آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

یکشنبه، 1 دی ماه 1398 = 22-12 2019

محکومیت بین المللی رژیم مُلاها، یک برگ برنده

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند از گزارش‌ها درباره بدرفتاری با افراد بازداشت شده دراعتراض‌های نوامبر ۲۰۱۹ شوکه شده‌اند. جاوید رحمان گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به همراه ۱۵ کارشناس دیگر حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که همه افرادی را که در اعتراض‌های آبان در ایران به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، هر چه زودتر آزاد کنند. کارشناسان سازمان ملل می‌گویند براساس گزارش‌ها بازداشت‌شدگان تحت شکنجه قرار می‌گیرند و یا مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند تا وادار به اعتراف اجباری شوند.


محکومیت بین المللی رژیم مُلاها، یک برگ برنده

منصور امان: پژواک سیاسی خیزش آبان رژیم ج.ا را در شکل محکومیت بین المللی زیر ضربه های پی در پی خود گرفته است. تنها یک روز پس از محکومیت رژیم ولایت فقیه در مجمع عمومی سازمان ملل، پارلمان اُروپا نیز در اقدامی کم سابقه سرکوب خونین مردم مُعترض ایران در آبان ماه را به شدت محکوم کرد. پیش از موضعگیری این نهاد اُروپایی، کُنگره آمریکا هم کُشتار مُعترضان را محکوم و پُشتیبانی خود را از خواسته های آنها اعلام کرده بود.

واکُنش منفی جهانی در هنگامی حاکمان سرکوبگر ایران را آماج خود قرار می دهد که به دلیل دو پرونده ماجراجویی هسته ای و موشکی و شرارت منطقه ای از جانب طرفهای خارجی شان زیر فشار شدیدی قرار دارند. دستگاه حاکم در حالی که زیر تاثیر فشار حداکثری آمریکا و ناتوانی شُرکای اُروپایی اش از "دور زدن" آن از پا درآمده، به سختی به روزنه فراری از این تنگنا یا دستکم یک دوره تنفُسی برای تجدید قُوا نیاز دارد.

ایجاد یک کانون فشار بین المللی جدید، چشم انداز آقای خامنه ای و همدستانش برای نجات کم هزینه از تله ای که به گرفتار آمده اند را از آنچه که هست تیره تر ساخته است. تردیدی نیست که آنها هنگامی که بین دو گُزینه سُقوط یا عقب نشینی هسته ای، موشکی یا منطقه ای قرار بگیرند، بدون چون و چرا گُزینه دُوُم را انتخاب خواهند کرد. در موضوع سرکوب و حُقوق مردُم ایران اما انتخاب دیگر اینچنین سهل و بدیهی نیست، زیرا عقب نشینی در این پهنه خود مُعادل سُقوط است. این از یکطرف به معنای آب رفتن راه حلهای حاکمیت برای برون رفت از شرایط حاضر است و از طرف دیگر، افزایش چشمگیر و لمس پذیر هزینه آن در هر مُعامله یا مُذاکره احتمالی را نوید می دهد.

انگُشت نما شدن رژیم ولایت فقیه در سطح بین المللی همزمان شکست یک راهکار سرکوبگرانه آن را به گونه مُشاهده پذیری برای همگان مُستند کرده است. یک هدف عُمده حاکمیت از قطع اینترنت، جلوگیری از بازتاب خارجی خیزش سراسری مردُم ایران بود. "نظام" به خیال خود کشور را به پستوی اندرونی اش تبدیل می کرد تا در درجه نخُست صدای غُرش ریزش زمین زیر پایش به بیرون نرسد. این امر به ویژه در شرایطی که مردُم عراق و لُبنان علیه اشغالگری و مُداخله جویی رژیم ولایت فقیه پا به میدان گذاشته اند، برای جلوگیری از تقویت این جبهه از طریق رسیدن پیام بی پُشتوانگی و بی ثباتی مُتجاوزان در "اُم القُرا"، اهمیتی کلیدی دارد.

در درجه بعد، قطع اینترنت وظیفه داشت که دست ماشین آدمکُشی آقای خامنه ای را باز بگذارد تا در پس پرده سیاه سانسور و خفقان خون بریزد و در امنیت خاموش قبرستانی، فضای گُشاده تری برای به خرج دادن توحُش آن فراهم آورد.

هیچیک از این دو هدف برآورده نشده است. قُدرت خیزش مردُم ایران و آوازه رویارویی دلیرانه آنها با سپاهیان تا دندان مُسلح رژیم فاسد، سوژه سرود و شُعار در خیابانهای بغداد و بیروت گردیده و از نیویورک تا بروکسل و از واشنگتُن تا قلب پایتختهای "سه تُفنگدار" را درنوردیده است.

به همین گونه، اسناد وحشیگری و بی رحمی رژیم مُلاها در سطحی وسیع و بدون توقُف دست به دست می گردد. حاکمیت ننگ رُسوایی جهانی و داخلی قطع اینترنت و بار خسارت کلان سیاسی و مالی آن را به جان خرید و در انتها رُسوا و ورشکسته بر جای ماند.

