آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

دوشنبه، 23 اردیبهشت ماه 1398 = 13-05 2019

یک نشانه مطمئن از آغاز فروپاشی جمهوری اسلامی

منصور امان

ارسال علامت فروپاشی از سوی ظریف و عراقچی

پس از ایده داهیانه ایجاد انشعاب در دولت آمریکا، اینک بوق سردرگُمی حاکمان ج.ا با نوایی دیگر به صدا درآمده است. تهدید آنها مبنی بر اخراج پناهندگان و مُهاجران افغانستانی بیش از آنکه کسی یا جایی را تحت تاثیر قرار دهد، علیه منافع خود حاکمیت به جریان می افتد.

وقتی وزیر بخت برگشته خارجه در آمریکا به عشوه گری برای آقای ترامپ و تُرشرویی با پایوران دولت وی پرداخت، در حقیقت نقش شاهد زنده ای را ایفا کرد که نزد "دُشمن" بر موثر بودن فشارهای او از یکطرف و مُشت خالی "نظام" از طرف دیگر گواهی می داد. اینک نیز مُعاون وی برای جلب توجُه اُروپا چُماقی را به تکان درآورده که بی واسطه بر سر خود حاکمیت فرود آمده است.

ابتکار تلافی جویانه اخراج افغانستانیهای مُقیم ایران، ابتدا یک لگد جانانه به بساط خلافت حاکمان ج.ا است که با صرف هزینه کلان از جیب مردُم ایران، در سودای ایجاد یک قُطب شیعی چند ملیتی در منطقه بسر می برند. پایه مادی این طرح، مُسلمانان شیعه در کشورهایی با وضعیت بی ثباتی سیاسی هستند. این دسته از مُسلمانان، مُحیط ایدیولوژیک و جُغرافیای سیاسی "عقبه استراتژیک" به شُمار می روند و از همین روست که حاکمیت به سرمایه گذاری مالی، نظامی و سیاسی کلانی برای توسعه نفوذ خود بین آنها پرداخته است.

تهدید به قُربانی کردن یک جمعیت میلیونی از "اُمت" خلیفه خامنه ای، ادعاهای ایدیولوژیک و تبلیغات دایمی را که بر نقش پدرخواندگی و حمایتی حاکمان ایران برای همکیشان خود تاکید دارد، به شدت زیر سووال می برد. تهدید مزبور نقش شفافگری را بازی کرده که رابطه بین دستگاه خلافت آقای خامنه ای و مُسلمانان شیعه را همانگونه که هست به نمایش می گذارد. حاکمیت از زبان آقای عراقچی روشن و شنوا اعتراف کرده که در مُحاسباتش آنها فقط ابزاری قابل مُعامله برای تامین منافع، خروج از تنگنا و - در این مورد مُشخص - باجگیری و اخاذی هستند؛ امروز در ایران و فردا همه جا، این پیامی است که "نظام" به جمعیت "عقبه استراتژیک" ارسال کرده است.

تاثیر این افشاگری به ویژه بین مُزدوران خارجی استخدام شده حاکمیت بسیار مُخرب است. آنها که گذشته از جاذبه های مالی، در تور تبلیغات ایدیولوژیک فریبنده مُلاها قرار دارند، به ناگاه خود را در وضعیت جدیدی می یابند که مُهمترین ویژگی آن ناپایداری است. این شرایط همچنانکه به انفعال نیروهای "عقیدتی" راه می برد، کفه پیروان حُقوق و پاداشهای مالی را در دستجات تحت حمایت مُلاها سنگین تر می کند. خسارت این امر برای رژیمی که به دلیل تحریمها در تنگنای شدید مالی به سر می برد و بیش از هر هنگام دیگر به نیروی کم خرج تر ایدولوژیک نیاز دارد، جُبران ناپذیر است.

با نگاه به همین خطرها است که شُماری از نظامی و امنیتیها به شدت به پایور ارشد حُکومتی در وزارت خارجه تاخته اند و گُفته های او را "دُشمن پسند" توصیف کرده اند. پاسدار حُسین شریعتمداری، "اظهارات سخیف" او را "بی کم و کاست همسو با سیاست اعلام شده آمریکا و اسراییل برای جدا کردن ملتهای مُسلمان منطقه از ایران اسلامی" ارزش گذاری کرد و پاسدار زاکانی به وی یورش برد: "کمتر حرف زدن و یا کمتر کار کردن برخی از مسوولان کشور، خیرش برای مردُم و مملکت بسیار بیشتر است." سُخنان آخوند احمد سالک، یک مقام امنیتی بیت ولی فقیه، اما صریح تر است. او می گوید: "طرح چنین مسائلی در این زمان به مصلحت کشور نیست و موجب ایجاد یک تنش درون تشکیلاتی در داخل و خارج کشور می شود."

یک نشانه مُطمئن از آغاز فروپاشی یک رژیم هنگامی است که توانایی تشخیص و تفکیک منفعت و ضرر خود را از دست داده باشد. آقایان ظریف و عراقچی در نقش سُخنگویان حاکمیت، دو علامت روشن از شکل گیری این وضعیت ارسال کرده اند. با توجُه به تنش موجود با آمریکا و کشورهای منطقه، خطر بُزُرگ در سرگشتگی حاکمان ج.ا آن است که خبطهای بعدی شان دامنگیر مردُم و کشور شود.پایان حکومت پنهان تزویز وریا May 13, 2019 05:12 AM

چهل سال دیکتاتوری حکومت نه جمهوری ونه اسلامی با روش شتر مرغی بوده که نه شتر است نه مرغ فقط برای غارت وچپاول حاکمان ودولت پنهان باند ولایت غیر منتخب وقوم وقبیله انان در سایه پنهان کاری وتزویر وریا ودولت تدارکاتچی وکاسه لیسان ومزدوران برگزیده ودست چین شورای نگهبان همان حاکمان با رنگ ولعاب اتنخابات ومثلا جمهوری ! اکنون بعد از چهل سال دیکتاتوری ومردم فریبی وطشت رسوایی این حاکمان غیرمنتخب (اشغالگر حاکمیت) از بام فرو افتاده وهمه ملت ایران اگاه وباخبرومخالف این حاکمان جنایتکار وهمکاران ومزدئرانشان هستند وبی تردید روشنایی ونور بر ظلمت وتاریکی پیروز است وازدی ماه سال96 که ملت ایران با اعتراضات سراسری در بیش از 120 شهر وحتی روستاها اعلام انزجار کردنداز این حاکمان وباند ولایت ترک خوردوهر لحظه بیشتر در مرداب فرو میروند و با یک ضربه سراسری فرو میریزد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  34025 بازدید |


© copyright 2004 - 2019 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.