آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 17 دی ماه 1396 = 07-01 2018

این خبر خوبی برای جمهوری اسلامی نیست

منصور امان

پرونده سرکوبگران در شورای امنیت؛ یک گام به پیش، دو گام در انتظار

شورای امنیت سازمان ملل در یک اقدام کم پیشینه، موضوع اعتراضهای ضد حُکومتی در یک کشور عُضو این سازمان را در دستور کار خود گذاشت و به آن پرداخت. نشست روز آدینه بالاترین نهاد سازمان ملل پیرامون خیزش مردُم ایران، توجُه و نگرانیهایی که در پهنه بین المللی نسبت به رویدادهای ایران وجود دارد را به روشنی بازتاب داد و در حقیقت به این وسیله پرونده آن را در این سطح به طور رسمی گشود.

از این زاویه، نشست مزبور اهمیت خود را نه به خاطر یک اقدام بی واسطه از جانب کُلیت شورای امنیت - امری که به علت مُخالفت پیش بینی پذیر روسیه و چین مُمکن نبود -، بلکه به دلیل ایجاد پیشینه و مبنا برای تدابیر جُداگانه کشورهای دیگر و از سوی دیگر نزدیک کردن مواضع کشورهای همسو گرد چگونگی رویکرد به رویدادهای ایران کسب می کند.

هم از این رو بود که روسیه از نخُستین لحظه اعلام درخواست آمریکا برای تشکیل این نشست تا آخرین دقایق همه تلاش خود را برای جلوگیری از برگزاری آن و به حرکت درآمدن این پروسه به کار گرفت.

اکثریت نمایندگان حاضر در نشست مزبور با ابراز نگرانی نسبت به برخورد خُشونت بار حُکومت به مُعترضان، از رژیم جمهوری اسلامی خواستند حق اعتراض شهروندانش را به رسمیت بشناسد و به سانسور و فیلترگذاری اینترنت خاتمه دهد. ایالات مُتحده به عُنوان مُبتکر طرح این موضوع در شورای امنیت، بار دیگر به حاکمان ایران هُشدار داد که اعمال شان در پنهان صورت نمی گیرد و "جهان در حال تماشای آنها است".

روسیه که پس از پذیرفتن تحت الحمایگی آقای بشار اسد اینک ناچار به ایفای همین نقش برای آقای خامنه ای در مجامع بین المللی شده است، خواهان دخالت نکردن در "امور داخلی" پادو خود شد تا "خودش مُشکل اش را حل کند". با این حال اگر نشست مزبور تنها یک دستاورد عرضه کرده باشد، همانا نمایش چشمگیر این واقعیت است که در پهنه بین المللی وکالتی برای به گُلوله و باتوم بستن مُعترضان ایرانی صادر نمی شود.

نشست مزبور صف بندی غرب پیرامون خیزش توده ای در ایران را فشُرده تر کرد و این خبر خوبی برای حاکمان پریشان احوال کشور نیست. آمریکا که تاکُنون با فاصله لمس پذیری نسبت به هم پیمانان اُروپایی خود حاکمان ایران را به این دلیل زیر فشار گذاشته، با برگزاری این نشست توانست مبنایی برای تفاهُم و نزدیکی خُطوط با اُروپا ایجاد کند که قادر است در ادامه دارای پلاتفُرم عملی نیز بشود.

به پُشتوانه این تحوُل، اکنون به نظر می رسد که آمریکا باید اقدامات مُشخص و عملی در جهت محدود کردن دایره سرکوبی و تاخت و تاز رژیم مُلاها را در دستور کار بگذارد. موثرترین گامی که آمریکا و مُتحدانش در این زمینه می توانند بردارند بدون آنکه در خیزش مردُم ایران به طور مُستقیم دخالت کرده باشند، کنار زدن پرده آهنین سانسور و فیلتری است که حُکومت ایران در برابر شبکه جهانی اطلاعات و ارتباطات، اینترنت، کشیده است.