تاکتیک سرکوب حاکمیت، هم در سطح داخل و هم در پهنه خارجی بر ضد خودش عمل کرده. با حمایت بین المللی از مردُم ایران و ایجاد کانون فشار جدیدی علیه دستگاه حاکم، جامعه مُعترض یک برگ برنده به دست آورده و در مُبارزه اش تقویت گردیده است. آرایش امروز بین المللی محصول اراده آبان است و این هنوز آغاز کار جُنبش سرنگونی ست؛ ضربات کاری دیگر در راه است.۱۰ فرمان !!! December 19, 2019 10:21 PM

• اروپا بایستی خواستار«آزادی کلیهٔ زندان سیاسی» در ایران شود!
• اروپا بایستی خواستار«پایان دادن به قتل عام اسلامی» مردم آزادیخواه ایران شود!
• اروپا بایستی خواستار«پایان دادن به بازداشت، حبس و شکنجهٔ» مردم دلیر ایران شود!
• اروپا بایستی «قتل عام مردم ایران در آبان ۹۸» توسط رژیم اسلامگرایان جنایتکار را با «شدیدترین لحن ممکن محکوم» کند!
• اروپا بایستی خواستار آزادی کامل رسانه ای، اینترنت، حق بیان، گفتار، اندیشه و تشکیلات سیاسی، صنفی و کارگری در ایران شود!
• اروپا بایستی به «معاملات و منافع سود جویانهٔ خود» با رژیم جنایتکار و غارتگر اسلامی پایان دهد!
• اروپا بایستی به «ملاقات های خود با سران جنایتکار و دست به خون آغشتهٔ رژیم تبهکار اسلامی» پایان دهد!
• اروپا بایستی، «دفتر و نمایندهٔ دائمی حقوق بشر» خود در ایران را «افتتاح و مستقر» کند!
• اروپا بایستی خواستار«انتقال مسالمت آمیز قدرت» به نمایندگان واقعی مردم ایران شود!
• اروپا بایستی خواستار یک «تاریخ ثابت و تعیین شده» برای «برگذاری یک رفراندوم ملی و آزاد» بر سر«اداره و مدیریت کشور» و «برگزیدن نوع حکومت»، زیر نظارت کامل دبیر کل سازمان ملل متحد و سر کمیسیونر اتحادیهٔ اروپا در ایران شود!

گزارش یا اعتراض به این نظر


ما «اروپا» را نمیخواهیم !!! December 19, 2019 10:24 PM

اتحادیهٔ اروپا در حقیقت، ۴۰ سال است که در قبال جنایتهای رژیم تبهکار اسلامی سکوت پیشه کرده و چشمان خود را در قبال این جنایتها با «خون» شسته است!
اتحادیهٔ اروپا تعهد خود را برای حفظ نظام جنایتکار اسلامی به اثبات رسانده و در این ۴۰ ساله «شریک جرم» در جنایتها ،غارت ها، نابسامانیها و ناهنجاری ها در ایران اشغال شده بوده است
ما ملت آزادیخواه ایران با اروپا در آینده، پس از مرگ رژیم فاسد اسلامی حسابهایمان را یکباره و «برای همیشه تسویه» خواهیم کرد
و آن را «نقطهٔ عطف نوینی» برای یک ایران آزاد، دمکرات، قدرتمند، با ثبات، پیشرفته و مترقی در قلب خاورمیانه و جهان خواهیم کرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


قاسم December 20, 2019 08:22 AM

اروپائیان چهل سال در قبال کشتار و بی عدالتی توسط ج ا سکوت کردن ببینید چه خبر شده که اروپا هم صدایش درآمده مسئول این همه شکنجه و کشتار ملت ایران همین اروپاییان هستند چطور حالا بیدار شدن
حتما ان ۶ رای منفی هم از طرف ایتالیا بوده

گزارش یا اعتراض به این نظر


مهرشاد December 21, 2019 10:05 AM

ما بایستی رژیم ضهاک را خودمان به زانو بیاوریم
اروپا و آمریکا در مسیر منافع ملی خودشان پا بر می دارند و نمی توان ازآنها انتظار کمک به مبارزه ما را داشت
بایستی با نافرمانی مدنی شروع کرد سلبریتیهای حکومتی را تحریم کنیم توی مراسم های مذهبی آخوندها مانندتاسوعا نرویم و از مبارزان و زندانیان و خانواده های این‌عزیزان را حمایت مالی کنیم
بایستی همه با هر گرایشی متحد شویم و یک جنگ روانی علیه این ضهاک ها راه بیندازیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی December 22, 2019 04:33 PM

در طی چهل سال گذشضته که جمهوری اسلامی براین سرزمین حکم میراند شاید از نادر ترین وبی سابقه ترین اقداماتی بوده است که در زمینه نقض مداوم وبی وقفه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ان ازسوی نهادهای بین المللی صورت گرفته است محکومیت جانانه رژیم خامنه ای از سوی پارلمان اروپا با یک مصوبه قاطع وکم نظیر و بیانیه ناخرسندی ونگرانی 16 فعال حقوق بشر نامدار بین المللی بوده است که میتوان آنرا بمثابه پتکی برای مغز واسکلت پوسیده رژیم وحشی اسلامی ارزیابی نمود

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  31679 بازدید |


© copyright 2004 - 2020 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.