آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

آدينه، 28 دی ماه 1397 = 18-01 2019

بیانیه: ایران در خطر است؛ لزوم اتحاد و عمل

بیانیه «اتحاد برای دموکراسی در ایران»

ایران در خطر
لزوم اتحاد و عمل

شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه ایران، همراه با سیاست‌های ضد ملی داخلی و خارجی رژیم جمهوری اسلامی، کشور ما را در معرض یکی از پرخطرترین دوره‌های حیات خود در دوران سلطه ۴۰ ساله این نظام قرار داده است. امروز سخن فقط از صدماتی که از ناحیه این نظام فاسد بر اقتصاد و فرهنگ و اخلاق و صلح و سلامت جامعه ما وارد می‌شود نیست، بلکه کیان و موجودیت و تمامیت کشور است که در مخاطره قرار گرفته و این خطر با ادامه حیات رژیم، شدت بیشتری می‌یابد.

علاوه بر این، عجز و ناتوانی رژیم در حل نیازها و مطالبات اولیه مردم و به خصوص مزدبگیران یدی و فکری، و راندن بخش عمده‌ای از مردم به زیر خط فقر، از یک سو به گسترده‌ترین جنبش مدنی و همبستگی اجتماعی مردم ما در چهار دهه اخیر منجر شده، و از سوی دیگر بن‌بست‌های درونی حکومت را آشکارتر ساخته است. امروز فقط مخالفان رژیم نیستند که از فروپاشی اقتصادی رژیم سخن می‌گویند و فروپاشی سیاسی آن را در آینده نه چندان دور محتمل میدانند، بلکه بازتاب این گفتمان را می‌توان در ادبیات وابستگان به حکومت نیز دید.

به عبارت دیگر، امروز کمتر کسی ادامه حیات رژیم به صورت فعلی آن را انتظار می‌کشد. ادامه وضع موجود البته با افزایش سرکوب عملی است. ولی با بیداری و آگاهی هرچه بیشتر مردم و گسترش همبستگی بین آنان که به یمن فن‌آوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی سرعت بیشتری یافته است، سرکوب به سختی می‌تواند در ایران امروز جز برای برهه‌ای کوتاه کاربرد داشته باشد. از این رو، می‌توان گفت که تغییر در راه است. ولی چه نوع تغییر و چگونه؟

پاسخ این سؤال به درجه رشد و مسولیت‌شناسی نیروهای سیاسی و وجود یا فقدان یک نهاد ملی فراگیر که به حق بتواند مدعی نمایندگی از جامعه متکثر سیاسی ایران باشد بر می‌گردد. در فقدان چنین نهادی، و در شرایط ضعف قدرت مرکزی، راه برای دخالت عوامل و نیروهای نظامی داخلی ویا خارجی باز خواهد شد، و هر یک از این دو، خطر به خشونت کشاندن کنش سیاسی در ایران و افزودن این کشور به فهرست کشورهای خاورمیانه‌ای را که در یکی دو دهه اخیر صحنه خشونت‌های ویرانگر بوده‌اند، به دنبال خواهد آورد. تنها در صورتی که جامعه سیاسی دموکراسی‌خواه ایران آمادگی و توان آن را داشته باشد که به موقع و در یک حرکت دموکراتیک نهادی ملی و فراگیر را با شرکت همه نیروهای سیاسی برای مدیریت گذار مسالمت‌آمیز از نظام موجود تشکیل دهد، می‌توان به آینده صلح‌آمیز و دموکراتیک ایران پس از جمهوری اسلامی دل بست.

لازمه این کار در درجه اول، البته، برخورد سازنده و اعتمادساز نیروهای سیاسی با یکدیگر و تلاش برای پیدا کردن نقاط مشترک و احتراز از تأکید بر روی نقاط افتراق است. تکیه بر نقاط افتراق و عمده کردن آن‌ها کمکی به همگرایی نیروهای سیاسی نمی‌کند و بلکه فرصت‌های تاریخی مهمی را بر باد می‌دهد. این واقعیت باید پذیرفته شود که آرمان‌های سیاسی هیچ گروه خاصی در فقدان دموکراسی در جامعه ایران عملی نیست، و شرط لازم برای تحقق آن‌ها، بیش و پیش از هر چیز دیگر، استقرار دموکراسی و امکان شرکت آزاد مردم در شکل‌گیری نظام سیاسی آینده ایران است.

«اتحاد برای دموکراسی در ایران» ضمن تاکید بر ضرورت همگرایی نیروهای سیاسی با هدف استقرار دموکراسی در ایران و برای رفع و دفع خطراتی که جامعه ایران را تهدید می‌کند، از همه شخصیت‌ها و نیروهای دموکراسی‌خواه که بقا و استمرار جمهوری اسلامی را تهدیدی برای ایران و ایرانیان می‌دانند می‌خواهد که تا دیر نشده ایجاد نهادی ملی و فراگیر برای مدیریت گذار را در صدر برنامه های خود قرار دهند و از تلاش هایی که در این جهت به عمل می‌آید پشتیبانی کنند. حساسیت شرایط موجود را درک کنیم و به وظیفه تاریخی خود عمل کنیم. در غیر این صورت، بپذیریم که بخشی از مسؤلیت آن چه که بر سر ایران آید متوجه ما است و در فردای آن باید پاسخگو باشیم.


