آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

چهارشنبه، 15 آذر ماه 1396 = 06-12 2017

"تدبیر و امید"؛ حنایی که دیگر رنگ ندارد

منصور امان

شگردهای امنیتی "دولت تدبیر و اُمید"؛ حنایی که دیگر رنگ ندارد

شرط وزیر ارشاد برای دادن مُجوز به خوانندگان و نوازندگان ممنوع الکار، این بار به تمامی پرده از شگرد امنیتی دولت "تدبیر و اُمید" برای حفظ فضای بسته و خفقان سیاسی و فرهنگی برگرفته است.

آقای سیدعباس صالحی روز یکشنبه در پاسُخ به سووالی پیرامون وضعیت هُنرمندان ممنوع شده از فعالیت، ابتدا مسوولیت حذف قهری آنها از صحنه را به گردن "مراجع" افکند تا سپس همینان را نیز طرف حساب و مسوول رفع آن مُعرفی کند. به این ترتیب او دستگاه عظیم تفتیش، سانسور و فشار ارشاد اسلامی را مُهره ای کوچک و بی اثر جلوه داد که نه سیاست پرداز است و نه تصمیم گیرنده و "مراجع" بر گُرده اش نشسته اند و راه می برند.

متُدی که وزیر ارشاد اسلامی برای توجیه موضوع و دست بسر کردن مُعترضان به کار بسته، نمودی از سیاست فراگیر دولت "اعتدالی" برای مُدیریت امنیتی چالشها است. آقای روحانی و دستیاران وی برای مهار و پایش نیروی آزاده شده مُطالباتی و اعتراضی در دوران "عقب نشینی قهرمانانه نظام"، راهی دیگر و بهتر از توسُل به روشهای غیرمُستقیم و با واسطه سرکوبی ندارند؛ شیوه ای که فریبکاری، گُفتار درمانی، مُنحرف ساختن مسیر مُطالبات و اعتراضها، گُمراه کردن مُخاطبان و سر دواندن وسیع ترین بخشهای جامعه را به همان خوبی در جوهره دارد که توسُل به سرکوب سخت در مورد فعالترین بخشهای آن.

آقای روحانی و کابینه امنیتی – اُصولگرای وی هُنر آدرس اشتباهی دادن در برخورد به مُطالبات مطرح جامعه یا وعده های دُروغین خود را که برای تخلیه انرژی اعتراضی آن سر داده اند، به مرز کمال رسانده اند.

عُذری که آقای صالحی آورده، از جنس همان بهانه ای است که حُجت الاسلام روحانی برای بیرون نگه داشتن زنان از کابینه اش عرضه کرد. او مُدعی شد که خود مایل به مُعرفی وزیر زن بوده "اما نشد". همین متُد را رییس دولت برای توجیه سپُردن مهار دانشگاه ها به یک بسیجی بدسابقه و هفت رنگ به کار برد. فرار آقای روحانی از برآوردن وعده اش مبنی بر انتخاب وُزرایی از اقلیت سُنی نیز از همین مسیر صورت گرفت.

آقای روحانی می گوید مسوول اعمال او و دولتش همیشه دیگران هستند، گاهی "رهبر"، گاهی نمایندگان وی، زمانی "مراجع" و وقتی دیگر قُربانیان این تصمیمها! او که در تشریح شاهکارهای اجرایی و مُدیریتی اش در صد روز اول صدارت، کتاب 255 صفحه ای روی میز می گذارد، آنجا که پای حُقوق جامعه، "گُشایش فضای امنیتی" و جُز آن به میان می آید، خود را بی اختیار، ناتوان و بیکاره مُعرفی می کند.

با نگاه به این اُلگو است که خیز وقیحانه وزارت ارشاد برای سپِردن ننگ سانسور به خود نویسندگان و ناشران سازمان یافته و همین شگرد امنیتی "دولت اعتدال" برای رفع مسوولیت از خود و هدایت خواسته ها و اعتراضها به بیراهه است که به اُرگان اختناق ارشاد برای منفرد کردن روزنامه نگاران و تحمیل خودسانسوری خط می دهد.