این گام حتی یک اقدام جدید و بی پیشینه هم به حساب نمی آید. هم اکنون ایالات مُتحده، چندین کشور اُروپایی و نیز نهاد اتحادیه اُروپا با دهها رسانه شنیداری، دیداری و اینترنتی با دور زدن کُنترُل حاکمان ایران در حال خبر رسانی و پخش اطلاعات و دیدگاه های خود هستند. تنها تفاوُت مُهمی که بین این دو می تواند وجود داشته باشد در این است که برخلاف رسانه های فارسی زبان این کشورها، اینترنت سُخنگوی کسی نیست.

پیام اصلی برگُزاری نشست مُهمترین نهاد بین دولتی جهان پیرامون خیزش ایران، شنیده شدن صدای مردُم به جان آمده و دلیری است که در برابر یکی از خونریزترین و بی رحم ترین حُکومتهای جهان مُعاصر قد برافراشته و سینه سپر کرده اند. گو آقای خامنه ای، آدمکُشان و چُماقداران پیاده و موتور سوار او به خیابانهای تسخیر شده گوش نسپارند، آنها که با مُشت و خون حُضورشان را بر دستور کار شورای امنیت سازمان ملل نشاندند، چشم و گوش اینان را هم تا مرز انفجار باز خواهند کرد.آرشاسب January 2, 2018 07:27 PM

پوتین غلط زیادی کرده که گفته قیام ایرانیان برعلیه جمهوری خیانتکار اسلامی یک موضوع داخلی است پوتین آنقدر احمق است که هنوز نفهمیده این یک موضوع جهانیست
مردم ایران تعیین کننده هستند و خود تصمیم گیرنده ومنتظر اجازه از کسی و منتظر هیچ اجازه ئی از رژیم منفور اسلامی و یا غیره هم نیستند
پوتین خودش با حقه وکلک سالها مردم روسیه را فریب داده و یک رئیس جمهور قلابی ویک دیکتاتور منحوس است پوتین بدبخت شلوار خودش راهم نمی تواند بالا بکشد
تکلیف رژیم منفور را که یکسره کردیم نوبت روسیه منفور هم میرسد که حساب پس بدهد و سرزمین هائی را که از پیکر ایران عزیز در زمان پتر منفورناکبیر به زور جدا کرده پس بدهد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Ali January 4, 2018 03:19 PM

چطور سال ۵۷ دخالت کردید و آخوندها را با سلام و صلوات از نوفل لوشاتو پاریس آوردید تا بقیه گروها را قلع و قمع کند و چنین جو خفقان و دزدی و اختلاس را بر مردم ایران تحمیل کند

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو January 4, 2018 03:34 PM

روسیه و اروپائی ها چند چهره و موقعیت طلب که سالهای سال از خفقان حکومت آخوندی و چپاول های پولهای فروش نفت ایران بهره برداری های کلانی کامل میکردند و می کنند دچار تشویش شده اند- روسیه که درحقیقت تمامی ایران و ترکیه و سوریه بطورعلنی و غیرعلنی مستعمره خود میداند حالا زبان به اعتراض و حمایت ازعبابردوشان گماشته و مزدواران سپاه پاسدارش در ایران گشوده است - روس ها و روسیه بعد از فروپاشی شوروی سابق تنها با حمایت مالی خمینی ها و علی خامنه ای و سوپر میلیارددها دلاری که علی خامنه ای و خائن های وطن فروش برای ادامه حکومت آخوندیش راهی مسکو کردند دوباره جان گرفتند -حالا مدتی دیگر نخواهد گذشت که روس ها برای حمایت از آخوندها نیروی نظامی به ایران بفرستند که به اصطلاح از منافعشان و سرمایه گذاری هایشان در ایران دفاع کنند -

گزارش یا اعتراض به این نظر


omid January 4, 2018 06:22 PM

روسیه به آمریکا میگوید در ایران مداخله نکنند بگذاراند ما مداخله کنیم روسیه پوتین ۴۰ ساله که در ایران به گروگان گرفته شده توسط ملایان دخالت سیاسی داشته و دارد سلیمانی و مشاور خامنه ای دستوراتشون را از شخص پوتین میگیرند اما در خیزش ملی و مترقی مردم ایران مسلم جلو دخالت روسیه را میگیرند به این خاطر روسها سفارت خودشان را حفاظت میکنند و از مردم ایران میترسند

