آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 2 اسفند ماه 1396 = 21-02 2018

شکست جانانه داعشی های خامنه ای در پاسداران

منصور امان

شکست جانانه جهادی های خامنه ای در گلستان

تنها یک روز برای ارزش سنجی ژست پوزش طلبانه و آشتی جویانه رهبر رژیم ولایت فقیه کافی بود. گُماشتگان تا دندان مُسلح او با یورش به پیروان آیین درویشی، خیابانهای تهران را به صحنه سرکوبی خونین آنها تبدیل کردند.

آقای خامنه ای روز یکشنبه وانمود کرد که صدای اعتراضات مردُم را شنیده است. او به جامعه اطمینان داد "کاملا از انتقادها، گلایه ها و شکوه ها مُطلع است". اما رویدادهای روز دوشنبه آشکار ساخت که او در همان حالی که با این سُخنان فریبکارانه می کوشید مردُم را از تهاجُم بیشتر به تاج و تخت خود بازدارد، در پستوی اندرونی اش نقشه سرکوبهای وحشیانه تری را علیه آنها طراحی می کرده است.

بر این اساس، مُزدوران نظامی و امنیتی آقای خامنه ای از صُبح روز دوشنبه دست به تحریک آشکار درویشهایی زدند که از دو هفته پیش برای جلوگیری از آزار و دستگیری پیشوای مذهبی خود در اطراف محل سُکونت وی گرد آمده اند. عصر همین روز طراحان این جنگ کثیف علیه مردُم بی سلاح، پایان زمینه چینی را اعلام داشته و به خیل ماموران گُسیل داشته به محل فرمان حمله دادند.

صحنه هایی که آدمکُشان اونیفورم پوش و لباس شخصی حُکومت پس از این آفریدند، با فجیع ترین قصابیهای برادر خوانده داعشی رژیم ولایت فقیه برابری می کند. آنها با سلاح گرم به روی مردُم غیرنظامی آتش گشودند، به روی آنها چاقو و باتوم کشیدند، در گله های چندین ده نفره به ضرب و شتم مجروحان و اسیران پرداختند و از تخریب منازل مسکونی، خودروها و مُغازه ها نیز فرو نگذاشتند.

از شُمار کُشته شدگان و مجروحان هنوز اطلاعات تایید شده ای در دست نیست، فاکت اما این است که درویشان و مردُمی که به کُمک آنها شتافته بودند، وحشیگریهای حُکومت را بی پاسُخ نگذاشتند و به مُقاومتی دلیرانه در برابر جهادیهای آقای خامنه ای برخاستند. به مُوازات این، بخش دیگری از مردُم تهران با ایجاد ترافیک و مسدود کردن مسیرهای تردُد نیروهای سرکوبگر، در سنگری دیگر دست به مُقاومت زدند و شب ناگُواری را برای دستگاه استبداد که از وحشت و سُکون قُربانیان اش تغذیه می کند، رقم زدند.

ایستادگی پُر شور درویشان و مردُم در برابر قهر عُریان حُکومت، هدفی را که حاکمیت از این یورش تعقیب می کرد، به یک شکست مُفتضحانه مُنتهی ساخت. از همان هنگامی که در ماه گذشته درویشها تحریکات مُزدوران نظامی و امنیتی را ناکام گذاشتند، ضرورت درهم شکستن تجمُع خیابان گُلستان برای امنیت "نظام" ابعاد فراتری از سرکوب روتین دگراندیشان دینی یافت.

شکل گیری یک کانون مُقاومت و اعتراض مدنی در قلب پایتخت ناآرام، چونان شُعله خُردی در کنار خرمن انباشته نارضایتیها بود که می توانست با هر نسیم و جُنبشی دوباره گُر بگیرد. از سوی دیگر، چنین کانون نافرمانی که در عمل اقتدار دستگاه سرکوب را به چالش گرفته بود، می توانست اُلگویی برای بیان تشکیلاتی و مُنسجم اعتراضها نه فقط در تهران گردد و به شکل گیری هسته های مردُمی مُقاومت در محل کار و زندگی مُنتهی شود.

لشکرکشی روز دوشنبه و بامداد سه شنبه حُکومت برای خفه کردن این تاثیرات به ضد خود عمل کرد. با کشانده شدن بخشهای دیگر جامعه به اعتراضها و درگیری از یکطرف و گُستردگی بی پیشینه مُقاومت در برابر دستگاه قهر از طرف دیگر، آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش نه تنها موفق به بجا گذاشتن تاثیرات مادی و روانی سرکوب نشدند، بلکه نیروی ذخیره شده در این کانون را آزاد و همگانی ساختند.