مُمکن است آقای سیدعباس صالحی روز یکشنبه در کاربست متُد مزبور ناشیگری کرده باشد، از سوی دیگر اما حنای آقای روحانی هم دیگر رنگی ندارد. او بیشتر کارتهایش را بازی کرده و اینک به ویژه آنها که در تور او قرار داشتند، جنس بازی را می دانند و پایان آن را می توانند حدس بزنند؛ نگاه کنید به ادعانامه ای که در دانشگاه زاهدان در برابر او گرفته شد.arzhang December 6, 2017 06:19 AM

به نظر من اخوند حسن روحانی اخرین رییس جمهور اخوندا و پایان نظام اخوندی در ایران خواهد بود چون هیجوقت به مثل حالا نبوده که نیروهای اهریمنی که اخوندا دراین ۳۹ سال در ایران و دنیا کاشتن برای تنبیه انها فرا رسیده باشد و اول شدت حرکت اخوند گشی از داخل شروع خواهد شد چون اخوندا قراره یک نمایش بزرگی برای عمر ۴۰ ساله خود جشن بگیرند و به دروغ میخواهند بگویند چه شاهکارها و دست اوردهای مهمی برای ملت ایران به ارمغان اورده اند که در تاریخ ۲۵۰۰ ساله ایران بی نظیر بوده که این یک اشتباه وتوهین به غیرت ملت ایران و مثل نمک روی زخم پاشیدن هست چون اخوند تو این ۴۰ سال فقط به منافع شخصی خود توجه کرده نه منافع ملت ودرخارج ترورعلی عبداله صالح که نه تنها ما شاهد ترور اخوندا و طرفدارانش در دنیا بوسیله عربهای یمنی خواهیم شد یا منفجر کردن هواپیماهای مسافربری ایران با موشک به بهانه گشتن یک اخوند مثل جواد ظریف در هواپیما بلکه کشورهای عربی دنیا را مجبور خواهند کرد که اشد مجازات تحریمی را براخوندا ایران پیاده کنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش-صبحی December 7, 2017 02:58 PM

گویا ما ایرانیهاهنوزهم قصد نداریم که واقعیتها راآنطورکه هستند ببینیم وقضاوت کنیم! چراکه اگرغیرازمیبودباید یکباربرای همیشه روی براندازی واضمحلال نظام اسلامی هزینه میکردیم ودست ازتعزیه خوانی وذکرمصیبتها می شستیم باید باین حقیقت میرسیدیم ورسیده باشیم که حسن روحانی تاقبل از انتخابات ۹۲نماینده ویژه رهبرمعظم، درشورایعالی امنیت ملی ودیگرنهادهای امنیتی رژیم بوده است ازیک چنین عنصری ودولت و وزرای اوچه انتظاری است که بخواهند معادلات ترسیم شده حکومت اسلامی را برهم بریزندومجوز کنسرت وفضای شادی بمردم هدیه کنند؟ حسن روحانی درسال 92 باحمایت و رضایت واستقبال علی خامنه ای بهمین منظوربه صحنه انتخابات فرستاده شد تا مطیع فرامین رهبرجنون گرفته ومستاصل نظام باشد ونه غیرازاین حنای روحانی ازهمان ابتدا رنگی نداشت اشتباه ازسوی آنانی بودکه فکرمیکردند رنگی دارد

گزارش یا اعتراض به این نظر


کاریکامراناتور December 12, 2017 03:06 PM

ملاها بعلت ارتجاع سیاه روزگاری با رادیو و تلویزیون و سینما و ویدئو و ماهواره و آواز هم مخالف بودند ولی به دلیل شرایط بین المللی عقب نشینی تاکتیکی کرده و بعد از این هم به اجبار چنین خواهند کرد و گر نه اگر دست این عقب افتادگان مذهبی باشد حتی زنگ شتر را هم ممنوع خواهند کرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  3489


© copyright 2004 - 2019 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.