گزارش یا اعتراض به این نظر


arzhang January 6, 2018 02:09 AM

در این مقطع زمان منافع امریکا و ایرانیان یکی شده که دشمن هر دو انها اخوندا های شرور تروریست ادمگش مثل خامنه ای مثل پاسداران مثل جواد ظریف هست وحمایت امریکا از ایرانیان با اوردن این مسله به سازمان ملل از حرکت مثبت امریکا هست چون امروز ایرانیان دشمن خارجی خودشان را شناختن که در راس ان روسیه بود و روسیه بگوید اجازه دهيد ايران خودش مشکلات خود را حل و فصل کند خودش به یک تله سیاسی انداخته چون هروقت رژیم یک نفر بگشد یا زندانی کند یا شکمشش را با چاقو پاره کند (شیوه حزب اله ای برای ایجاد ترس و وحشت) یعنی از بالا به فرمان روسیه بوده و دنیا روسیه را مقصر خواهد شناخت

گزارش یا اعتراض به این نظر


STAR January 6, 2018 02:09 AM

من ۴۶ سالم، انقلاب که شد بچه بودم اما همیشه برام جالب بود ک چرا تو ایران انقلاب شد ؟ شروع کردم به کتاب خوندن ، خیلی زیاد خوندم

به ۱ نتیجه رسیدم امروز ، ۹۹،۹% رسانهای خارج از کشور خریداری شده و مزدور هستن ! برای همین هم هست که اخوندا تونستن ۴۰ سال تو ان مملکت بمونن رسانه های خارج از کشور چنان خیانتی کردن که فقط از ایرانی بر میاد !

امیدوارم که ایران پرس نیوز انقدر دمکراسی داشته باشه که این حرف منو بدون سانسور اینجا بزاره

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش پ January 6, 2018 05:00 AM

بیشرفتر، بی وجدان تر، بیرحم تر و سنگدل تر از روسها (البته بعد ازداعشی ها، آخوندها و پاسداران) در دنیا وجود ندارد تمام روح و جسم روسها فقط منافع سیاسی شان است آنها بیش از ۶ سال از بشار اسد قصاب حمایت کردند و هر بار که کشورهای دیگر به آنها اعتراض کردند، گفتند که ما فقط منافع خودمان را در سوریه حفظ میکنیم در سازمان بین الملل همه بخصوص نیکی هیلی و حتا از قزاقستان گفتند که نگران جان معترضین در ایران هستند فقط روسیه اعتراض کرده که چرا آمریکا باعث اتلاف وقت این سازمان شده پس از تغیر رژیم، ایران باید حداقل تا ۱۰۰ سال آینده با روسیه (دشمن بشریت) کاملا قطع رابطه کند

گزارش یا اعتراض به این نظر


پوتین حیه گر !!! January 6, 2018 10:04 AM

ما، مردم ستمدیده ایران، از پوتین نفرت داریم و سیاستهای دولت او در قبال ملت ایران را هرگز فراموش نخواهیم کرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


پایان خط رژیم January 6, 2018 10:05 AM

نشست امروز شورای امنیت، رفراندوم جهانی بر سرعاقبت حکومت آخوندی ( ماندن و یا رفتن) در ایران و جهان خواهد بود روسیه، بهتر است رو در رو مقابل ملت ستمدیده و اسلام زده ایران قرار نگیرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


حمایت جهانی از مردم ایران January 6, 2018 10:08 AM

بعد از چهاردهه این تنها امید رهایی برای ایران و تمام ایرانیان ازبند اشغال بیگانگان مذهبی در سطح جهانی خواهد بود بعید است روسیه قطعنامه آمریکا علیه رژیم جمهوری اشغالگران شیعه را وتو کند، ولی اگر بکند، مردم ایران تا دهه ها و شاید قرنها، روسیه را نخواهند بخشید بستگی به زبان ادبی قطعنامه، به احتمال زیاد روسیه و چین، رای ممتنع به قطعنامه خواهند داد و قطعنامه از اشغالگران اجنبی شیعه خواهد خواست، که کلیه ایرانیان آزادیخواه در بند را آزاد و رژیم اسلامی بعنوان یک نیروی اشغالگر بیگانه در ایران، مسئول امنیت و سلامت یکایک شهروندان معترض ایرانی در تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی در سراسرایران اسلام زده خواهد بود در صورت رد هشدارهای شورای امنیت توسط رژیم اشغالگر شیعه، آمریکا و شورای امنیت قدم های جدی بعدی را خواهند برداشت و روسیه، برای حفظ جایگاه ومنافع خود در جهان، با جامعه جهانی علیه جمهوری اشغالگران شیعه و در حمایت از مردم اسلام زده ایران، هم قدم، هم صدا و متحد خواهد شد

