آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

آدينه، 5 مرداد ماه 1397 = 27-07 2018

نگذاریم دوباره خاک به چشم عزیزان ما بپاشند!

منصوره بهکیش

....آن‌ها گمان می‌کنند که با سر به نیست کردن پیکر عزیزان ما و آثار و نشانه‌ گذاری های ما، می‌توانند ما خانواده‌ها و هزاران شاهد و مدعی دیگر بر این جنایت ها را هم از بین ببرند و زیر خروارها خاک مدفون کنند و صدایی از ما بلند نشود و دیدیم که این‌گونه نشد و ما صدای شان شدیم و فریاد دادخواهی ما گوش جهان را هم پر کرد و هر کدام از مادران و خانواده‌ها که به خاک افتادند،‌ بذرشان شکفت و تا زمانی که آمران و عاملان این جنایت ها را به پای میز محاکمه نکشانیم و این روند آزادی کشی و بی‌عدالتی را پایان ندهیم،‌ آرام نخواهیم گرفت....
*****

نگذاریم دوباره خاک به چشم عزیزان ما بپاشند!

روز شنبه، ۳۰ تیرماه ۱۳۹۷، خبری هولناک از خانواده‌های اعدام شدگان اهوازی دریافت کردم که تن ام را لرزاند و مرا به اهواز و تهران و مشهد و رشت و تبریز و دیگر شهرهای ایران و زندان و اعدام و بی‌خبری و گورهای بی نام و نشان خاوران و بهشت آباد و بهشت رضا و بهشت زهرا و زخم های بی شمار آوار شده بر تن زخمی ما خانواده‌ها کشاند.

اینکه ماموران حکومتی، چگونه توانستند شبانه به گورهای فردی و گروهی اعدام شدگان دهه ی شصت در اهواز حمله کرده و آن جا را با بیل و کلنگ و بولدوزر تخریب کنند و رویش خاک تازه بریزند، بدون اینکه به حال و احوال خانواده‌ها توجه کنند که با این بی‌عدالتی، زخم شان تازه شده و آتشی دوباره بر جان و تن شان شعله‌ ور خواهد شد.

خودم را در کنار خانواده‌های کشته شدگان اهوازی حس کردم، چه آن‌هایی که از ابتدای دهه شصت به صورت فردی اعدام شده و سنگی بر مزار عزیزشان داشتند، چه آن‌هایی که در اعدام های گروهی سال ۶۷ اعدام شده و در گورهای جمعی بی نام و نشان دفن شده بودند و خشم ام دو چندان شد.

از دیوانگی این جنایت کاران نیز در شگفت شدم که آخر چرا در چنین شرایط حساسی که حکومت شان رو به فروپاشی است،‌ با ما خانواده‌ها این چنین می کنند؟ آن‌ها گمان نمی‌کنند که در این زمان که شرایط شان به شدت بحرانی است،‌ تازه کردن زخم های خانواده‌ها به نفع شان نیست! آن هم درست در روزهایی که درب های زندان ها را بر روی زندانیان و خانواده‌ها بستند و ملاقات ها قطع شد و همگی ما در بی‌خبری مطلق از عزیزان مان، و زندانیان بی‌خبر از وضعیت شان و ما خانواده‌ها بسر می بردیم و چه روزهای تلخی را پشت سر گذاشتیم و پس از چند ماه بی‌خبری وحشتناک،‌ با ساک هایی کوچک به ما خبر دادند که اعدام شان کرده‌اند و هنوز هم هیچ اطلاعات دقیقی از چرایی و چگونگی این قتل های دولتی نداریم.

اینکه چگونه توانستند عزیزان ما و ما را به همراه آن‌ها از ابتدای دهه ی خونین شصت، بارها شکنجه کنند و بکشند. چه آن‌هایی را که در گورهای فردی و چه آن‌هایی که در گورهای جمعی، بر تلی از خاک به زمین انداختند! حتی دقیق نمی‌دانیم که واقعاً آن‌ها را کشته اند یا نه؟! تا زمانی که حقیقت بر ما روشن و اثبات نشود که بر آن‌ جان های عاشق چه کرده اند!

