آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

چهارشنبه، 25 بهمن ماه 1396 = 14-02 2018

برگزاری رفراندوم؛ یک ضرورت ملّی و بین المللی

علي ميرفطروس

ما-بارها-به ضرورت انجام رفراندوم -نه توسط جمهوری اسلامی بلکه زیرنظرسازمان های ملّی و بین المللی-برای عبورِ مسالمت آمیزاز جمهوری اسلامی اشاره نموده و دراین باره-خصوصاً-به مسئولیّت سنگین خانم شیرین عبادی(به عنوان یک حقوقدان و برندهء جایزهء صلح نوبل)تأکیدکرده ایم.این مسئولیّت -چنانکه خواسته بودیم– متضمنِ طرح و ثبیت انجام رفراندوم آزاد درنزدِ نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و دولت های غربی بود.

اینک خوشحالیم که این خواست ملّی،مشروع و مدنی ازطرف برخی چهره های سیاسی و حقوق بشری(ازجمله خانم شیرین عبادی و خانم نسرین ستوده)ابرازشده است.

بااعتقاد به امتناعِ سرانِ رژیم ازبرگزاری یک رفراندوم آزاد،چنانکه گفته ایم،به نظرمی رسد که این فراخوان بیشتربرای جلب افکاربین المللی وخصوصاً جلب حمایت و پُشتیبانی دولت های غربی ارائه شده تا باتوجه به اعتراضات عظیم مردم درشهرهای ایران،ازطریق فشارهای سیاسی و اقتصادیِ بین المللی،رژیم حاکم را نسبت به این خواستِ مدنی و مشروعِ ملّت ایران وادار به تمکین و تسلیم نمایند.

به نظرنگارنده،برگزاری رفراندوم زیرنظرسازمان های ملّی و بین المللی در ذات و جوهرِخود،طرحی برانداز و سرنگون ساز است،هم ازاین روست که حتّی «شَبحِ»آن(پیشنهادحسن روحانی)خوابِ جناح های حاکم را آشفته کرده است،چراکه براساس همهء پُرسش ها و بررسی های مَیدانیِ مختلف،بیش از90%مردم ایران باادامهء رژیم حاکم مخالف اند. بنابراین،برخلاف نظربرخی دوستان، انجام انتخابات آزاد یا رفراندوم بعدازسرنگونی رژیم،تعلیق و تعویق خواست حیاتیِ ملّت ایران به آینده خواهدبود.

نظرِ این دوستان،درعین حال،نوعی«سالبه به انتفاء موضوع» می باشد چراکه بعد ازسرنگونی رژیم اسلامی،دیگر نیازی به اجازهء هیچ رهبر یا ولی فقیهی برای انجام رفراندوم نیست .به عبارت دیگر،برگزاری رفراندوم یاانتخابات آزاد بعدازسرنگونی نظام،نوعی«تحصیل حاصل»خواهدبود و به قول معروف:چونکه 100 آمد،90 هم پیشِ مااست!

صرف نظر ازبرخی«ملاحظات»،نگارنده،انتشاراین فراخوان را گامی مبارک در راستای رهائی ملّی و کوششی فرخنده برای استقرارِ صلح،ثبات و امنیّت درمنطقه و جهان می داند.پلنگ ایران زمین February 15, 2018 10:36 AM

زمان رفراندوم و زمان بازسازی ایران فرا رسیده است
برای بازسازی ایران نیازمند زمان هستیم و ما باید با جان و دل و با همکلری همدیگر بدون چشمداشت و دروغ کشورمان را به حالت اول برگردانیم و نباید انتطار تمدن بزرگ را به این زودی ها داشته باشیم
نتیجه بعد از حداقل ۲۰ سال دیگر چشمگیر خواهد شد


گزارش یا اعتراض به این نظر


زینا February 15, 2018 02:02 PM

جناب پلنگ، حالا که خدارا شکر دورۀ سازندگی شروع شده منهم آستین هایم را بالا زدم تا سازندگی را شروع کنم، فقط لطفاً روشنم کن که چطور و از کجا شروع کنم

گزارش یا اعتراض به این نظر


نسل بیدار February 15, 2018 02:56 PM

آقای علی‌ میر فطروس برگزاری یک رفراندوم آزاد و بی‌ شیله پیله و عادلانه شامل شرایطی می‌‌شود که هیچ کدام آن شرایط با وجود جمهوری اسلامی و حامیان داخلی‌ و خارجی‌ جمهوری اسلامی وجود ندارد

تا جمهوری اسلامی سرنگون نشود و تا مردم ایران نتوانند با حضور خود زمینه برگزاری یک رفراندوم سالم را فراهم آورند سخن از رفراندوم یک بحث باطل است

ما نه آن همه سازمان‌های ملی‌ با تعداد افراد و کارنامه سیاسی مشخص را داریم که بتوانند به رای هشتاد میلیون ایرانی‌ نظارت سالم و دقیق را داشته باشند و نه به سازمان‌های بین‌المللی می‌‌شود اطمینان کرد که هنوز هم می‌‌خواهند نوعی جمهوری از من در آوردی و اصلاح طلبانه از دل جمهوری اسلامی بیرون بدهند پس شرط اول، سرنگونی جمهوری اسلامی و حضور و نظارت آزادانه ملت در فراهم آوردن شرایط سالم برای برگزاری یک رفراندوم مشروع است

گزارش یا اعتراض به این نظر


پلنگ ایران زمین February 15, 2018 07:02 PM

زینا عزیز معذرت
من مخالف شدید رفراندوم هستم متاسفانه نوشته من کامل نشان داده نشده است شاید بخاطر طولانی بودن جمله ها باشد در نوشته ام آمده است که چه زمانی باید همه پرسی انجام شود تلاش خواهم کرد نوشته ام را کوتاهتر کنم تا شاید اینبار بصورت کامل نشان داده بشود

گزارش یا اعتراض به این نظر


جام زهر رفراندوم !!! February 15, 2018 10:06 PM

یک رفراندوم ملی تحت نظرمستقیم جامعه جهانی ، فشارهای سیاسی داخلی و بین المللی با خود بهمراه خواهد آورد و عاقبت رژیم را به زانو در آورده و تسلیم آن خواهد کرد تجارب ۳۹ ساله گذشته رژیم اثبات این ادعا است، جنگ ویران کننده ۸ ساله باعراق (شعارهای جنگ، جنگ تا پیروزی، اگر این جنگ ۲۰ سال طول بکشد، ما ایستاده ایم و )، غنی سازی اورانیوم برای ۱۲ سال (غنی کردن حق مسلم ماست) و بن بست های ناشی از آنها، رژیم را تسلیم و به بالا کشیدن «جام زهر» و «پر کردن هسته راکتور با سیمان» کرد «جام زهر رفراندوم» هم در راه خواهد بود و ملت آزادیخواه ایران «جام زهر رفراندوم» را به حلقوم رژیم اسلامی تا لحظه مرگ و سرنگونی کامل آن، خواهند ریخت

گزارش یا اعتراض به این نظر


نسل بیدار February 16, 2018 09:14 AM

آقای میرفطروس نوشتید: "نظرِ این دوستان،درعین حال،نوعی«سالبه به انتفاء موضوع» می باشد چراکه بعد ازسرنگونی رژیم اسلامی،دیگر نیازی به اجازهء هیچ رهبر یا ولی فقیهی برای انجام رفراندوم نیست به عبارت دیگر،برگزاری رفراندوم یاانتخابات آزاد بعدازسرنگونی نظام،نوعی«تحصیل حاصل»خواهدبود "

این منطق شما زمانی‌ صحت پیدا می‌‌کند که هدف از رفراندوم این باشد که بپرسیم "جمهوری اسلامی آری یا نه"؟ اما رفراندومی که ما از آن سخن می‌‌گوییم برای تعیین نوع نظام آینده است فکر کنم شما و دوستان شما هنوز در گذشته و در جمهوری اسلامی آری یا نه در جا می‌‌زنید در حالی‌ که رفراندوم ی که ما از سخن می‌‌گوییم مربوط به پس از جمهوری اسلامی است و نگاه آن به آینده ایران است و نه گذشته فکر کنم شما و آن امضا کنندگان هنوز نپذیرفتید که فتنه ۱۳۵۷ یک مرده متحرک است

گزارش یا اعتراض به این نظر


نسل بیدار February 16, 2018 09:22 AM

آنهائی که قبل از سرنگونی جمهوری اسلامی سخن رفراندوم را پیش می‌‌کشند فقط در پی‌ خریدن وقت برای جمهوری اسلامی هستند و خواب‌های بدی را برای آینده ایران دیده‌اند

اگر ایرانیان فکر می‌‌کنند که فرصت دارند تا یک بار هم در دام رفراندوم بازی قبل از سرنگونی جمهوری اسلامی بیافتند سخت در اشتباه هستند اگر جمهوری اسلامی تا همین دو یا حد اکثر سه ماه آینده سرنگون نشود ایران وارد مصیبت‌هایی‌ خواهد شد که حتی حضرت فیل هم نخواهد توانست جبران مکافات کند از ما گفتن از شما ملت نشنیدن

گزارش یا اعتراض به این نظر


afshin February 16, 2018 08:21 PM

اقای میر فطروس، بنده به نظرم این 15 نفری که خواهان رفرندام شده اند نه ملی است و نه چیز دیگری، فقط شما توجه بکنید که خانم شیرین عبادی بعد از خیزش مردم در بیش از 100 شهر چقدر فعال شده اند! در حالی که این خانم سالهاست بیرون از ایران چیزی برای براندازی نگفته بلکه با لابی های رژیم همکاری کرده اند
در مورد مخملباف، این شخص اگر مصاحبه ای که با بی بی سی کردند درمی یابید که ایشان و بقیه برای جلوگیری از به قدرت رسیدن پادشاهی شاهزاده پهلوی است چون مخملباف خیلی روشن میگوید پهلوی شاه بشود ، ایشان چریک خواهد شد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  2708


© copyright 2004 - 2019 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.