گزارش یا اعتراض به این نظر


homa January 6, 2018 10:11 AM

پوتین 39 سال متجاوزگری ات کافیست ازایران دخالت روسیه در سوریه به چه معنائی است ویا تجاوز وتجزیه کریمه ازاوکراین پس خفه شو وببند دهانت را که ازسر حاکمیت ملاها سوار هواپیمای شخصی با تمام تجهیزات طلا شدی روسیه حیا کن میهنمو رها کن اززمان رضاشاه بزرگ چند بایرانم دوختی

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرشاسب January 6, 2018 09:03 PM

روسیه باید به ایرانیان و تاریخ جوابگو باشد
تمرکز انرژئ شورائ امنيت برای چه موضوئی بهتر از کندن شر خامنه ای و پوتین از سر مردم ایران ودنیا؟
روسیه از چه میترسد که با درخواست دولت آمریکا مبنی بر حمایت دنیا از صدای اعتراض ایرانیان زجر دیده از رژیم منفور مخالفت می کند و آن را دخالت در امورداخلی ایران میداند؟
چرا کشور ایران که ازبهترین کشورهای دنیا بود الان به بدترین کشور دنیا برای زندگی تبدیل شده؟
وقتی می گوئید موضوع داخلی است این به این معناست که کسی گوشش بدهکار نباشدو این روند فرسودن ایرانیان ادامه داشته باشد یعنی خامنه ای هرغلطی میخواهد بکند یعنی مردم ایرانیان همچنان به مرگ تدریجی دست وپا بزنند یعنی سرمایه ایرانی برای تروریزم مصرف شود یعنی ایرانی بمیرد یعنی چاقو در چشم وشکم ایرانیان و دانشجویان برود یعنی ادامه اعدام, سرکوبی,فقر,گرسنگی وو

گزارش یا اعتراض به این نظر


هشدار به حاکمان رژیم !!! January 7, 2018 01:15 AM

پیام سفیر آمریکا به حکام رژیم در شورای امنیت، خیلی ساده، روشن، واضح، باهدف و پُر قدرت بود و به روشنی بیانگر این حقیقت تلخ برای رژیم آخوندی درتهران بود که، ما ( ایالات متحده) حرفی که می زنیم، بر روی آن پافشاری وعمل هم می کنیم و هرگونه تخطی رژیم از این سیاست ها برای سرکوب ملت ایران، با خشم و غضب جامعه جهانی و بخصوص ایالات متحده روبرو خواهد شد و دولت ایالات متحده آمریکا با توان و اهرم های فشار سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، مالی وامنیتی خود، شورای امنیت و جامعه جهانی را علیه حکومت مستبد جمهوری اسلامی با خود متحد، همگام و هم صدا خواهد کرد و این نشست شورای امنیت اثبات ادعای راسخ ما و تعهد های ما در قبال خواسته های برحق ملت ایران برای آزادی های انسانی و حقوق بشری خود، ایجاد دمکراسی و رهایی از نظام ظلم و ستم حکومت اسلامی در ایران خواهد بود

گزارش یا اعتراض به این نظر


هشدار به حاکمان روسیه !!! January 7, 2018 01:56 AM

این رفتار وعمل بی شرمانه روسیه در قبال ملت ستمدیده ایران، در کنار ننگین نامه های ترکمنچای و گلستان و تلاش برای تجزیه آذربایجان، برای قرنها در ذهن مردم آزادیخواه ایران باقی خواهد ماند