اینکه چگونه می‌توانیم جلوی ادامه این بی‌عدالتی‌ها را بگیریم و دیگر بار نگذاریم که استخوان‌های آن‌ها را سلاخی کرده و در زیر جاده های خشک آسفالت، سر به نیست کنند. آن جاده ای که قرار است بر تار و پود عزیزان ما کشیده شود، جاده نیست، راهی خونین است که رد شدن از آن هر روز ما و تمامی مردم اهواز را با جدالی سخت روبرو می‌کند که پایانی بر آن نیست.

آن‌ها باید جاده شان را از سمتی دیگر بر خاک بکشند و تن خانواده‌ها را بیش از این نلرزانند که تحمل و صبوری خانواده‌ها نیز حد و اندازه‌ای دارد.

عزیزانم، بدانید که من و بسیاری دیگر از خانواده‌ها و تمامی آن‌هایی که برای پایان دادن به این بیدادگری ها مبارزه و تلاش می کنیم،‌ لحظه به لحظه همراه شما هستیم و چه خوب است که دوباره آنجا را نشانه گذاری کنید. هرچند که استخوان‌های عزیزان ما را از بین برده باشند، مهم این است که اجازه ندهیم که آثار آن جان های شیفته ای که زندگی و همه چیزشان را بر سر آرمان انسانی شان گذاشتند،‌ دوباره زیر خروارها خاک و سیمان و قیر و عبور عابران و ماشین‌ها مدفون شده و لگدمال تاریخ شود.

مشابهت تخریب شبانه گورستان اعدام شدگان در اهواز و نصب آن تابلوی زرد رنگ شهرداری در آن حوالی که نوشته اند « احداث بلوار حد فاصل مهدیس تا فاز ۵ پادادشهر و پارک ۲۱ هکتاری»، مرا به یاد سال ۱۳۸۷ و تخریب خاوران و آن تابلوی زرد رنگ بهشت زهرا،‌ نصب شده در خاوران انداخت که بر روی آن نوشته بودند « طرح توسعه و ساماندهی گورستان های اقلیت‌های مذهبی» و اینکه چگونه مخفیانه و شبانه، با بولدوزر به جان عزیزان ما در خاوران افتادند و خاک شان را بی رحمانه شخم زده و زیر و رو کردند و درخت‌هایی کم جان کاشتند و موها و استخوان‌هایی از عزیزان ما، از زیر خاک نمایان شده بود و دل ما را پاره پاره کرد. (تصاویر زیر)

ولی ما خانواده‌ها با اعتراض و شکایت گروهی، اجازه ندادیم که خاوران را از ما بگیرند. پس از آن نیز بر هر تک درخت نحیفی که آنجا کاشته بودند،‌ گلی آویزان کردیم، خاک شان را جارو زدیم و دوباره و دوباره نشانه‌هایی گذاشتیم و می گذاریم. آن‌ها نیز دوباره نشانه‌ها و گل‌های ما را نابود کرده و زیر پا له کردند و می کنند، ولی ما باز هم رفتیم و می‌رویم و آنقدر ایستادگی می‌کنیم تا خاوران را حفظ کنیم.

هرچند ممکن است، پیکر عزیزان ما را از آنجا برده باشند، ولی نشان شان، یادشان و عِطر عاشقی شان آنجا هست و مهم است که عِطر گل‌های تازه با عِطر وجود آن‌ها بیامیزد و بوته های خشک را بیاراییم و آن خاک خشک را آب یاری کنیم و بذر شقایق و لاله و گل‌های رنگارنگ بر آنجا بیافشانیم و نشان دهیم که ما هستیم و اجازه نمی‌دهیم که نام و یاد عزیزان ما را در زیر خروارها خاک و سیمان مدفون کنند.

