آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 29 بهمن ماه 1396 = 18-02 2018

فیلم؛ فرهنگ کثیف آخوندی یعنی این: ببینید

نهادینه شدن فساد در میان آخوندها:
چانه زنی میان دو آخوند کثیف در مورد صیغه
اینان کسانی هستند که شما رابه دینداری فرامی خوانند
www.youtube.com/watch?v=vwOWec-rgZA

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADBabak February 19, 2018 12:30 AM

چرا که نه ؟
مگر صیقه در اسلام حلال نیست ؟
مگر در صدر اسلام دخترهایشان را با هم رد و بدل نمیکردند ؟

گزارش یا اعتراض به این نظر


پلنگ ایران زمین February 19, 2018 01:15 AM

صیغه همان روسپیگری مقدس است وحلال و حرام هم ندارد این یک فاجعه من درآوردی آخوندهاست که بنفع خودشون این شیوه ناپسند را بنیاد نهادند بانوان ایرانی هوشیار باشید از گرسنگی مردن بهتر از تن دادن به چنین کثافت هاست

گزارش یا اعتراض به این نظر


علی February 19, 2018 06:37 AM

فرهنگ آخوندی فرهنگ آخوندی ما سر خودمان گول مینالیم بابا این فرهنگ بر جای مانده از امامان شیعه است بابا بشکنید این تابوها رو ما تا وقتی اینطوری به مسائل نگاه میکنیم به جایی نخواهیم رسید

گزارش یا اعتراض به این نظر


emam February 19, 2018 10:54 AM

باریکلا بگذارید در ینستاگرام و فیس بوک همه ببینند البته که همه میدانیم این ملاها چی هستند اما بلاخره اینهم سندی دیگر است

گزارش یا اعتراض به این نظر


ع-سرخی February 19, 2018 11:35 AM

واقعأکه این حاج آقاهای عقبمانده آبروی هملباسیهای بااخلاقشانراهم میبرند،یادم هست همین چندوقت پیش خانم اشراقی نوۀ امام وهمسر آقای محمدرضا خاتمی(که خالۀهمسرنوۀمرحوم آیت الله هاشمی هم هستند)درصفحۀ فیس بوکشان خاطرۀ روشنگروزیبائی ازپدربزرگشان امام نوشته بودندکه واقعاًخیلی راهنمابود،ایشان نوشته بودند موقع جنگ که خیلی ازمدافعان مرزهاکشته میشدندوزنان جوان آنهابیوه وبیسرپرست میماندندودیگرنه عشقی ونه امیدی،بنابه توصیۀ بزرگان ودلسوزان، بسیجیها،آنهارابه صیغۀ خودشان درمیآوردندتاهم دوباره عشقی برای گرم شدن داشته باشندوهم سرپناه وپشتیبانی،دریک چنین اوضاعی یکروزخانم اشراقی که خیلی هم موردمحبت امام بودند،بعدازمدرسه بدیدن پدربزرگ میروند،خانم اشراقی برای پدربزرگ این موضع صیغه هاراتعریف میکنندامام باخلوص کامل وازسرمسؤلیت وسرمشق میگویند کاش منهم یک بسیجی بودم

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش-صبحی February 19, 2018 11:50 AM

این بار وظیفه بسیار سنگینی بر دوش ملت ایران ونسل کنونی قرار دارد اینکه یکبار برای همیشه در یک بستر فرهنگی ومبارزه مستمر با فرهنگ این قوم پلید، طومار حیات فکری وفرهنگی ملایان را ببندند وآنرا برای طول تاریخ بخاک بسپارند اگر این کار تا قبل ازانقلاب منحوس میسر نبود وملایان بعنوان مردان خدا از قدیسیت برخوردار بودند، حکومت چهل ساله این قبیله نشان داد که ملت ایران با یک مشت ناانسانهای فاسد ودزد وجنایتکار و خبیث مدارا میکرد واینبار باید این مدارا باید به یک مبارزه جدی درجهت نابودی این قوم وفرهنگ منحط شان بدل شود

گزارش یا اعتراض به این نظر


Mohamad February 19, 2018 02:47 PM

با عرض معذرت از همه بانوان شریف ایرانی:
در نظام و شرع کثیف من درآوردی آخوندی اگر پول قرمساقی را آخوند بگیرد هم ثواب و اجر دنیوی برای فاعل و مفعول دارد و هم آخرت خود را بیمه کرده اند و هم بخصوص اگر عرب عراقی باشد در حد شهادت برای خانم مفعوله محسوب میشود
ولی اگر زهرا خانم دلال باشد همه با هم باید سنگسار شوند و آخرت هم که دیگر واویلاست و خانواده مجرمین هم باید هزینه سنگسار و پولی را که به سبب دلالی زهرا خانم از جیب ولی فقیه دریغ شده بپردازند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: