آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

پنجشنبه، 30 مرداد ماه 1399 = 20-08 2020

رویدادهای غیرعادی؛ چرخ "نظام" دیگر نمی چرخد

منصور امان

آشُفتگی و رها شدن افسار اُلیگارشی از میخ "نظام"

هنگامی که اعتبار تصمیمها در بالاترین مراکز قُدرت بیشتر از یک روز هم نمی پاید، تنها می توان آن را با سردرگمی و آشُفتگی توضیح داد؛ این همان وضعیتی است که رووسای سه قُوه رژیم مُلاها پس از یک تصمیم مُشترک پیرامون عرضه نفت در بورس به نمایش گذاشتند.

"شورای سران سه قُوا"، یک اُرگان جدید دیگر در نظم پدرسالارانه بوروکراسی، در بیستُم مُرداد خبر از تدوین طرحی برای "گُشایش اقتصادی" داد که جُزییات آن را دولت به اطلاع همگان رساند. طرح مزبور فقط در یک بند خُلاصه می شود و آن پیش فُروش نفت به منظور پُر کردن حُفره های درآمد حاکمیت است. با این حال همین راهکار تک بندی به محض اعلام تفسیرهای گوناگون یافت، تا جایی که نماینده مجلس مُلاها از نامه مُشترک دو شریک دیگر طرح، آقایان رئیسی و قالیباف به رهبر باند حاکم در مُخالفت با آن خبر داد. سپس یکی از آنها (رییس قُوه قضاییه) نوشتن چنین نامه ای را تکذیب کرد، درحالیکه دیگری (رییس قُوه مُقننه) در باره اش سُکوت کرد و آن یکی (رییس قُوه مُجریه) یک راهکار جدید را نیز به میان آورد.

برای آشوب زیر "خیمه نظام"، آقای پرویز فتاح با پرده دری غیرمُنتظره خود از لفت و لیس رووسا و مسوولین ارشد "نظام" شاهد دیگری ارائه کرده است. گُماشته آقای خامنه ای بر ریاست کارتل موسوم به "بُنیاد مُستضعفان"، در یک برنامه تلویزیونی فاش کرد که چگونه منصوبان "رهبر" و اُلیگارشهای زیر "خیمه"، کاخهای سلطنتی و املاک مُصادره شده را مال خود کرده و شاهانه به خود "خدمت رسانی" می کنند. افشاگری او نه فقط پایوران رده نخُست حاکمیت را در موقعیت ناگواری قرار داده و دادگاه های "مُبارزه با فساد" با مُتهمان درجه دو آن را نمایشی تر از آنچه که هست جلوه می دهد، بلکه فضای منفی اجتماعی موجود علیه حاکمیت فاسد و بی عدالتی آن را تقویت می کند. هیچیک از این دو عامل نه به سود آقای فتاح است و نه شاخه ای که بر آن نشسته را مُحکم می کند.

وقتی پدر عروس آقای خامنه ای در واکُنش به ابتکار تلویزیونی آقای فتاح در مقام دفاع از خود برآمد، هیچ استدلال بهتری از افشای مُداخله مُستقیم "رهبر" در بذل و بخشش داراییهای "مُستضعفان" نیافت. بنابراین یک رُسوایی مالی که تا دیروز مُتهمان آن زیردستان آقای خامنه ای بودند، به ناگاه به همت "غُلام" بیت وی به رُسوایی خود "آقا" تغییر مسیر داد و ضربه میانی آقای فتاح به هرم قُدرت را به بالاترین نُقطه آن مُنتقل کرد.

تردیدی نیست که هم آقای حداد عادل و هم آقای فتاح از بازتاب و تاثیر آنچه که برملا کرده اند، آگاه هستند. اگر با این وجود پرهیزی از آن ندارند، در درجه نخُست از آنروست که قُدرت مرکزی برای حل مسائل و تضادها در دستگاه حاکم رو به ضعف و تجزیه گذاشته است. چنین وضعیتی اعضای آن را وادار می کند به گونه روزافزونی با هر ابزار و امکانی که در اختیار دارند به میدان رقابتها و جدالهای درونی بروند و از هر جا که دستشان می رسد و گمان می کنند به نفع شان تمام می شود، خرج کنند. نبود کانون و مرجعی که جدال توزیع بتواند در میدان جاذبه و اقتدار آن جریان یابد و به اطراف نشت نکند، پیامدهای سیاسی اقدامات "خودجوش" را نیز برای مرتکب شده ها به طور جدی کاهش می دهد و به این ترتیب فشار و حرص تامین منافع فردی، قلمرو بیشتری برای تخلیه می باید.

زیربنای مادی آنچه که در سطح سیاست ج.ا می گذرد، کمبود منابع به دلیل تحریمهای خارجی و زوال قُدرت به سبب صف بندی جامعه است. تحت شرایط اقتصادی و اجتماعی یاد شده، ناکارایی و رو به اسقاط گذاشتن "نظام" فقط در آتش سوزی جنگلها و مراتع، مدارس تخریبی، جاده های مرگ زا، سیلهای بدون مانع، رها شدگی آسیب دیدگان سیل و زلزله و جُز آن پدیدار نمی شود. یک تاثیر مُستقیم آن نیز آشوب در "بالا"، تشدید رقابت و تضاد بر سر سهم گیری و رها شدن افسار اُلیگارشی از میخ "نظام" است.

