آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 15 مرداد ماه 1399 = 05-08 2020

فرانسه از اتباع خود خواست خاک ایران را ترک کنند

وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای از اتباع این کشور رسما خواست تا خاک ایران را ترک کرده و به این کشور سفر نکنند.

در بیانیه وزارت خارجه فرانسه از فرانسوی‌های مقیم ایران که قادر به ترک این کشور نیستند، بنا به دلایل "وضعیت امنیتی ـ منطقه‌ای به شدت ناپایدار"، خواسته شده تا کاملا هشیار باشند و موازین پایه‌ای برای حفظ امنیت خود را در پیش گیرند.

این بیانیه از شهروندان فرانسوی حاضر در ایران می‌خواهد تا حد امکان از سفر به شهرهای این کشور پرهیز و از حضور در تجمعات خودداری کنند.شهنام August 15, 2019 03:34 AM

روزی برسد که بچه های تمام این نکبت زاده های حکومتی که مثل سوسک های متعفن دنیا و به خصوص آمریکا را برای زندگی انگل وارشان انتخاب کرده اند به دست نیروهای امنیتی آمریکا دستگیر اموالشان مصادره و بعد از اتمام مجازات در آمریکا به ایران آزاد شده دیپورت شوند تا آخرین ایستگاهشان چوبه ی دار باشد و سپس دیدار با معبود دروغینشان ال لاه مدینه

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی June 5, 2020 03:41 PM

اشتباه بزرگ فرانسوی ها وبطور مشخص آقای امنوئل مکرون اینست که خیلی دیرمتوجه حقایق میشه فرانسوی ها وبدنبال آنها آلمانیها وتا حدودی هم انگلیسیها هنوز فکر میکنند این گاو از پای درآـمده وبیمار شده پستانی برای دوشیدن وشیر دادن دارد خیر آـن صبو بشکست وآن پیمانه ریخت فرانسوی ها باید بدوران پسا جمهوری اسلامی بیاندیشند که ملت ایران در کنار استقرار یک نظام سیاسی منتخب باید تصمیم بگیرد که روند مناسبات بین المللی خود با کشورهای دیگر را بر مبنای عملکرد آنها در طی دوران 42 ساله بطور عام ودر این روزهای ومههای سخت برنامه ریزی خواهد کرد امیدواریم فرانسویها و دیگران متوجه این واقعیت بشوند وتوان خودرا در مسیر مبارزات حق طلبانه مردم ایران هزینه کنند ونه یک مردار متعفن بنام جمهوری اسلامی

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی August 5, 2020 06:28 PM

درحالیکه دادگاههای بین المللی درآستانه صدورحکم درموردانفجارهای بیروت درسال 2005 که منجر به ترور رفیق حریری گردید، انفجارهای ویرانگر روز گذشته، 4 اگوست 2020 درچنین ابعادوسیع وویرانگری
صورت میگیرد این انفجارها میتواندیک هشدارجدی بکشورهای اروپائی ونهایتا"به جامعه جهانی ازسوی جمهوری اسلامی وسازمان تروریستی حزبا لله تلقی شود بااینکه هنوزاطلاعات جامعی ازچندوچون وجزئیات انفجارهای بیروت منتشر نشده اما انگشت نشانه بسوی سازمان تروریستی حزب الله لبنان وسپاه قدس نشانه رفته است شایدبتوان اینگونه ارزیابی نمود که حکومت منحوس خامنه ای وسپاه قدس با همکاری حسن نصرالله با طراحی چنبن عمل وحشیانه ای درصدد برآمده اند تا زمینه انحراف افکارعمومی درموردصدورحکم تروررفیق حریری رافراهم نمایند؟!چراکه درآن انفجارهم متهم ردیف اول سازمان حزب الله تحت حمایت رژیم تهران بود

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو August 5, 2020 08:37 PM

تعجب تان نمیشود که بعدازسالها فرانسه چنین اقدامی می کند؟ فرانسه دانسته اگرموافق تحریم های تسلیحاتی حکومت آخوندی وهمپیمان حکومت امریکا باشد بدون شک گروگان گیرشدن شهروندان فرانسوی درایران رقم زده است وبا این هشدارخواهان خارج شدن هرچه سریعت ترشهروندانش ازایران شده است بله فرانسه باخدمات آنجنانی برای خمینی و حکومت عبابردوشان تصورمیکرد برای همیشه ازهرگونه خطراتی محفوظ است

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
   بازدید |


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.