آن‌ها گمان می‌کنند که با سر به نیست کردن پیکر عزیزان ما و آثار و نشانه‌ گذاری های ما، می‌توانند ما خانواده‌ها و هزاران شاهد و مدعی دیگر بر این جنایت ها را هم از بین ببرند و زیر خروارها خاک مدفون کنند و صدایی از ما بلند نشود و دیدیم که این‌گونه نشد و ما صدای شان شدیم و فریاد دادخواهی ما گوش جهان را هم پر کرد و هر کدام از مادران و خانواده‌ها که به خاک افتادند،‌ بذرشان شکفت و تا زمانی که آمران و عاملان این جنایت ها را به پای میز محاکمه نکشانیم و این روند آزادی کشی و بی‌عدالتی را پایان ندهیم،‌ آرام نخواهیم گرفت.

بی تردید، هر چه بیشتر ما را بگیرند و شکنجه کنند و بکشند و تبعیدمان کرده و آزارمان دهند،‌ مسئولیت شان برای پاسخ‌گویی جنایت هایی که انجام داده‌ و می‌دهند، سنگین‌تر خواهد شد و دیری نخواهد پایید که آن روز را شاهد باشیم.


سربلند و پایدار باشیم

۴ مرداد ۱۳۹۷ / ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۸

ایران پرس نیوز


ایران پرس نیوز
جنایات و قتل عام های اسلامی !!! April 30, 2018 08:21 PM

«شاه قبرستانهای ما را آباد کرد، ما ایران را آباد خواهیم کرد»! !
سخنان خمینی فریبکار در روز بازگشت به کشور در گورستان بهشت زهرا در روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ و شروع فتنه اشغال اسلامی ایران
۳۹ سال بعد، آثار عمیق «ویرانی های اسلامی» را بر پیکر خسته یک ملت آزادیخواه و متمدن، آشکارا می توان دید تا توانستند در سرتاسر ایران گورستان ها و زندان های مخوف ساختند، چه ظلم هایی که به این ملت باعظمت نشد و چه حیله هایی که به این ملت ستمدیده نزدند این بیگانگان غارتگر و اشغالگر شیعه

گزارش یا اعتراض به این نظر


seek July 25, 2018 08:08 PM

البته کروبی و موسوی که هر دو در آن زمان رییس مجلس و نخست وزیر بودند هنوز زنده هستند و شاید چیزی برای گفتن داشته باشند

گزارش یا اعتراض به این نظر


داریوش آریایی July 25, 2018 10:23 PM

تاریخ را سیاه کردند و سانسور
گور های دسته جمعی را هم آنطور

به شلاق محکوم شد آموزگار بوشهری
به زندان رفت جوان فعال شوشتری

کامیون داران در اعتصاب
اتوبوس رانها در انحصار

شوفر و کارگر،آموزگار و هنرمند
کارشناس و ورزشکار و ملت در بند

این باروت است نه آتش زیر خاکستر
یک جرقه کافی ست تا پاک شود شر

ما نمیشود من بی تو،تو بی من
برخیز و همراه شو یار دبستانی من

گزارش یا اعتراض به این نظر


بهرام July 26, 2018 12:08 AM

به روزهای پایانی این رژیم جنایتکار نزدیک میشویم یاد و خاطره عزیزانمان هنوز در قلب ما بجای مانده است و همه آنانی را که به این جنایات دست زدند به پای میز محاکمه خواهیم کشید چه دوستان پیش از ظهور بختک اسلامی باشند چه اقوام و آشنایان همه آنان باید مجازات شوند

گزارش یا اعتراض به این نظر


پلنگ ایران زمین July 26, 2018 11:52 PM

به آدمکشانی که این عزیزان را شکنجه کرده اند و جانشان را گرفتند
امروز جمهوری اسلامی گورستان های ما را از میان برداشت و فردا هم نوبت به شما آدمکشان میرسد که بدست رژیم کشته خواهید شد تا هیچگونه مدرکی بر جای نماند و بدینگونه پاداش کارتان را خواهید گرفت

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  9844 بازدید |


© copyright 2004 - 2020 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.