تحسین از "تعهد اعضای ۵+۱ به غیر یک کشور به برجام به عُنوان یک دستاورد بین المللی" می گشاید و روز دیگر اُروپا را تهدید به خروج رژیم مُلاها از آن می کند.

آقای ظریف مُمکن است استعداد خوبی در چاپلوسی و چرب زبانی داشته باشد، اما تجربه توافُق هسته ای نشان داد که برای توافُق بر سر گره گاه های بُحرانی در مُناسبات خارجی، هُنر مجلس گرم کُنی رعیت کافی نیست و آن را نمی توان جایگزین عقب نشینی عملی ارباب و به لب بردن "جام زهر" کرد.

دستکم پس از سُخنرانی تُند آقای ترامپ در مجمع عُمومی سازمان ملل مُتحد، برای "آقا" و کارگُزاران هسته ایش می بایست روشن می شد که مُدیریت بحران بدون ارایه تعهُدات عملی، نان بی مایه است؛ فطیری هضم نشدنی و غیر قابل مصرف!

آنها این فُرصت را که می توانست مبنایی برای گُفتُگو ایجاد کند، از دست دادند. آقای روحانی با دست خالی به نیویورک رفت و چیزی برای افزودن سازنده به موضوع روی میز با خود به همراه نداشت. این همان حفره ای است که بیش از دو هفته است وزیر خارجه نگون بخت مُلاها بیهوده تلاش می کند با ریسمان دیپلُماسی عُمومی و پرسه زدن در محافل غیردولتی از آن بیرون بیاید.

تحوُلات در راه، ناکارآمدی این رویکرد را بیشتر به رُخ مُبتکرانش خواهد کشید. بدون اعلام آمادگی رژیم ولایت فقیه از دست کشیدن از سیاستهای مُداخله جویانه و بُنیادگرایانه خود، تنها تغییر پیش بینی پذیر در رویکرد آمریکای آقای ترامپ، سخت تر شدن آن است.ماری October 1, 2017 11:27 AM

بدرستی که برجام و نرمش قهرمانانه, به رژیم فاسد رو به زوال جان تازه ای بخشید تحریم های فلج کننده قبل از برجام گلوی رژیم را محکم و سفت بسته بود و اگر چند صباحی دیگر ادامه می یافت سیل گرسنگان به خیابانها سرازیر می شد و از اینجهت نرمش قهرمانانه آقای خامنه ای توسط عنصر دست نشانده و بنفش رنگ و فریبکارش و همچنین با رفت و آمد های دلال رسمی رژیم این ناظریف شرایط را بنفع آخوند های چپاولگر و دستگاه سراسر فاسد نظام عوض کرد ولی از آنجا که خصلت و جوهر این نظام در ذات خودش چیزی بجز تجاوز به حقوق مردم ایران و دخالت مستقیم در امور کشور های دور و نزدیک ندارد و منشاء بحران در جهان است از این رو آمریکا اینبار بطور جدی قصد بر آن دارد که با این رژیم تصفیه حساب کند اگرما مردم ایران داخل و خارج ازاین شرایط جدید بتوانیم بدرستی در جهت منافع ملی خود حرکت کنیم پیروز می شویم در غیر اینصورت با ویرانی ایران و سیل آوارگان ایرانی مواجه خواهیم بود روی سخنم با تو ظریف نادان هم هست خودت را از این منجلاب کثیفی که در حال غرق شدن هستی تا دیر نشده نجات بده

گزارش یا اعتراض به این نظر


arzhang October 1, 2017 12:30 PM

وقتی رهبر و رییس جمهور مملکت آخوند باشد چه انتظاری از موفقیت دیپلماسی کشور در دنیا هست آخوند روحانی در نطق سازمان ملل انکار داره در یک مسجد روضه میخونه و حاضران هم یک مشت حاضران نادان مسجدی هستند گفت ما آخوندا بین شیعه و سنی تفاوتی قایل نیستیم البته میبخشید در ایران غدقانه یک سنی مقامی در دولت داشته باشد یا سنی حق نداره مسجد خودش را بسازه یا ارتش اخوندی مثل پاسدار بسیج حزب اله حودثی کاملا شیعه هست ولی ما حماس و القاعده که سنی هست هم دوست داریم یا ما همان هستیم که یهودیان را از رنج اسارت بابلی نجات دادیم و ارمنیان مسیحی را با آغوش باز پذیرفتیم حالا یک میلیون ایرانی یهودی و مسیحی تا ما را دیدند از ایران فرار کردند تقصیر ما نیست وما همان هستیم که سفیران ما شاعران و عارفان و حکیمان­مان هستند نه دزد و ادمگش تروریست خانم‌ها و آقایان امیدوارم توانستم سرتان کلاه بگذارم از توجه شما متشکرم

