آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

دوشنبه، 1 مرداد ماه 1397 = 23-07 2018

فیلم؛ اینهم نمایی از دم شیر روحانی و رهبرش

ترامپ به رژیم ایران هشدار داد که دورۀ تهدیدهای جنون‌آمیز پایان یافته است

روحانی به آمریکا گفته بود:اگر با دم شیر بازی کنی، پشیمان می شوی.

فیلم زیر: اینم نمایی از دم شیری که روحانی میخواست آمریکا رو با اون بترسونه
www.youtube.com/watch?v=5b5AuugYgCc

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADDariush July 23, 2018 12:40 PM

LOL, خیلی‌ جالب بود!

گزارش یا اعتراض به این نظر


سعید July 23, 2018 12:56 PM

گل دونش اصلیه؟ مردم از خنده

گزارش یا اعتراض به این نظر


امیرارشادی July 23, 2018 01:15 PM

این کوزه که نشکست ! !
کردند تکاوران آغا جهدی که نشان دهند که هستند
هر چند زدند زور که با پاچه خویش بزنند ریشه کوزه
ریدند به ناموس سپاه و همه کل ابهت
این بود همان شیر که چنین رید به امامت

گزارش یا اعتراض به این نظر


#ARIA July 23, 2018 01:29 PM

همه می دانیم آنچه این ویروس های اسلامی که از آخوند و سیدهای دستار بند تشکیل شده می گویند تنها گزافه گویی است و اگر قدرت نظامی رژیم ددمنش اسلامی را از نظرکمی و نه کیفی در نظر بگیریم مانند بسته کاغذ 500 تایی A4 است در مقابل ساختمان پلاسکو سابق۰ کره شمالی هم پرت و پلا زیاد بلغور کرد به عنوان مثال یک دیگ زودپز را به آن لوله جوش داده بود و می گفت که بمب ئیدروژنی ساخته در صورتیکه یک کارشناس آلمانی می گفت که آن یک ماکت است و هر کسی می تواند بسازد و دیدیم که به دست وپای آمریکا افتاد رژیم هم از تحریم ها به وحشت افتاده و می داند با این روشی که پیش می رود در آینده شکم مزدوران خود را هم نمی تواند سیر کند و سقوط آنها نزدیک است۰
ارتش-رهایی-ایران-آریایی

گزارش یا اعتراض به این نظر


بهرام July 23, 2018 01:52 PM

با پوزش از همگی، شیر حسن رید

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام July 23, 2018 01:57 PM

این‭ ‬کوزه‭ ‬نماد‭ ‬خَلق‭ ‬یک‭ ‬دنده‭ ‬ی‭ ‬ماست
رسوا‭ ‬کن‭ ‬دشمنان‭ ‬شرمنده‭ ‬ی‭ ‬ماست
با‭ ‬مشت‭ ‬و‭ ‬لگد‭ ‬به‭ ‬ناکسان‭ ‬وا‭ ‬ندهیم
این‭ ‬سابقه‭ ‬از‭ ‬ازل‭ ‬به‭ ‬پرونده‭ ‬ی‭ ‬ماست

این‭ ‬کوزه‭ ‬ز‭ ‬خاک‭ ‬خاوران‭ ‬آمده‭ ‬است
بر‭ ‬فرق‭ ‬سر‭ ‬تکاوران‭ ‬آمده‭ ‬است
تا‭ ‬روی‭ ‬شما‭ ‬سپاهیان‭ ‬کم‭ ‬بکند
از‭ ‬جانب‭ ‬خسته‭ ‬مادران،‭ ‬آمده‭ ‬است

در‭ ‬محضر‭ ‬کوزه‭ ‬با‭ ‬ادب‭ ‬باید‭ ‬رفت
با‭ ‬خیز‭ ‬نشد،‭ ‬وجب‭ ‬وجب‭ ‬باید‭ ‬رفت
وقتی‭ ‬که‭ ‬حریف‭ ‬کوزه‭ ‬ی‭ ‬ما‭ ‬نشدی
از‭ ‬خدمت‭ ‬او‭ ‬عقب‭ ‬عقب‭ ‬باید‭ ‬رفت

با‭ ‬عربده‭ ‬و‭ ‬مشت‭ ‬و‭ ‬لگد‭ ‬بود‭ ‬طرف
شیر‭ ‬و‭ ‬صِم‭ ‬و‭ ‬حیدر‭ ‬و‭ ‬اسد‭ ‬بود‭ ‬طرف
بعد‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬تا‭ ‬مشت‭ ‬که‭ ‬زد‭ ‬بر‭ ‬کوزه
افتاده‭ ‬زمین‭ ‬مثل‭ ‬جسد‭ ‬بود‭ ‬طرف

افسرده‭ ‬شده‭ ‬سپهبدان‭ ‬خاطرشان
چون‭ ‬داده‭ ‬یکی‭ ‬کوزه‭ ‬ی‭ ‬ساده‭ ‬جرشان
ای‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬آبرویشان‭ ‬رفت‭ ‬به‭ ‬باد
ای‭ ‬وای‭ ‬شهیدِ‭ ‬کوزه‭ ‬شد‭ ‬رنجرشان

ارتش‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬باشد
باید‭ ‬که‭ ‬منادی‭ ‬تفاهم‭ ‬باشد
صد‭ ‬کوزه‭ ‬ی‭ ‬تف‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬آن‭ ‬فرمانده
وقتی‭ ‬که‭ ‬غلام‭ ‬حوزه‭ ‬ی‭ ‬قم‭ ‬باشد

هر کس‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دشمنان‭ ‬ما‭ ‬ملحق‭ ‬شد
مانند همین دسته ی پر احمق شد
خوشخدمتی‭ ‬رژیم‭ ‬را‭ ‬هر کس‭ ‬کرد
کوبید‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬مشتی‭ ‬و‭ ‬گوزمعلق‭ ‬شد

آنسو‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬کوزه‭ ‬به‭ ‬دستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سر
اینسو‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬تکاورِ‭ ‬بسته‭ ‬کمر‭ ‬
از‭ ‬اوج‭ ‬بلند‭ ‬کوزه‭ ‬ی‭ ‬سالم‭ ‬ما
خندید‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬یکی،‭ ‬شما‭ ‬چند‭ ‬نفر؟

ای‭ ‬خَلقکُشی‭ ‬وظیفه‭ ‬ی‭ ‬ارتشتان
این‭ ‬است‭ ‬تمام‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬ارزشتان
از‭ ‬کوزه‭ ‬حذر‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این
آفتابه‭ ‬بیارید‭ ‬به‭ ‬رزمایشتان

ترساندن‭ ‬خلق‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬نیت‭ ‬تان
بد‭ ‬بود‭ ‬چگونگی‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬تان
باید‭ ‬بروید‭ ‬و‭ ‬خاک‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬بکنید
اینسان‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬باد‭ ‬رفته‭ ‬حیثیت‭ ‬تان

خواهید‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬ما‭ ‬سدّ‭ ‬بشوید
باید‭ ‬که‭ ‬شدیدتر‭ ‬مشددّ‭ ‬بشوید
با‭ ‬ضربه‭ ‬حریف‭ ‬کوزه‭ ‬ی‭ ‬ما‭ ‬نشدید
با‭ ‬جیپ‭ ‬مگر‭ ‬ز‭ ‬روی‭ ‬ما‭ ‬ردّ‭ ‬بشوید

بدجور‭ ‬مسلطتید‭ ‬بر‭ ‬میهن‭ ‬ما
برمیآیید‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬مرد‭ ‬و‭ ‬زن‭ ‬ما
خوردید‭ ‬شکست‭ ‬از‭ ‬یکی‭ ‬کوزه‭ ‬ی‭ ‬گل
مانده‭ ‬ست‭ ‬فقط‭ ‬اراده‭ ‬ی‭ ‬آهن‭ ‬ما

