آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 6 تیر ماه 1397 = 27-06 2018

اعتراضهای هفته جاری؛ یک افسانه و چند واقعیت

منصور امان

دریای توفانی و نا آرام جامعه ایران بار دیگر غُرش گرفته و موج خیزش توده ای نیرومند تر از پیش به ساحل امن و عافیت حُکومت هُجوم آورده است. اعتصاب و تظاهرات تهران، شیراز، کرج، شهریار، قشم، اراک، مشهد، تبریز و دیگر شهرهایی که بر "نظام" ستمکار برآشوبیدند، بر یک افسانه قلم گرفته و زیر چند واقعیت دیگر خط تاکید کشیده:

۱- تبلیغات سوریه هراسانه ای که به گونه وسیع از جانب باندهای حُکومتی ولایت، اعتدال، اصلاح طلب و یا دایه های مهربانتر از مادر برای بازداشتن مردُم از اعتراض به وضع موجود و طرح مُطالبات شان انجام می شود، بر جامعه بی تاثیر بوده است. به همینگونه، هراس افکنی با استفاده از آقای ترامپ و جنگ موهوم، جامعه مُعترض را نه پُشت سر حُکومت می برد و نه آن را به تردید می افکند.

۲- شکل گیری اعتصاب یکشنبه، گُسترش آن در روز دوشنبه و سپس سرایت شتابان اعتراضها به شهرهای دیگر، مُهر قطعی شکست حُکومت در هجوم به شبکه های اجتماعی، فیلترینگ، سانسور و پیگردهای جاسوسی را بر پیشانی آن زده است. از دی ماه تا تیر ماه، دستگاه سرکوب و سانسور با وجود صرف هزینه سرسام آور مالی و سیاسی نتوانسته حتی یک گام در برآوردن هدف خود به جلو بردارد. از سوی دیگر جامعه با مُقاومت در برابر محدودیتها و تدبیرهای سرکوبگرانه حُکومت، موقعیت خود در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات آزاد و یافتن امکان سازماندهی را تثبیت کرده است.

۳- ترکیب طبقاتی دوگانه مُعترضان در تهران، نشان از هرچه فراگیرتر شدن جُنبش اعتراضی و در برگرفتن لایه ها و قشرهای بیشتری است؛ امری که از یکطرف از ژرفا و گُستره وخامت شرایط اقتصادی – اجتماعی حکایت می کند و از طرف دیگر، برهم خوردن توازُن قُدرت را که تا پیش از خیزشهای دی به طور یکجانبه به سود حکومت سنگینی می کرد، گواهی می دهد. این جابجایی دروازه ای برای وُرود بخشهای مُردد یا مُحافظه کار به میدان رویارویی با حُکومت است و نقش تعیین کننده ای در جذب و کشاندن آنها به صحنه فعالیت بازی می کند.

۴- شکل گیری اعتراضها در جنوب شهر تهران و مناطق کارورز و فقیر نشینی همچون جوادیه، خاک سفید و مولوی، بر یک روند اجتماعی که نخُستین بار در خیزشهای دی ماه خود را به نمایش گذاشت، قطعیت بخشید. مُزدبگیران، اقشار تُهیدست، آنهایی که به تباهی نشانده شده اند و چیزی برای از دست دادن برایشان باقی نمانده، پا به میدان گذاشته اند و ویژگی اجتماعی اعتراضها را تشکیل می دهند.

۵- گُذار بی واسطه حرکتهای توده ای از اعتراض به مُشکلات روزمره اقتصادی به برآشوبی علیه حُکومت و نمادهای سیاسی و قهری آن، بیانگر وجود آگاهی ریشه دوانده ای در جامعه نسبت به سرچشمه دُشواریهای جانفرسای خود است. بین شُعار علیه گرانی و بیکاری تا "مرگ بر خامنه ای" و "مرگ بر دیکتاتور" فاصله به اندازه پرتاب مُشت به آسمان است. در ذهن آنهایی که به خیابان هُجوم می آورند، مرزها بین خواسته های صنفی و سیاسی برچیده شده و آرزوی سرکوب شده برای رهایی از آثار سُلطه و تنظیمات رژیم ولایت فقیه، به مُحرکی نیرومند برای براندازی خود آن بدل گردیده.

۶- سمتگیری فراگیر خواسته های معیشتی به صف بندی علیه حُکومت بیان یک واقعیت دیگر نیز هست و آن ناباوری جامعه مُعترض به امکان اصلاح شرایط و بهبود وضعیت خود در چارچوب مُناسبات موجود است. مُعترضان حل مُشکل گرانی یا گُرسنگی را به محورهای سیاسی همچون فساد حُکومت و ماجراجوییهای خارجی آن پیوند می زنند، چون اُمیدی به اصلاح جُداگانه اُمور ندارند و به تجربه دریافته اند که چنین انتظاری بیهوده است. مردُمی که روز دوشنبه مجلس مُلاها را به مُحاصره خود درآوردند، خواهان تدوین قانونی برای تخفیف مُشکلات شان نبودند، آنها شُعار "مرگ بر مُفتخور گردن کُلفت" را فریاد می زدند.

خیزش مردُم ایران علیه رژیم استبدادی – مذهبی پیش می رود و با شناسه ها و ویژگیهایش خود را مُتمایز و شناسایی پذیر می کند. جامعه ی به جوشش درآمده خود بر بستر مُبارزه به تبلیغات دروغین، توهُمات ساده لوحانه و دُشمنیها پاسُخ می دهد.


****************************

ایران به سمت نوعی انفجار پیش می رود

نشریه آمریکايی فوربس پیش تر نوشته بود: تلاش کشورهای اروپایی برای حفظ برجام اهمیت زیادی ندارد زیرا شرکت‌های تجاری ریسک نمی‌ کنند. بنابراین وضعیت نامطلوب اقتصادی ایران بدتر خواهد شد و اعتراضات در راه است.

فیلم زیر: فرانسیس فوکویاما (اندیشمند و نظریه‌ پرداز سرشناس آمریکایی): در ایران، یک انقلاب اجتماعی زیر پوست جامعه در حال گسترش است. وضعیت ایران وضعیت باثباتی نیست و این کشور به سمت نوعی انفجار در حرکت است
www.youtube.com/watch?v=pXubKhhYVCQ

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADامیر ارشادی June 27, 2018 02:29 AM

پندم را نکردی گوش بازیگوش ! ! !
لاکن گفتم نشو غره به آن تسبیج و سجاده
نزن لاف فاسد مفعول بد نام از امامت
چنان در خویش غنودی مردک ابله
که ناگه باورت آمد امام سیزدهم یا نایب الحقی
چنان اکبر تو را باد کرد که از خویش بی قرار گشتی
کنون هنگامه قی کردن است ابله هر آنچه مفت بلعیدی
لش مفعول خود را گم کن از دید این ملت
وگرنه سرنگون در فاضلاب ملتی مفعول
شب شعر برگزار کن با معلم این شب آخر
که شاید صبح فردا طمعه گرگ و گراز باشی انچسکم

گزارش یا اعتراض به این نظر


علی June 27, 2018 03:12 AM

خیلی دلم میخواست که حرکت های مدنی در جامعه ما به نتیجه می رسید و این امری ممکن در تمام جوامع بشری است بجز جوامعی که بر اساس ایدیولوژی اداره میشوند چون عقیده حاکم خود را برتر می‌انگارد هیچ عقیده دیگری را تاب نمی آورد و تمامی حرکت‌ها و تشکلاهایی که براساس عقیده ای غیر از عقیده حاکم شکل گرفته باشد به شدت سرکوب میشود و در نتیجه جامعه خالی از اهرمهای هدایتی برای حرکت‌های اجتماعی میشود و این خطر هرج و مرج را بدنبال دارد مگر آنکه جامعه به خاطر فشارهای حکومت به این نتیجه رسیده باشد که اصلاح از راه خشونت بدست نمی‌آید و تنها چیزی که باید با آن بدون اغماض برخورد کرد حاکمیت و ارکان آن است آن زمان شاید امید نجاتی برای جامعه مظلوم ما باشد

گزارش یا اعتراض به این نظر


صبا June 27, 2018 11:23 AM

درود بر مردم حق طلب و همیشه قهرمان ایران و درود بی پایان این مردم بر فرزندان شجاع، خستگی ناپذیر و پیشتازشان که جنبش های عدالت و آزادی خواهانۀ آنها را به سمت عادلانه وتاریخی آن، یعنی سرنگونی تام و تمام این حکومت جنایتکار سمت و سو میدهند و در این راه از هیچ جانفشانی و از خودگذشتگی دریغ نداشته و ندارند، درود بر شما

گزارش یا اعتراض به این نظر


Dariush June 27, 2018 01:15 PM

آقای امان بسیار زیبا و هوشمندانه رویداد‌های ایران را تحلیل کرده‌اند؛ این روزی است که ۴۰ سال سیاه را در انتظار آن گذرانده ایم

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
   بازدید |


© copyright 2004 - 2022 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.