آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

آدينه، 17 اسفند ماه 1397 = 08-03 2019

برنامه موشکی سپاه؛ شکایت اروپا و واکنش آمریکا

چند روز پیش اعلام شد که سه کشور بزرگ اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس از برنامه موشکی رژیم ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده اند، نماینده آمریکا در سازمان ملل در واکنش به اقدام کشورهای اروپايی خواستار بازگرداندن محدودیت های شدید بین المللی علیه رژیم تهران شد.

جاناتان کوهن با ارسال نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل، رژیم ایران را به شلیک سه موشک ممنوع شده در قطعنامه های شورای امنیت متهم کرد که موجب بی ثباتی بیشتر در منطقه شده است.

وی در این نامه آورده است: رژیم ایران این سه پرتاب را بر خلاف خواست و اراده شورای امنیت سازمان ملل انجام داده است و چنین تحریک هایی همچنان به بی ثباتی منطقه خاورمیانه دامن می زنند.

آمریکا در این نامه از شورای امنیت خواسته است تا در تحمیل پیامدهای واقعی به رژیم ایران ناشی از نادیده گرفتن خواسته های شورای امنیت بپیوندند و محدودیت های شدید بین المللی را برای جلوگیری از برنامه موشکی جمهوری اسلامی بازگردانند.


ترامپ یک تشکُر به حاکمان جمهوری اسلامی بدهکار است

منصور امان: فقط تحریمها و بُحران کمرشکن اقتصادی نیست که بر پرتاب کشور و مردُم به گُذشته ای مشقت بار و پُر هراس مُشابه دوره بُحران هسته ای گواهی می دهد؛ موشک پرانی اخیر رژیم ولایت فقیه و باز شدن دوباره پرونده آن در شورای امنیت سازمان ملل، ایستگاه دیگری از حرکت بی توقُف حاکمیت به سمت عقب و نُقطه بی بازگشت است.

تهیه و پرتاب موشک بالستیک با توانایی حمل کُلاهک هسته ای بر پایه یک مُحاسبه ساده صورت گرفته که مبنای آن را تولید فشار در برابر فشار آمریکا و نشان دادن چشم انداز بُحران موجود به اُروپا تشکیل می دهد. مُشکل اما اینجاست که جمهوری اسلامی در اساس در موقعیتی قرار ندارد که بتواند طرفهایش را تهدید کند و باج بستاند. این فاکتوری است که حرکت مزبور را روی صفحه بازی به کیش دادن خود تبدیل می کند.

مُبتکران مانُور موشکی به خوبی در میدان آقای ترامپ بازی کرده اند. او و دستگاه دولتش مُدتها است که تاکید دارند حاکمان جمهوری اسلامی از پیمان هسته ای برای گُسترش ماجراجویی منطقه ای و موشکی سوواستفاده می کنند. اکنون "نظام" یک شاهد بی مانند دیگر برای اثبات این اتهام و توجیه پذیری فشار همه جانبه به منظور رویارویی با بُحران ناشی از فعالیتهای مزبور ارایه کرده است.

پُرسشهای مُهمی که آزمایش موشک بالستیک به میان می آورد، "نظام" را در همان نُقطه ای قرار می دهد که پیش از توافُق وین بسر می برد: هدف از گردآوری امکانات استفاده از سلاح هسته ای چیست؟ حُکومت چه چیزی را "آزمایش" می کند؟ "کُلاهک" در کُجای طرحهای آن جای دارد؟

سند موشکی، شُرکای اُروپایی جمهور اسلامی را در موقعیت نامُناسبی قرار داده است. آنها رفتارهای مُخرب حاکمان ایران را با این استدلال نادیده گرفته اند که "برجام" امکانی برای بر سر عقل آوردن و مهار آنها است. در عمل اما اُروپا در تامین این هدف نه تنها از توافُق وین جلوتر نرفته، بلکه باید شاهد آن گردد که بُحران رژیم مُلاها گام به گام به مدار پیشین خود باز می گردد. این امر موضع بروکسل را در برابر واشنگتُن به گونه توجُه پذیری تضعیف کرده است.

اُروپا با درخواست گشودن پرونده رژیم جمهوری اسلامی در شورای امنیت، به این امر واکُنش نشان داده و همزمان تلاش می کند به موقعیت سخت خود در برابر آمریکا توازُن ببخشد.

از این زاویه نیز آقای ترامپ یک تشکُر به حاکمان نابخرد جمهوری اسلامی بدهکار است. روشن آن است که موشک پرانی آنها کُمک زیادی به تحکیم سیاست کنونی اُروپا در برابر تحریمها به طور مُشخص و "برجام" به طور کُلی نمی کند.