۲۷ دی ۱٣۹۷ - ۱۷ ژانويه ۲۰۱۹

*****************************************


جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده است

مشاور رسانه ای روحانی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا اعتراف کرده که عالیترین مقامات جمهوری اسلامی خوب می دانند که اعتراض های یک سال گذشته در کشور ریشه های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارند و از بسیاری جهات در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه هستند و مادام که این ریشه ها و علت ها به قوت خود باقی است تداوم و تعمیق اعتراض های اجتماعی در دورنمای کشور اجتناب ناپذیر است.

به گزارش رادیو فرانسه، حسام الدین آشنا همچنین تلویحاً اعتراف کرده است که برخلاف گذشته حاکمیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی پی برده که سرکوب دیگر نمی تواند اعتراض مردم را مهار کند. به همین دلیل مشاور حسن روحانی تأکید کرده است که در مقابله با اعتراض های سال ۹۶ حکومت "پخته تر" از گذشته عمل کرد و حتا "یک نفر" – احتمالاً شخص رهبر جمهوری اسلامی – مانع از سرکوب گستردۀ اعتراض ها شد .

حسام الدین آشنا سپس می گوید که کل حاکمیت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که ادامه وضع موجود بدون جلب اعتماد سیاسی مردم میّسر نیست، هر چند خود حسام الدین آشنا اذعان می دارد که تمام ظرفیت های درونی نظام به ته رسیده و دیگر یک نفر نمی تواند کشور را اداره و برای مسائل و مشکلات آن راه حل ارایه کند.

وی گفته است که تمام رهبران جمهوری اسلامی ایران تقریباً در سن کهولت یا نظیر هاشمی شاهرودی در پایان عمر خود هستند بی آنکه نظام اسلامی توانسته باشد نیروی جایگزین خود را از درون تولید کند. آشنا می گوید که این نظام برای ماندن دیگر از این پس به یک "اصلاح سیستمی"، به یک "پوست اندازی سنگین" نیاز دارد.

در واقع، از سخنان حسام الدین آشنا می توان چنین برداشت کرد که نظام اسلامی ایران به این نتیجه رسیده که در بن بست است و در عین حال راه برون رفت از آن را نمی داند.

سال هاست که رهبران جمهوری اسلامی ایران یک نفر، ولی فقیه، را تجسم نظام خود اعلام می کنند و او را "عمود خیمه نظام" می نامند و حال که وقت "اصلاح سیستمی" و "پوست اندازی سنگین" فرارسیده همگی نگرانند که از میان رفتن این عمود کل خیمه نظام را فروبپاشاند.آرش - صبحی January 18, 2019 01:57 PM

صادرکنندگان اینگونه بیانیه ها باید به این واقعیت رسیده باشند که دوره بازی کردن با کلمات زیبا وصدور بیانیه های اینچنینی خاتمه یافته و هنگامه این نسخه پیچیدنها و اتحادهای قلابی سپری شده است زمانه پا پیش گذاشتند ودور یک میز نشستن است دوره خودپسندی ها و بازی کردن با کلمات زیبا وصدور بیانیه های اینچنینی خاتمه یافته است نیروهای دمکراسی خواه حقیقی باید ایده ها ومسلک های سیاسی و منیت ها را کنار بگذارند وبراساس مقبولیت ومشروعیت ووجاهت خوددر نزد مردم باید پا پیش بگذارند و زیر یک سقف جمع شوند دراین چهل سال خیلی از مدعیان دمکراسیخواهی وسکولاریسم و تو زرد درآمدند وبیانیه اتحاد اخیر چهار تشکل جمهوری خواه با30 یا 40 نفرعضو نشان داد که جمهوری اسلامی هنوز هم درمتن اپوزیسیون دارد فعالین تخریبی انجام میدهد

گزارش یا اعتراض به این نظر


شبکه شورای هماهنگی رهبری January 18, 2019 02:39 PM

1/(راز)*موفقیت وپیروزی ملت عظیم80میلیونی مابراین حاکمان ظالم وتعداد بسیارکم مزدوران وارازل واوباش انان*(انجام دادن اقدامات عملی لازم ومهم بطورهمزمان درسراسرایران بخصوص تهران ومراکزاستانها)میباشدمابزرگترین نیروها وامکانات لازم را برای پیروزی داریم فقط پراکنده اندلازمه( بتوانیم نیروهای عظیم پراکنده میلیونی ملت ایران را متمرکز کنیم براهداف مشخص ودست یابی به نتیجه ای مشخص )خوشبختانه امروزه میتوانیم با ایجادوراه اندازی شبکه وکانال(شورای رهبری هماهنگی)کمبود نداشتن رهبری را جبران کنیم بطوریکه بادریافت پیشنهادات برای اقدامات عملی ازهمه گروهها وافراد وبعدازبررسی توسط کارشناسان میتوان بهترین فرامین رابرای اجرا درروز وساعات مشخص برای سراسر ایران انتشارداد وهمزمان اخبار واطلاعات لازم برای اقدامات ضروری رااطلاع رسانی کرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Hamid January 18, 2019 03:22 PM

ملت ایران باید بدانند با حلوا حلوا کردن دهانشان شیرین نمیشود ولایت فقیه یا صغیر راه حل مشکلات مردم نیست تک امامی پنج یا دوازده امامی مشکلات را حل نمیکند برای نجات کشور ایران میبایستی تمامی گروهای مردمی و متخصص دست در دست یکدیگر داده و برای حداقل چهل سال دیگر با تمام قوا برای بازسازی ایران بکوشند بخود ایید و دست از این گروهک بازیها بر دارید و بفکر نسلهای اینده باشید که شما را قضاوت خواهند کرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  118256 بازدید |


© copyright 2004 - 2020 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.