اول‭ ‬خیلی‭ ‬ز‭ ‬ژستتان‭ ‬ترسیدیم
بعدش‭ ‬کلی‭ ‬به‭ ‬کارتان‭ ‬خندیدیم
رزمایشتان‭ ‬حماسه‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬اینکه
با‭ ‬کوزه‭ ‬کتک‭ ‬کاریتان‭ ‬را‭ ‬دیدیم

رزمایش‭ ‬این‭ ‬مرتبه‭ ‬شان‭ ‬تاپ‭ ‬نبود
شایسته‭ ‬برای‭ ‬بردن‭ ‬کاپ‭ ‬نبود
میشد‭ ‬البته‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬باشد
افسوس‭ ‬که‭ ‬فرصت‭ ‬فتوشاپ‭ ‬نبود

گزارش یا اعتراض به این نظر


صبا July 23, 2018 02:43 PM

راستش من قصد داشتم دیگر هیچ نظری در این سایت ننویسم، اما این یکی معرکه بود! !

گزارش یا اعتراض به این نظر


babak July 23, 2018 07:22 PM

آقای خامنه ای ملاحظه فرمودید چه نیروئی پشت سر شماست با این نیرو ها واقعا وحشت در دل آمریکا و همپیمانانش میافکنید که ما به شما افتخار که سهل است میخواهیم سر به تن شما و تمام دزدان و شیادان اهل بیتان نباشد ، که ابرویی نگذاشتید برای این ملت خاک بر سرتان و ان سپاهتان بزودی زود به درک واصل خواهید شد ،آیا نشانه های این زوال را قادری که مشاهده و لمس کنی؟ همان بلایی را که مزدور تو ان مرتضوی حرامزاده به سر جوانان هموطن در سال ۸۸ درآورد به سر آقا مجتبی شما نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیادتر خواهد آمد البته در حضور جنابعالی

گزارش یا اعتراض به این نظر


کوزه گر July 23, 2018 08:57 PM

هیچکس این رژیم را درک نمیکنه
اینجا دارن به آمریکا نشون میدن که ببین اینجوری کوزه های ما ضد ضربه هست حالا برو حساب کن تانک هامون چی هستند

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش July 23, 2018 09:46 PM

همش تقصیر چینه،این گلدونه از چین اومده اگه ایرانی بود همون اول میشکست،حداقل نکردن قبلش چند جای گلدونو ترک بندازن،فقط بلدن رجز بخونن

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی July 23, 2018 10:04 PM

درسخنان تهدید آمیز وبدون پشتوانه آقای روحانی که ازمنظرعموم مردم یک قمپوزدرکردن کاملا"واضح تلقی میگردد، دومورد تناقض وگنده گوئی وجود داشت اینکه: ما بودیم که درطول تاریخ تنگه هرمزرابازنگه داشتیم در حالیکه باتکدرخاطروشوربختی بسیار بایدبه آقای روحانی متذکرگردید که شما قوم ویرانگروصددرصد فاسد ۴۰ سال پیش برسمند قدرت سوارشدید، وآب راه استراتژیک هرمز ازسابقه ای چند صد دهه ای برخورداراست، وازروزی که حکومت خبیث اسلامی دراین سرزمین بقدرت رسید منهای بحرانی بوده این تنگه، کل خلیج فارس همواره بحرانی وانفجاری بوده است موضوع بعدی ایشان با حالتی تمسخرآمیزگفته بودند چند تنگه وجود دارد این تنگه ها در کجا هستند که روی نقشه جغرافیائی جهان دیده نمیشود؟ شایدهم منظوراوتنگه جبل الطارق است که خودشان میدانند اینهم یک بلوف احمقانه است

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
   بازدید |


© copyright 2004 - 2019 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.