آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

دوشنبه، 22 مرداد ماه 1397 = 13-08 2018

روزمرگی زیر "خیمه نظام" با مشک دوغ ...

منصور امان

روزمرگی زیر "خیمه نظام" با مشک دوغ بروکسل

یک صحنه سازی سیاسی همه آنچه است که از وعده های دهان پُرکن حاکمان جمهوری اسلامی و شُرکای اروپایی آنها پیرامون "دور زدن تحریمهای آمریکا" باقی مانده است. اگر خرج این نمایش برای رژیم مُلاها و اتحادیه اُروپا نازل و کم اهمیت است، برای مردُم ایران که نه روی صحنه یک نمایش، بلکه در مُحیطی واقعی زندگی می کنند، هزینه ای است که با نابودی معاش شرافتمندانه و ویرانی زیست انسانی شان پرداخته می شود.

به همان میزان که روند کوچ یا کناره گیری شرکتها و مووسسات اُروپایی از ایران شدت می گیرد، پایوران اُروپایی و حاکمان جمهوری اسلامی با شدت و حرارت بیشتری عادی بودن مُناسبات تجاری و مالی و عزم به حفظ آن را سوگند می خورند.

ماه هاست که اتحادیه اُروپا با تکان دادن برگ "مُقررات بازدارنده" در برابر چشم مُلاها، آنها را کف زنان و پایکوبان در پی خود از این گوشه به آن گوشه می کشاند؛ قانونی که گویا مُناسبات تجاری و مالی با رژیم جمهوری اسلامی را به گونه مُعجزه آسایی از تحریمهای آمریکا مصون نگه خواهد داشت.

با یک هیاهوی پُرسروصدای تبلیغاتی برای سرگرم کردن حاکمان جمهوری اسلامی، قانون بی مصرف مزبور از نشست سران اُروپا به کُمیسیون اُروپایی ارسال می شود تا اندکی بعد با بوق و شیپور پارلمان اُروپا آن را اُرگان مزبور تحویل بگیرد. اجرای بخش حُسن ختام با خانُم موگرینی است که شمشیر کاغذی را از نیام بیرون می کشد و تحریمها را برای مُلاها - البته فقط - تا بروکسل عقب می راند. آنگاه تشریفات می تواند دوباره از نو و در قالبی دیگر از سر گرفته شود.

آنچه که گردانندگان این نمایش مایل نیستند در باره اش سُخن بگویند، این واقعیت است که "مُقررات بازدارنده" یک ببر بی دندان است، زیرا نه به شرکتهای طرف مُعامله با رژیم مُلاها در آمریکا پوشش قانونی می دهد و نه از آنها در برابر مُجازاتهای مربوطه حفاظت می کند.

ظاهرسازی مزبور به ویژه هنگامی نمایان و زننده جلوه گر می شود که اتحادیه اُروپا تاکید می کند پرداخت غرامت یا جُبران زیانهای شرکتها، در چارچوب تدبیرهایش جایی ندارد و به بیان دیگر، به آنها پیام می دهد که ژست سیاسی اش را جدی نگیرند. خُروج بی وقفه و گُروهی شرکتها و مووسسات اروپایی از ایران نشان می دهد که این پیام دریافت شده است.

با وجود پوشالکاری مثال زدنی اُروپا، آنها اما روی صحنه نمایش از مُلاها یک گام جلوتر هستند. حاکمیت جمهوری اسلامی حتی یک برگ کاغذ بی فایده نیز برای نشان دادن ندارد و روزمرگی سیاسی و اقتصادی اش را با نویدهای پُر آب و تاب در باره مشک دوغ راهی شده از بروکسل و کره چربی که از آن خواهد گرفت، خوشایند می سازد. رهبران رژیم ولایت فقیه مجبورند بازی اُروپا را بازی کنند، چون در آن امکانی برای فریب جامعه، اُمیدوار نگه داشتن اش و حفاظت از خود در برابر امواج سهمگین و پیاپی خشم آن علیه شرایط سخت و غیرانسانی خویش می بینند.

رویدادهای جاری اما بر همگان آشکار ساخته، ریسمان سُست اُروپا که حاکمان جمهوری اسلامی در برابر سُقوط به چاه تحریمهای آمریکا بدان آویخته اند، تا آخرین بند از هم گُسسته است و "نظام" با شتابی سرسام آور کشور و مردُم را با خود به قعر می کشد. علیه این سرنوشت است که مردُم معترض در خیابان و کارخانه، بازار و مزرعه، جاده و ریل آرایش گرفته اند.داریوش August 13, 2018 10:43 AM

اروپا را فراموش نخواهیم کرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Dariush August 13, 2018 03:07 PM

طبق معمول، یک بررسی‌ بسیار زیبا از آقای امان، این را هم اضافه کنم: بر گرفته از یکی‌ از ایمیل‌های افشا شده از ویکی لیکس اگر هیلاری پرزیدنت میشد، قرار بود ایران به اسرائیل حمله اتمی کند، هیلاری به ایران حمله اتمی کند و این پایان کشوری به نام ایران و اسرائیل میشد؛ دست‌های بسیار پلیدی در حال بازی هستند؛ بین مرگ حتمی ایران و اسرائیل، انتخاب پرزیدنت ترامپ بود؛ اگر ایران در دوران ترامپ پس گرفته نشود، این نقشه در آینده اجرا خواهد شد؛ شاید این پیام من برخی از ایرانی‌‌های هنوز هم طرفدار حزب دمکرات و هیلاری را بیدار کند و این را هم میدانم، همه را نمی‌توان بیدار کرد!

گزارش یا اعتراض به این نظر


farshid August 13, 2018 06:50 PM

قدرت ما در جمعیت ملیونی ما می باشد لازمه علاوه بر اگاهی رساندن به مردم کشورمان وجذب وهمراه کردن هر بیشتر انان(انهایی که میتوانند از طریق شبکه های اجتمایی به جذب افکار عمومی مردم کشورهای اروپایی بپردازندکه پاشنه اشیل دولتهای اروپایی هستند )

گزارش یا اعتراض به این نظر


شکم گنده های اروپائی August 13, 2018 08:32 PM

اروپا که مدعی دموکراسی است این کارشان کجاش دموکراسی است؟ چرا آنها بتوانند به مردم خودشان آنقدر غذا در گلویشان بچپانند تا بخورند وتوپول موپولی و شکم گنده بشوند و آنوقت به مردم ما گشنگی میدهند تا نتوانند چیزی بخورند و خدای نکرده بمیرند چرا برای چه؟ مگر خدائی نیست که ازاو بترسند؟ آیا خدا دیگر مرده است؟ آیا روزی میرسد که ملت ایران اروپا را تنبیه نماید تا عاقبت کارخویش را ببینند و بگویند ما غلط کردیم و چیز خوردیم؟ ما اروپا را فراموش نخواهیم کرد, در آنروزخدا فقط باید زنده شود وبه داد اروپائیان برسد!

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  6888 بازدید |


© copyright 2004 - 2018 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.