به خوبی تصور پذیر است که "نظام" برای جُبران این شکست جانانه به اعدام و قتل دستگیرشدگان رو آورده و پیروان آیین درویشی را آماج سرکوب مُستقیم خود قرار دهد. دفاع از حُقوق بازداشت شدگان و کوتاه کردن دست حُکومت از جان و سلامت آنها وظیفه مُبرم کنونی است. رژیم به هراس آمده ولایت فقیه نه فقط مسوول خُشونتهایی است که در کوچه و خیابان علیه شهروندان مُرتکب می شود، بلکه مسوولیت هر آنچه که پس از آن در بیدادگاه ها و سیاهچالهایش روی می دهد را نیز بر گردن دارد.
www.youtube.com/watch?v=uIwva9l7W4c

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADمهری February 4, 2018 02:53 PM

تک تک این بسیجیهای شلاق و چماق بدست رو باید تکه تکه کرد، جانورهای آدمکش

گزارش یا اعتراض به این نظر


یک ایرانی February 5, 2018 06:01 AM

اگر همه مردم ایران مانند این درویشها اینگونه متحد بودند اکنون ما حتی یک نفر هم زندانی نداشتیم ولی متأسفانه بعد از سرکوب بچه ها اکثر مردم بی تفاوت از کنار دستگیری ها و سرکوب ها میگزرند که کار اشتباهی است و هر بار که در هر جریانی مردم به داد دستگیر شدگان می آیند مزدوران حکومتی پا به فرار میگزارند ولی بی تفاوتی مردم در دور بر باعث میشود که مزدوران حکومتی گستاختر عمل کنند من امیدورام که مردم از رفتار این دراویش گنابادی استفاده کنند که میشود با ان این جنبش پیروز شود روز ۲۲ بهمن فراموش نشود که روز اعتراض قانونی برای هر ایرانی است ۲۲ بهمن همه ایرانیان حق دارند به خیابانها بیایند و نظرشان را راجع به انقلاب اسلامی و رهبرش بیان کنند ما باید از این فرصت استفاده کنیم ۲۲ بهمن را مانند ۹ دی از چنگال رژیم آزاد کنیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


Ghasem February 6, 2018 09:35 AM

درود بر دراویش شجاع ما باید شجاعت را از این شیران ایران زمین یاد بگیریم اگر در تظاهرات ما هم مانند اینها عمل کنیم نتیجه بهتر خواهیم گرفت پاینده ایران و ایرانی زنده باد دراویش دلیر و از خود گذشته باید هر ایرانی مثل یک درویش عمل کند که حکومت کثیف و عقب مانده آخوندی را نابود کند

گزارش یا اعتراض به این نظر


رضا.ف February 19, 2018 10:30 PM

اون پلیسهای بدبخت رو خود اطلاعات ترور کرده تا بتونه به راحتی دراویش رو سرکوب کنه و مردم سکوت کنند از طرفی اینجوری باعث بوجود اوردن جوی علیه دراویش در بین کارکنان نیروی انتظامی میشه احتمالا اون سه نفر یا تازه استخدام شده بودن یا سرباز وظیفه نیروی انتظامی!

گزارش یا اعتراض به این نظر


پلنگ ایران زمین February 20, 2018 01:22 AM

آفرین به این هموطنان عزیز آنها در گوشه ای نایستادند که لات های رژیم دختر انقلاب را با خود ببرند این دلاوران هرگز اجازه نخواهند داد که لاتی به همسر ویا خواهرشان نزدیک شود این را میگویند دلاوران ایرانزمین که هرگز دست از مبارزه برنمیدارند بر شما سر فرود میآورم

گزارش یا اعتراض به این نظر


مینو/من یک براندازم February 20, 2018 10:54 AM

پلنگ!
مگر تیتر خبر را نخوانده ای یا آگاهانه تفسیر نابجا میکنی، البته که مردم مبارزه میکنند تا منجمله مزاحمتهای جلادان حکومتی برای زنان میهنمان را دفع کنند، اما این صحنه ای را که میبینی جنگ مردم و دراویش شریف برای کسب آزادی در معنای جامع و فراگیر آن است، مردم این حکومت مردمخوار را دیگرنمیخواهندوتحمل نمی کنند، حالا قیمتش هرچه می خواهد باشد، آنها مرگ با عزت را به تسلیم و نفَس کشیدن با ذلت ترجیح میدهند، مردم قصد سرنگون کردن تمام عیار این حکومت فاشیستی و جنایتکار را دارند، روشن شد؟

گزارش یا اعتراض به این نظر


MANI February 21, 2018 12:54 PM

ایران ما یکی از آن کشورهای مصیبت زده است مهری خانم کشتن و حتی فکر کردن به آن شایسته انسان نیست این وحشی ها را فقط باید در قفس انداخت تا خطری برای بشر نشوند اما نباید فراموش کرد که همه ی این تیهکاران ساخته دین فروشان هستند وقتی آگاهی آمد آنزمان تغییرات اساسی خواهند بود

گزارش یا اعتراض به این نظر


#مهرداد February 21, 2018 05:49 PM

به دوست گرامی MANI مهری خانم به خشم آمده و حق دارند
که خشم خود را چون گلوله توپ به هوا شلیک کند۰ ما می دانیم
که بیشتر جنایت ها را آقایان انجام می دهند۰ سالها پیش نژاد پرستی
چون یوسف آرتور دوگوبینو در کتاب چهار جلدی خود در مورد از
بین رفتن ملیت ها نوشته که دلیل آنرا دژنراسیون نامیده دانشمندان
با برهان به او جواب داده اند مردمی سقوط می کند وقتی حکومت
بدی داشته باشد دارایش به غارت برود و برای کارهای بد از آن استفاده
شود خدا را به فراموشی بسپارند و غیره که اینها امروز در کشور ما
اتفاق می افتد و ملت و کشور ما در حال نابودی است و هم میهنان ما
حق دارند چون با دیدن این وضیعت به آنها نفرت دست می دهد۰

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
   بازدید |


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.