آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 24 آبان ماه 1397 = 15-11 2018

فیلم؛ کنایه دردناک کارگران به حاکمان دزد

کنایه دردناک کارگران محروم ایرانی به نظام سراپا فساد و جنایت آخوندها
www.youtube.com/watch?v=1ku9rYNIIXA

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: