آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

دوشنبه، 30 اردیبهشت ماه 1398 = 20-05 2019

چرا ناگهان روحانی و ظریف بی اختیار شدند؟

روحانی اخیرا گفته بود دولت او در برخی از حوزه ها اختیاری ندارد. یک نماینده مجلس ملاها روز یکشنبه با حمله به روحانی، بحث نداشتن اختیار از سوی دولت او را یک ترفند تکراری دانست که روحانی برای توجیه شکستهایش به آن رو آورده است.

... و ناگهان روحانی و ظریف بی اختیار شدند

منصور امان: در حالی که حاکمیت ج.ا با تمامی باندها و دسته بندیهایش روز به روز جامعه و کشور را کمی بیشتر در گرداب بُحران فلاکت زا و خطرناک کنونی فرو می برد، بخشی از قُدرت حاکم که تصادُفا قُوه مُجریه را نیز در چنگ دارد، از خود در این رابطه سلب مسوولیت کرده و مُدعی است که "اختیاری" ندارد.

رییس جمهور مُلاها، حُجت الاسلام روحانی، در جریان نشستی با شماری از وابستگان باند سوخته و مُنفعل "اصلاح طلب"، دست به شکوه برداشته که دولتش در "سیاست خارجی اختیاری ندارد" و مثال زده: "اوباما ۱۹ بار از من تقاضای مُلاقات کرد، ولی دولت اختیار پاسُخگویی نداشت."

با این بخش از سُخنان آقای روحانی که او تعیین کننده سیاست خارجی رژیم مُلاها نیست و اختیاراتش در این پهنه محدود است، به خوبی می توان مُوافق بود و حتی آن را فراگیرتر دانست و به پهنه های دیگر نیز گُسترش داد. این واقعیت که قُدرت حقیقی در کف آقای خامنه ای است، نه واقعیت تازه ای و نه کشف آقای روحانی است. مفهوم عملی قُدرت استبدادی نیز چیز دیگر جز این نیست؛ قُدرتی که هیچ قانون و تفکیک وظایف صوری آن را محدود نمی کند و تکیه گاهی جز زور و تصرُف جبری ندارد.

این واقعیت اما به مفهوم آن نیست که آقایان روحانی و ظریف هیچ نقشی در سیاست خارجی بازی نکرده اند یا نمی کنند. آنها مُجریان و "تدارُکچیهای" بسیار مُفیدی برای دستگاه قُدرت بوده اند و برای تضمین فضای حیاتی تنفُس و نشو نمای سیاستهایش سخت کوشیده اند. آنان در نقش "میانه رو"، در صحنه بین المللی برای تجاوز نظامی به سوریه و مُداخله گری منطقه ای توجیه می تراشند یا به گُمراه سازی در باره سطح و اهداف آن می پردازند. دولت آقای روحانی میلیتاریسم افسارگسیخته حاکمیت را "سیاست دفاعی" مُعرفی می کند و راه اندازی جنگ فرقه ای را "مُبارزه با تروریسم" جلوه می دهد.

در پهنه سخت افزاری نیز "میانه روها" به گونه همه جانبه و فعال از سیاست خارجی تنش زای "نظام" و ابزارهای اجرایی آن با اختصاص منابع رسمی کشور پُشتیبانی می کنند. بودجه سپاه پاسداران در دولت آقای روحانی به گونه سرسام آوری افزایش یافته و فراتر از آن او خود پُز می دهد که "موشکهای سپاه را دولت و وزارت دفاع ساخته اند" یا "سلاحهای راهبُردی که در این دولت ساخته شده، هشتاد درصد کُل سلاحهایی است که در دولتهای قبل ساخته شده". رییس دولت در جای دیگری پیرامون هزینه های مُداخله گری خارجی سینه جلو می دهد: "در بی پولی هزینه حضور نظامی در عراق و سوریه را تامین کردیم."

لازم به گفتن نیست که حاشیه امنی که دولت آقایان روحانی و ظریف در پهنه خارجی برای باند حاکم ایجاد کردند و تدارُکات و امکاناتی که در خدمت پیشبُرد سیاستهای منطقه ای شرارت بار "نظام" قرار دادند، تا چه اندازه در شکست توافُق هسته ای، بازگشت دوباره تحریمها و تنش کنونی تاثیر گذار بوده.

اگرچه جناح میانه حُکومت و زائده های "اصلاح طلب" آن اختیار تعیین مُستقل سیاست خارجی را ندارند، اما در پُشتیبانی و تامین سیاسی، دیپلُماتیک و مالی نقشه ها و پندارهای "نظام" یک نیروی اصلی و تعیین کننده به شمار می آیند. این امر در دور دُوُم ریاست جمهوری آقای روحانی شدت بیشتری یافته، زیرا با شکست "برجام"، نقشی که آنها می توانستند ایفا کنند دیگر در صحنه بازی وجود ندارد و تنها رُل باقی مانده، نقش اُردک چُلاقی است که برای ماندن بر سر آب و دانه تقلا می کند و به همان میزان نیز پر می ریزد.