گزارش یا اعتراض به این نظر


اردلان January 7, 2018 06:22 AM

ضمن موافقت کامل گفته های برحق آرشاسب؛ بنظر ما مردم بپاخاسنه ایران باید با کشورهایی هم پیمان شوند که قاطعانه و بدون درنظر گرفتن ملاحضات سیاسی در این کارزار سمت سوی مردم دربند ایران را در برابر این رژیم منفور و غیرقانونی گرفته اند! تا کنون آمریکا و اسرائیل با عمل کرد درست نشان داده اند که شایستگی هم پیمان بودن با مردم اسیر و مظلوم، اما مبارز ایران را دارا هستند! زنده باد قیام مردمی، پاینده باد ایران

گزارش یا اعتراض به این نظر


mari January 7, 2018 09:09 AM

در بین این همه مطالب به نقش اپوزیسیون واقعی پرداخته نشده اگر ملت ایران دارای اپوزیسیون برانداز است چرا اینها نتوانسته اند در مورد براندازی یک شعار مشترک با هم سر بدهند تا زمانیکه ما گروه ها و سازمان های برانداز در کنار هم قرار نگیریم و این خیزش مردم را سازماندهی و کانالیزه نکنیم و در مسیر درست هدایت نشود و شعار های مناسب و به موقع را برای سرنگونی رژیم در دستور کار قرار ندهیم انرژی این جنبش بطور فزاینده تحلیل خواهد رفت که همگی مقصر هستیم همانطور که زنده یاد شاهپور بختیار را حمایت نکردیم و استبداد نعلین را ترجیح دادیم این قصور و کوتاهی ها در بزنگاه های تاریخ مصیبت بار و غیر قابل بخشش است روی سخنم بعنوان یک ایرانی به تمام سازمانها و گروه ها و نیروهای برانداز است اگر دل در گروه آزادی ایران و ملت ایران دارید باید جهت کمک به خیزش مردم تا رسیدن به یک قیام ملی هر چه زودتر در کنار هم قرار گیریم زیرا یک وجه مشترک داریم و آن سرنگونی رژیم است در غیر اینصورت عمر خود و انرژی جنبش را تلف کرده ایم و همان اشتباه و سهل انگاری سال ۵۷ را تکرار کرده ایم که نتیجه اش تداوم حکومت غاصب است

گزارش یا اعتراض به این نظر


irani January 7, 2018 11:15 AM

باید سعی بکنیم برای قدر شناسی از دولت امریکا در این مقطع زمانی که در شورای امنیت سازمان ملل از مردم ایرن جهت داشتن حق تظاهرات و بیان ازاد دفاع کرده و پیگر دستیابی این مهم میباشد تشکر کنیم یکی از راه و روش تجمع هفتگی در مقابل سفارت خانه ها کنسولگریهای روسیه در تمام کشورهای اروپایی و اعتراض به حمایت دولت روسیه از حکومت دیکتاتوری فاشیستی اسلامی اخوندی برای سرکوب ملت جهت دستیابی به دمکراسی و ازادی وحق رفراندوم است این حرکت هم به ملت مبارز داخل کشور قوت قلب و احساس پشتیبانی میرساند و هم به پشیبانان خارجی نشان میدهد که این اتش ازادی خواهی ایرانیان به سراسر جهان هم کشیده شده ‍و روسیه و چین هم باید دست از حمایت از این ادمکشان و غارت گران بر دارند

گزارش یا اعتراض به این نظر


پیمان ازادی January 10, 2018 11:18 PM

ادم کشان بی رحم وشکنجه گرانی که کشورمان را دزدیده اند برای حفظ حاکمیت زور و تزویر خود از هیچ جنایتی ترس ندارند ،اما شوربختانه هنوز هم در جهان به عنوان دولت ایران شناخته می شوند این درست نیست که دنیا انان را به رسمیت شناخته وانها هم در همه امور بین المللی شرکت کرده ،در ورزشهای جهانی حضور یابند ،در سازمان ملل بگویند که نماینده ایرانندودربیشتر کنفرانسهای جهانی هم حضور دارند و از ان طرف دست به هر جنایتی میزنندو باز هم جهان با انان همانند نمایندگان واقعی مردم ایران رفتار میکند اکنون زمان این رسیده است که دنیا دست ازحمایت این رژیم بردارد و انان را وادار به پذیرش انجام رفراندوم ازاد کند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
   بازدید |


© copyright 2004 - 2022 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.