آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

سه شنبه، 24 بهمن ماه 1396 = 13-02 2018

آقایان اصلاح طلب، اگر هستید، بسم الله !

آرش -صبحی

آقای مصطفی تاجزاده بعنوان یک سرشاخه مطرح پروسه دروغین اصلاح طلبان درون حاکمیتی که برآیندامروزی آنرا باید دراردوگاه استمرار طلبی خلاصه نمود، ازمعدود افرادی هستند که سخنان قشنگی برزبان میاورند ودر دنیای مجازی هنوز بدنبال حفظ پروسه اصلاحات هستند. بنحوی که اگر کسی اواردوگاه اصلاح طلبان را نشناسد، وبا پیشینه ایشان، وهمفکران وهم حزبی هایش آشنا نباشد، قطعا میتواند تاجزاده را یک شخصیت تحول خواه ازجنس برانداز ارزیابی نماید. تاجزاده اخیرا" در یاداشتی کوتاه در فضای مجازی، با طرح یک پرسش ازهموطنی که خودرا، ( من یک براندازم ) معرفی کرده بود، پرسیده بود: آیادر فردای پسا جمهوری اسلامی، گروههای سیاسی از جنس جبهه پایداری حق فعالیت، وحق انتخاب شدن وانتخاب کردن خواهند داشت، یا خیر؟ ودر امتداد طرح چنین پرسشی میگوید: اگرجبهه پایداری، یا گروههای واپسگرا ومتعلق به آنسوی تاریخ که البته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیزمیتواند با اندکی سیاستهای تلطیف شده درهمان محدوده تعریف شوند، این حق را خواهند داشت که در یک انتخابات آزاد فعالیت کنند واسمشان از صندوق رای بیرون بیاید؟؟ وخود پاسخ داده است، اگرچنین است، وقراراست چنین باشد، بهتراست که همین امروز انتخابات آزادبرگزارشود. واگر این حق را ندارند، بزعم آقای تاج زاده وشرکای سیاسی شان باید منتظراستبداد ودیکتاتوری دیگری باشیم.

در مقابل این پرسش تاجزاده، بلافاصله، وبدون درنگ این پرسش بدون جواب مانده 39 ساله در مقابل همه اصلاح طلبان. نه فقط تاجزاده وخاتمی وجلائی پور وعطا الله مهاجرانی و عباس عبدی وسعید حجاریان ومسعود بهنود و... قرارمیگیرد که شما ومجموعه انقلابیون ۵۷ که طی 39 سال گذشته حاکم برسرنوشت ملت ومملکت بوده اید، درفردای بعد از 22بهمن 57 چه کردید؟؟؟؟ آیابه کارگزاران وامیران ارتش شاهننشاهی ونمایندگان مجلس ووزیران و...فرصت دادید که درمحاکم آزاد و علنی، ومنطبق با استاندارهای شناحته شده بین المللی از خود دفاع کنند؟ آیا به حامیان وهواداران وکارگزاران صدیق نظام پیشین که هنوز بعد از39 سال با کوبیدن مهرسلطنت طلب برپیشانی بسیاری ازآنها حقوقشان را نادیده گرفتید واموال شان را در یک چشم بهم زدن مصادره کردید وبلعیدید اجازه دادید درانتخابات های قلابی شما بمیدان بیایند وفضائی برای عرض اندام داشته باشند؟؟ آیا توانستید بخودتان بقبولانید که آنان نیزایرانی هستند وحق مسلم آنهاست تا دراداره امورکشور، واعتلا وسربلندی این سرزمین مشارکت ونقش سازنده خودرا ایفا نمایند؟

