آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

چهارشنبه، 26 اردیبهشت ماه 1397 = 16-05 2018

شکست برجام؛ تدارکچی ها تعزیر می شوند

منصور امان

درب هسته ای روی هر پاشنه ای بچرخد، تدارُکچیها تعزیر می شوند

آقای روحانی و دولتش روزگار خوبی ندارند. آنها به خاطر شکست مُعامله هسته ای زیر ضربات بی رحمانه باند حاکم قرار گرفته اند، این در حالی است که هنوز جای ضربات دردناکی که به خاطر کارگُزاری و امضای همین پیمان دریافت کرده اند، التیام نیافته است. "نظام" به سمت هر گُزینه ای برود، آنها برای تعزیر دراز می شوند.

درخواست مجلس خبرگان از آقای روحانی برای "عُذرخواهی" به دلیل "عدم رعایت خُطوط قرمز رهبری"، کوششی را نشان دار کرده که بی درنگ پس از کناره گرفتن آمریکا از "برجام"، در دستگاه قُدرت جمهوری اسلامی برای تنظیم خود با شرایط جدید صورت می گیرد.

آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی او سهمی به سزایی در به شکست کشاندن "برجام" و افکندن کشور و مردُم به دامن یک بُحران جدید دارند. از همین رو تمام نیروی شان را برای انکار مسوولیت خود و ایمن ماندن از پیامدهای اجتماعی این امر مُتمرکز کرده اند. در این راستا، "آقا" و حُجره نشینان اش تجربه ای که در جریان عقب نشینی جانانه هسته ای کسب کرده اند را این بار و در یک سرفصل خسارت بار دیگر نیز به کار می بندند. در آن هنگام آقای خامنه ای زنگوله شکست خُردکننده استراتژی اتُمی را به گردن آقایان روحانی و دولت "تدبیر و اُمید" وی انداخت و خود به کناری نشست.

بازی قُدرت آقای خامنه ای را جناح میانه حُکومت و زائده های "اصلاح طلب" آن مُطیع و سپاسگزار بازی کردند. آنها که از موهبت بازگشت به خیمه قُدرت و ثروت سر از پا نمی شناختند، در ازای آن نقش بُز بلاگردان را پذیرفتند و برای فرار نامُوفق آقای خامنه ای و همدستانش از مسوولیت قُلاب گرفتند. "نظام" روی دوش آنها و در حالیکه با شلاق می نواختشان، به ژنو و وین رفت و با "برجام" برگشت.

امروز آقای خامنه ای از روی آوار یک سیاست نابخردانه دیگرش، باند بخت برگشته رقیب - این مُتهم همیشگی - را فرا می خواند تا بار مسوولیت را بر دوش او بیاندازد. "آقا" و مُریدانش با لودگی نقش مُخربی که در دوره "پسابرجام" ایفا کرده اند را مُنکر می شوند و انگُشت اتهام به خاطر برباد دادن فُرصت کاهش تنش و بُحران با جهان خارج و بهبود شرایط زیست و کار جامعه را به سوی گُناهکار خارجی (آمریکا) و مُقصر داخلی (جناح میانه حُکومت) نشانه می روند.

آقای روحانی و زائده های سیاسی اش این بار نیز همان نقشی که در معرکه "دلواپسان" بازی کردند را به عُهده می گیرند. آنها دوباره با وجود غُرولُند، از هیچ خوش خدمتی برای باند حاکم فرو نخواهند گذاشت. تنها تفاوُت آن است اگر در دوره پیش انگیزه کسب پاداش آنان را به جلو می راند، امروز دلهُره از قُربانی شدن، اشتیاق به خدمتگزاری را دوچندان می سازد.شهنام May 16, 2018 10:18 AM

این جانوران اسلامی حالا که دیگه هیچ غلطی در سوریه و عراق نمیتونن بکنن و رگ دلاریشونم قطع شده فقط باید بشینن و روزای آخر عمرشونو با وحشت و ترس سر کنن هیچ جای دنیا هم راهشون نمیدن

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی May 16, 2018 10:58 AM

بعنوان یک مخالف رادیکال ویک کنشگریک سویه نگروطالب فروپاشی خطابم به روحانی وباندخوش رقص او درمقابل ولایت فقیه ودلواپسان است آقای روحانی اگرکماکان بخواهدمصلحت نظام واستمرارحیات این نظام جهنمی وفاسدراملاک خودقراربدهد، بایدمنتظر روزهای بسیاردشواری باشندکه میتواند بمراتب سهمگین ترازآن چیزی باشدکه برسرهاشمی رفسنجانی وخاتمی واحمدی نژادآمد بدترازچیزی که برسرموسوی وکروبی آوارشد بهمین جهت روحانی دروضعیتی قرارداردکه دیگرحرف درمانی وسخنان قشنگ گفتن راه نجاتی رابرای اورقم نخواهدزد پس بایدروی موضوعات جدید فکرکند روحانی باید پرده هاراکناربزندوباحقایق رابامردم درمیان بگذارد روحانی، وحتی ظریف باید یکباردل بدریا بزنندوبگویندمعمارمذاکرات هسته ای خامنه ای بوده وبا صدای بلندبمردم بگویندنرمش قهرمانانه ساخته وپرداخته ولی فقیه درگل مانده بوده وآنها مجری آن

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  9319 بازدید |


© copyright 2004 - 2018 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.