زیر فشار اعتراضات داخلی و بُحران خارجی، چرخ "نظام" دیگر نمی چرخد، بلکه به گونه ناهنجاری لنگ می زند. رویدادهای غیرعادی که سلسله وار در روزهای گذشته بر صحنه سیاست ج.ا پدیدار شد، نشان از آن دارد که سیستمی که براساس هیرارشی و تقسیم قُدرت چیده شده بود، به طور روز افزونی در حال ناکارا شدن و بهم ریختن است.


**********************************

حمله بی سابقه کیهان خامنه ای به رئیس بنیاد غارتگر

کیهان خامنه ای با اشاره به بازتاب اعتراف اخیر رئیس بنیاد مستضعفان در باره غارت اموال عمومی توسط حاکمان جمهوری اسلامی نوشت: چرا جناب فتاح از تابلوی افشای سوءاستفاده‌ها -با عرض پوزش- سوءاستفاده کرده و به بهانه و یا به خیال آنکه از ناروا‌ها سخن می‌گوید، نظام مظلوم را آماج تهمت‌های ناروا کرده است!

این منبع نوشت: آنچه تاسف‌آور و سؤال‌برانگیز است اینکه بسیاری از اظهارات ایشان واقعیت نداشت و برخی دیگر نیز وارونه مطرح شده بود و تاسف‌آور‌تر آنکه جناب فتاح نمی‌توانست از غیر واقعی بودن آنچه مطرح کرده بود بی‌خبر باشد! و دقیقاً همین نکته است که اظهارات ایشان را غیرقابل توجیه می‌کند!.

کیهان خامنه ای نوشت: باید از برادر عزیزمان جناب فتاح پرسید که آیا به بازتاب اظهارات خود در رسانه‌های دشمنان تابلو‌دار نظام توجه فرموده‌اید؟ چرا برای شما که فرزند انقلاب و از مسئولان شیفته خدمت هستید، اینهمه کف و سوت می‌زنند؟! آیا غیر از این است که جنابعالی با اظهارات غیر‌واقعی خود بسیاری از پایگاه‌های نظام نظیر سپاه را زیر سؤال برده و با ادعا‌های غیر واقعی خود به سوءاستفاده! متهم کرده‌اید؟!

حسین شریعمتمداری در خاتمه نوشت: با شناختی که از آقای فتاح دارم اظهارات ایشان برایم باور کردنی نیست و این احتمال وجود دارد که ماجرای یاد شده از سوی برخی مشاوران نا‌همخوان و یا کم‌دان رقم خورده باشد! و اگر از جانب خود ایشان باشد که...!

این در حالیست که محمد هاشمی رفسنجانی در واکنش به اظهارات رئیس بنیاد مستضعفان گفته: در آن ساختمان (کاخ مرمر) فرش های قیمتی هم وجود داشت که جای بسیار تعجب است که جناب فتاح گزارشی از فرش ها ندادند که بدانیم در حال حاضر چه سرنوشتی پیدا کرده اند.

رئیس بنیاد غارتگر مستضعفان از جمله گفته بود: یکی از املاکی که سر و صدا کرد، کاخ مرمر بود که زمانی دست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و حتی قبل از هاشمی رفسنجانی نیز دست عده دیگری بود (قوه قضائیه آخوند هرزه و فاسد محمد یزدی). در طبقه دوم کاخ مرمر حمام، سونا و جکوزی و آسانسور ساخته‌اند!مریم August 10, 2020 01:33 PM

تشکر از صحبتهای شما که به نکات جالبی مخصوصا کاخ نشینان ج ا و تصرف خونه های مردم و مقایسه آن با کا خ نشینی شاه اشاره کردید

گزارش یا اعتراض به این نظر


قاسم August 10, 2020 03:07 PM

برای همینه که می گویند یا رب روا مدار که گدا معتبر شود گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود پس بگو مرگ بر جمهوری کثیف اسلامی که یک مشت انسان نفهم و جانی و لات را آدم کرده و برای ما ملت فلک زده کاخ نشین شده اند اگر قرار بر این بود که رضا شاه و محد رضا شاه کاخ نشینی بیشتر بهشان می آمد تا یک سری بیسواد ومتظاهر و خر مقدس متظاهر بنام آخوند

گزارش یا اعتراض به این نظر


علیرضا August 13, 2020 04:28 AM

باید از افشاگری در بنیاد حمایت کرد نه اینکه هوچی گری به راه انداخت اگر بی دلیل تصرف شده باید رسیدگی شود

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی August 20, 2020 04:55 PM

آنچه راکه پرویزفتاح بعنوان بخشی ازغارتگری مافیای ولایت فقیه در یک گفتگوی تلویزیونی مطرح نمودبخش بسیار-بسیارکوچکی از غارتگریهای اطرافیان رهبرمعظم است پرویزفتاح دست روی نقاطی گذاشت که توانست هویت وماهیت حاتم بخشیهای سیدعلی خامنه ای را رونمائی کند آنچه که سیدعلی خامنه ای ازبیت المال واموال باصطلاح مستضعفان به نزدیکان ودستبوسان ووابستگانش "هبه" کرده است یک قسمت خیلی نارل از دزدیها وحاتم بخشیهای رهبراست دم خروس و ماجراهای خیانت زمانی اززیرعبای ولایت فقیه بیرون میزند که پرونده های همه عناصرحاکمیت درکمیته های حقیقت یاب روی میزدادگاههای فوری وضربتی وملی قراربگیرد قضیه فقط به حدادعادل وملاوردی وابتکاروروحانی و ختم نمیشود این قصه سردرازدارد سرداران کنونی وپیشین سپاه، وزیران ووکیلان نظام دزدیهائی دارندکه هنوزدرپرده مانده است چون پرده درافتد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  15472 بازدید |


© copyright 2004 - 2020 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.