حاکمان کشور گیج و کور از مارپیچ فاجعه بالا می روند، با هر قدم در انزوای بین المللی پُر مُخاطره تری فرو می روند و بر مشقتهای زندگی و کار مردُم کمی بیشتر اضافه می کنند. آنها مُمکن است هوس بازانه از تکرار گذشته پروایی نداشته باشند، جامعه اما مایل نیست یکبار دیگر اُستخوانهایش زیر پای سنگین اشراف فربه حُکومتی خُرد شود. آنکه به سمت تباهی می رود، بی تردید کارگر هفت تپه ای، مُعلم مشهدی و کشاورز اصفهانی نیست.نسل بیدار December 5, 2018 09:55 AM

دلم از دست جمهوری اسلامی حرام زاده خون است * تمام دنیا یک تشکر به جمهوری اسلامی بدهکار است * مگر جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته از کیسه و جیب مردم ایران و از جیب کشور غنی ایرانزمین به اقتصاد اروپا و آفریقا و خاورمیانه و خوار دور و حتی تا امریکای جنوبی و و و خدمت نکرد ؟؟؟

هر چه ایران و ایرانی فقیرتر شد کیسه آخوند و جهانیان پر بارتر شد * فقط مردم بیچاره ایران هستند که در چهل سال گذشته هیچ چیز بجز بدبختی نسیب ‌شان نشد *

گزارش یا اعتراض به این نظر


farshid December 5, 2018 02:13 PM

بی تردید نوع بینش وتفکرودرنتیجه عملکرد های این حاکمان(هزار فامیل علی بابا وچهل دزد بغداد )که اداره کنندگان اصلی (پنهان ودر پشت پرده )(که ناشی ازدنیا طلبی وحرص وچپاول وغارت این مملکت است)همراه با بی توجهی به (نظرات کارشناسان ونظرمردم وحتی دولت های منتخب خودشان )(توسط شورای ن نگهبان و سپاه ومقامات امنیتی) چنین شرایطی را برای این مملکت وملت بوجود اورده است اکنون دراین حاکمیت حسین قلی خانی هر گروه وشخص متصل به این حاکمان به غارت وچپاول هر چه بیشترمشغولند وهر روز بیشتر در این باتلاق خود ساخته اشان فرو میروند و تنها راه خروج مردم از این وضعیت کنار گذاردن همه این حاکمان( قبیله هزار فامیل )ویاران هم سفره انان می باشد

گزارش یا اعتراض به این نظر


علی December 5, 2018 03:45 PM

حکایت جمهوری اسلامی حکایت خر ملا بود که برده بود روی پشت بام و نتوانست پایین بیاورد خر هم سقف را خراب کرد و هم خود را به کشتن داد خر اسلامی ملاها سقف که همان ایران باشد را با موفقیت خراب کرده و حالا نوبت قسمت دوم داستان یا مرگ خودشان است که بزودی به دست خودشان به وقوع خواهد پیوست فقط خداوند به داد مردم مظلوم ایران برسد که این مرحله گذار را به سلامت بگذرانند

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو December 5, 2018 05:55 PM

همانطورکه به سقوط کشاندن حکومت پهلوی و یا به عبارتی اجرای کودتا برعلیه حکومت پهلوی توسط خارجی ها به حکومت گماردن اخوندها درایران و چسباندن حکومت اخوندی با جنگ هشت ساله برپیکرایران توانستند بسیاری ازکشورهای خارجی همچون ترکیه ومالزی ودوبی و همچنین اروپای غربی به منافع غیرقابل تصوری درچپاول منابع ایران برسند که همچنان بعد ازگذشت چهل سال به این چپاولگری ها ادامه میدهند حالا اگرروس ها بتوانند با صادارت موشک و جنگ افزارو تجهیزات اتمی ایران را به جنگ بکشانند و درنتیجه ایران تکه پارکنند خواهند توانست نیروی نظامی به ایران بفرستند به اصطلاح درحمایت حکومت آخوندی ودوباره همان بهانه ای را خواهند داشت که دراروپای شرقی چندین دهه اطراق و استعمار میکردند روس ها دقیقا" خواهان به جنگ کشاندن ایران توسط علی خامنه ای هستند ترکیه و پاکستان هم خوشحال خواهند شد

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام December 6, 2018 02:49 AM

خامنه ای از دوران نوجوانی هم از مار فاجعه بالا میرفت مار هم متعلق به حاج کرامت چلوکبابی در مشهد بود و خامنه ای هم با لمباندن چلوکباب ها و ته دیگ قیمه های حاج کرامت همچنان با قدرت تمام به مهرورزی خود با مار فاجعه ادامه میداد

گزارش یا اعتراض به این نظر


محترم مومنی February 27, 2019 11:09 PM

در شرایط کنونی که ملاها در حال ویران کردن پیکره ی زیبای کهندیار اهورائی ما می باشند؛ قدرت های بزرگ جهان نیز، از این مورد نهایت سوء استفاده را می کنند تا در این رهگذر، از این نمد رایگان کلاهی گرم و زیبا برای خودشان تهیه بکنند ضمن سپاس از جناب منصور امان در باره تحلیل های گویای شان

پاینده ایران رها شونده از یوغ استبداد حاکمیت فاسد و پلید آخوندی

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
   بازدید |


© copyright 2004 - 2020 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.