گویا آقای تاجزاده و شرکای اسلامی شان فراموش کرده اند که هنوزهم ریختن خون حامیان نظام پادشاهی، ودوستداران خاندان پهلوی مباح است، ومصادره اموالشان خدمت به اسلام ومسلمین محسوب میشود. بنظرمیرسدآقای تاجزاده همه امتیازات عروس را رها کرده اند وچشم به جهیزیه عروس دارند. خیر، چنین نیست ونمیتواند باشد. اگرقرارباشد تشکلها وعناصرآدمخواری از جنس جبهه پایداری وعناصر پلیدی چون مصباح یزدی وآخوند رسائی وعمله های استبداد دینی، ودیگرعناصرحکومت اسلامی دریک انتخابات آزاد مشارکت داشته باشند، اولویت اول در نظام حکومتی آینده اینست که اینان دردادگاههای ملی اثبات نمایند که دستشان بخون ملت ایران آلوده نیست، وازسفره انقلاب غارتهای میلیاردی وچند میلیاردی بهره ای نبرده اند. درچنین شرایطی بدیهیست که دربستریک نظام دمکراتیک وسکولار، ایرانیان با هرمذهب وعقیده ای، بدون کوچکترین تبعیض نژادی وقومیتی وزبانی ومذهبی، و پاکدست وخدمتگذاربه ملک وملت میتوانند دریک انتخابات آزاد مشارکت داشته باشند وبرکرسی های مدیریتی کشورجلوس نمایند. آنچه بدان اشاره شد اصول بنیادین نظام پسا جمهوری اسلامی خواهد بود. اصولی که روح الله خمینی و، زیرعبا رفتگان ایشان از آنها سود بردند ودرعمل در خلاف 180 درجه ای آن ملت ومملکت را به تباهی کشاندند.

حال برآقای تاجزاده وهم مسلکان اوست که با دقت تفحص کنند و ببینند درکلیت حکومت فاسد وغارتگرو ضد ایرانی وضد بشری جمهوری اسلامی بویژه در سطوح مدیریتی، چند نفرسراغ دارند که با مختصات گفته شده همخوانی داشته باشند؟

پرسش دیگری که میتوان بعنوان حسن ختام این نوشتاردرمقابل آقای تاجزاده وهم اندیشان وهمراهان اوقرارداد اینکه: آیا جنابعالی وهمراهان انقلابی وتشکیلاتی شما در روزها وسالهای پس از 22 بهمن 57 به همرزمان وهمراهان وهم اندیشان خودتان درطیفهای دیگرمثل: ملی – مذهبی، توده ای ها، چپهای وابسته به فدائیان وکادرهای رهبری گروهای چپ و... که از مهمترین یاران انقلاب وامام راحل تان بودند، همینطور به سایر اندیشمندان وسیاسون مذهبی وغیرمذهبی که از یاران وفادار انقلاب ویرانگر بودند فرصتی دادید که در کنارشما وهمراه انقلاب اسلامی بمانند؟ یاهمصدا و همراه با امام امت تان با هروسیله ممکن انها را قلع وقمع کردید تا درمیدان بمانید و یک مصیبت ملی را برای کشوروملت ایران، ودو نسل بعد از خودتان رقم بزنید. آنچه مسلم و مهم است اینکه: ایران ملک مشاع همه ایرانیان است با هرعقیده وگرایش وتفکرسیاسی، اما قبل از همه اینها باید از جنس ایرانیانی باشند که عظمت و اعتلا وسربلندی ایران، وآزادی ورفاه اجتماعی وپرهیزازتبعیضات گوناگون ملاک عقل وعملشان باشد ونه یک ((هیچ بزرگ))

حال آقای تاجزاده ودیگرانی چون تاجزاده باید از خود بپرسند، خودشان مولد وحامی دیکتاتوری و مروج استبداد وخرافات بوده اند؟ یانظام سیاسی که قراراست بعد از فروریزی جمهوری اسلامی با شعارهای راستین انتخابات آزاد، استقرارنظام سیاسی انسان بنیاد وزمینی ومتکی به خرد جمعی، واستقراریک دمکراسی عرفی در چهارچوب موازین حقوق بشری که باید درایران مستقرشود؟

در ایران پسا جمهوری اسلامس اصل برترویج و اشاعه فرهنگ انسانی وایرانیت است، بدون توجه به اینکه چه کسی پیروچه مذهب واعتقاداتی باشد. اگرخودرا همراه این تحول میدانید، بسم الله.

ایران 24بهمن ماه1396Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  1981


© copyright 2004 - 2019 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.