گزارش یا اعتراض به این نظر


اردلان October 1, 2017 04:08 PM

حکومت غیرقانونی وتروریست پرور ملاها در ایران که پس ازطی ۳۸ سال نوکری و خدمات دهی بسیار ارزشمند به اربابان خود چون دول آمریکا، اروپا، روسیه و چین که درواقع بیشترین نیروی انسانی کارآمد،منابع طبیعی و ثروت ملی ما به لطف رژیم اهریمنی ولایی در طی چهار دهه همواره دراختیار همین قدرتهای برترجهانی بوده و هست! قتلهای افسران شایسته، شجاع و میهن پرست ارتش شاهنشاهی، به راه اندازی ۸ سال جنگ وخونریزی، آوارگی، کشتار زندانیان سیاسی، زندان، شکنجه، اعتیاد، خودکشی، تخریب ساختار سیاسی نظامی اقتصادی اجتماعی و فرارمغزها اتهاماتی خواهد بود که گریبان طراحان اصلی ومتولیان رژیم جنایتکار آخوندی را خواهد درید! از طرح هوشمندانه و اجرای کامل سناریوی اشغال سفارت آمریکا گرفته تا افسانه برجام توسط قدرتهای برتر به هدف حفظ حکومت اهریمنی ولایی انجام گرفته است! پاینده باد ایران

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایرانی October 1, 2017 05:37 PM

رهبران اروپایی میگویند نباید توافق هسته ای با ایران را فدای حقوق بشر در ایران یا آزمایشات موشکی و یا مداخله نظامی در سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و عراق و افغانستان کرد بلکه آماده هستند که با آمریکا در مها ر رژیم آخوندی با او همکاری بکنند به شرطی که حکومت اسلامی آخوندی در ایران باقی بماند

گزارش یا اعتراض به این نظر


یک ایرانی October 1, 2017 11:05 PM

اصلی ترین عضو حمایت کننده از برجام دولت آمریکا است و اگر آمریکا از برجام خارج شود دیگر برای رژیم جمهوری اسلامی بجز تولید سلاح هسته ای چاره ایی وجود ندارد ولی با اینکه جمهوری اسلامی برجام را قبول کرد و حکومت خامنه ای سنتریفیوژها را از کار انداخت ولی هرگز از تحقیقات برای تولید سلاح هسته ای عقب نشینی نکرده و برجام هم به حکومت ملایان این اختیار را میدهد که به تحقیقات خود ادامه دهند و فقط برجام توانست چندین تن کیک زرد تولید اصفهان و نطنز را از ایران خارج کند و چندین سانتریفیوژ قدیمی را از کار بیندازد و در حال حاضر اگر دولت ترامپ کوتاهی کند جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی متواند همان ده تن کیک زردی که از دست داده جبران کند و چه بسا یک بمب اتمی را هم آزمایش کند و باید گفت که اکنون توپ در زمین ترامپ است

گزارش یا اعتراض به این نظر


عجبا October 1, 2017 11:48 PM

در اینکه برجام اثر مثبت داشته شکی نیست و همچنان گرفتاری هایی هم برای حکومت مخصوصا رهبر درست کرده اما اینکه رئیس جمهور فاضل و ارجمند آمریکا بدون اشاره به نقش هم پیمان دموکرات خود یعنی سعودی و حمایتهای مالی آن از داعش و دیگر تندروهای افراطی و همچنین بمباران روزانه ی یمن و تبدیل آنجا به خرابه به بهانه ی دخالت ایران در آنجا فقط ایران را متهم می کند طنز تلخیست و اینکه بعضی مثلا روشنفکران ذوق کرده اند که ترامپ واقعیتها را گفت و حرف دل مردم را زد لطفا به این هم جواب بدهند که چرا فرمان مهاجرتی علیه ایرانی ها را محکوم نکردند چون مردم ایران که تا کنون در هیچ عملیات تروریستی در اروپا و آمریکا لااقل در ۲۰ سال اخیر نقشی نداشته اند اگر مخالف جمهوری اسلامی هستید باشید ولی به عملکرد مخرب و خرابکاریهای آمریکا در منطقه هم اشاره کنید ای عشاق الترامپ !

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
   بازدید |


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.