شکوه آقای روحانی از "بی اختیاری" از یکسو بیانگر آن است که زیر "خیمه نظام" چینه زیادی برای تغذیه جناح میانه حُکومت و زائده های سیاسی اش باقی نمانده و از سوی دیگر، نشان می دهد این بخش از قُدرت حاکم با فاصله گرفتن از تحوُلات روز، در تلاش ذخیره سازی خود برای تحوُلات آینده است.شهنام March 14, 2019 09:59 AM

روحانی برای عرض دریوزگی به دیدار سیستانی رفته بلکه با حمایت او بتواند کمی وجه برای رژیم بین شیعیان جهان دست و پا کند البته در عراق جای دیگری هم راهش نمیدادند که برود در ضمن جوک بزرگ هم مطلب کیهان است جمهوری اسلامی جز حمایت از داعش چه تسلیحاتی چه مادی چه معنوی کار دیگری در عراق انجام نداد تنها هدف رژیم از لیسیدن ماتحت داعش و دادن میلیارد‌ها دلار پول نقد به داعش (و البته انتقال ابوبکر بغدادی به تهران در همین چند روز گذشته بنا به اخباری که از کردستان عراق به گوشم رسیده ) این بود که به خیال خام خودشان به آمریکا ضربه بزنند بعد که آمریکا رفت سنی‌ها را دوباره به قتل برسانند تا هلال شیعه رسما تشکیل شود گواه آن هم این است که حتی یک پاسدار هم در جنگ با داعش کشته نشد ولی کار رژیم تمام است

گزارش یا اعتراض به این نظر


homa May 20, 2019 09:36 AM

اقای ظریف و حسنک روحانی باید میدانستید اززمان ورود غیرمنتظره بشاراسد بایران ودیدار با رهبر وبی اطلاعی انهاوحضور نداشتن آنها و ‌قاسم سلیمانی بجای آنها حضور داشت کاره ائی نبستند حالا هم اگر استعفا بدهند ازنظر دید مردم وجهان فراروترس درچنین شرایط بحسابشان خواهند گذاشت؟ اقای طریف وحسنک روحانی حالا بخور نوش جانت

گزارش یا اعتراض به این نظر


پلنگ ایران زمین May 20, 2019 04:16 PM

روحانی و ظریف،
من کاری به این ندارم که چگونه و در کجا آموزش دیده و کارنامهٔ خود را گرفته اید و اینکه کارنامه دروغین دارید یا نه
شماها رُبات هایی هستید که برایِ بی برنامگی، برنامه ریزی شده اید و هیچگونه اختیاری از خود ندارید مانندِ این است که یک رُبات بر پایهٔ برنامه، باید درهایِ خودروها را در یک خودوسازی پیچ کند ولی دری نیست که پیچ شود چنانچه یک رئیس جمهور، فرماندهٔ همهٔ نیروها است و همهٔ تصمیمات را او باید بگیرد و نه اینکه سببِ خندهٔ جهانیان شود
تنها چارهٔ کار: پس از بیرون رفتن از کشور، بجایِ گفتگویِ رُباتی، بروید همهٔ حقایق را در جهان رسانه ای کنید و آبرویِ خود را هم بخرید

گزارش یا اعتراض به این نظر


سگ زرد برادر شغال است May 20, 2019 05:44 PM

حاکمان فاشیستی مذهبی مافیایی وجنایت کاروبیوطن واشغالگر ایران همگی دست دردست هم بر سرسفره چپاول وغارت ملت ایرانند وشریک جرم یکدیگرند هرکدام انان نقش مشخصی (زر+زور+تزویر)را بعهده دارند تا درنهایت با حفظ این حکومت مافیایی به غارت وچپاول بیشتر بپردازند افراد وگروههای تحصیلکرده ومتخصص واصلاح طلبان استمرارطلب با پوشاندن دستکش مخملی بر چنگال های خونین گرگهای خون اشام اصولگراها وجنایات انانند ومردم بدرستی دریافته اند که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا{واخرین برگ حامیان بین المللی غارتگرایران وپشتیبانان این حاکمان به سرکردگی انگلستان حفظ پایگاه اخوندها وحوزه ها وجلوگیری از پیروزی نیروهای ازادیخواه ملت ایران همچون انقلاب مشروطیت وامثال ستارخان وباقرخان است}تا دوباره بتوانند با لباس مذهب به چپاول وغارت بپردازند تنها حکومت دموکراتیک ولائیک نجات بخش

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  10528 بازدید |


© copyright 2004 - 2019 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.