آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

چهارشنبه، 5 تیر ماه 1398 = 26-06 2019

پاسخ ترامپ به سیاست "نه مُذاکره" خامنه ای

منصور امان


تحریم آیت الله علی خامنه ای و دستگاه دیوانسالاری عظیم او که "بیت" نامیده می شود، بی تردید از بُعد اقتصادی آثار دردناکی بر کارتل - دستکم - ۹۰ میلیارد دُلاری وی خواهد گذاشت؛ با این حال اقدام مزبور بیشتر ماهیت و جهتگیری سیاسی دارد و افزایش فشار بر مرکز در ساختار قُدرت ج.ا را هدف گرفته است.

تحریمهای مُستقیم آمریکا علیه آقای خامنه ای، در درجه نخُست پاسُخ مُستقیمی به سیاست رسمی رهبر ج.ا است که مُذاکره با آمریکای آقای ترامپ را نفی کرده و آن را در ردیف غیرمُمکنها گذاشته است. ولی فقیه "نظام" به این ترتیب دریچه سیاست را تا آنجا که به میز علنی آن برمی گردد، بسته و در عمل مسیر حل محورهای اختلاف با آمریکا را مسدود کرده است.

صحنه سازی مُضحک و نازل او در دیدار با نخُست وزیر ژاپُن که در جریان آن با لحن توهین آمیزی هر گونه گُفتگو با آمریکا را رد و به جای آن خویشتن را به نمایش گذاشت، نشان داد که شانس دیوانه بازی در تاثیرگذاری بر حریف را بیشتر از قُمار دیپلُماسی می پندارد و از این رو ترجیح می دهد پُشت میز، رولت روسی بازی کند.

بی تردید شکست آقای آبه در "بیت"، تنها موجبی نبوده که آمریکا را به تمرکُز فشار روی آقای خامنه ای تشویق کرده است؛ به مُوازات افزایش تنش در مُناسبات ج.ا و آمریکا در هفته های گذشته، رفت وآمد دیپلُماتیک به و از ایران نیز جریان داشته. پایورانی از عُمان، عراق، آلمان، انگلیس و فرانسه در تهران با مقامات حاکمیت دیدار کرده اند و پایوران سیاسی و امنیتی حاکمیت نیز در کشورهای دور و نزدیک گُفتُگوهایی داشته اند. اینک چنین به نظر می رسد که افزون بر وِیژگی محرمانه ماندن جُزییات این تحرکات، جُملگی آنها به سراب هم ختم شده اند.

آمریکا با تحریم فرد تصمیم گیرنده در باره مُذاکره یا رد مُذاکره، به طرفهای خود علامت می دهد که رویکرد خود در مُقابل حاکمان ایران را با رفتار و سیاست آنها تنظیم می کند و به آن پاسُخ می دهد. توپ در زمین آنهاست؛ اگر مایلند می توانند در باره محورهای اختلاف گُفتُگو کنند و اگر نه، درگیری را در سطح کنونی و فراتر از آن تداوُم بخشند. در هر صورت آمریکا نیمه بُلند تر اهرُم را در درست دارد و زمان به نفع آن عمل می کند.

در همین چارچوب تحریم وزیرخارجه مُلاها قرار می گیرد که به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، آقای استیون منوچین، هفته دیگر اجرایی خواهد شد. به این ترتیب آقای خامنه ای می تواند قُفلی که موعظه می کند را در عمل هم تجربه کند.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  20396 بازدید |


© copyright 2004 - 2019 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.