آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

دوشنبه، 18 شهریور ماه 1398 = 09-09 2019

فرزندان ما (کولبران) و فرزندان آقای خاتمی

منصور امان

فرزندان ما و فرزندان خاتمی

هنوز دو ماه از دعوت دراماتیک آقای مُحمد خاتمی از مردُم به "فداکاری و از خود گذشتگی به خاطر ایران" نگذشته که این پایور ارشد "اصلاح طلب" یک آقازاده دیگرش را زیر تابلوی تحصیل راهی دیار امن و آسوده فرنگ می کند. پیشتر دو دُختر وی نیز راهی ییلاق خارجه شده اند تا از زندگی بدون "ایران" لذت ببرند.

بر آقای خاتمی نمی توان خُرده گرفت که چرا زندگی بهتر و آینده روشن تری را برای فرزندانش فراهم می کند؛ میلیونها پدر و مادر ایرانی همین آرزو را برای فرزندان خود دارند و به تلاش جانفرسایی برای برآوردن آن دست می زنند. هیچیک از این مادران و پدران اما همچون آقای خاتمی دیگران را به "فداکاری" و پذیرش سرنوشتی که آینده نامعلومی را برای فرزندان شان نوید می دهد، تشویق نکرده. کسی از آنها بیش از دو دهه مُتوالی وعده اصلاح و بهبود شرایط حاضر را نداده و دیگران را به امید و یقین بدان فرا نخوانده است.

هم از این روست که آینده نگری آقای خاتمی برای فرزندش به سطح یک دورویی شرم آور سُقوط می کند و مهر پدری او همچون وهن و دهن کجی به صورت جامعه کوفته می شود. مردُم می بینند که او از یکطرف آنها را دعوت به شرکت در انتخابات حاکمیت ساخته می کند تا گویا "جلوی خطر اصلی گرفته شود" و از طرف دیگر، در اولین فُرصت ممکن از آقازاده اش دفع بلا کرده و او را از محدود خطر دور می کند.

نتیجه اخلاقی رفتار دوگانه آقای خاتمی این است که فقط فرزندان فرودستان هستند که باید کولبری کنند، به دستفروش بیافتند، بیکاری بکشند، تحقیر شوند، بیگاری کنند، گوشت دم توپ شوند، برای تامین زندگی آواره سُلیمانیه و اربیل شوند و حتی تحصیلات عالی هم نتواند نجات شان بدهد. در مُقابل، فرزندان حاکمان "حق" دارند در بهترین مدارس خُصوصی درس بخوانند، با غم نان، درد بیکاری و آرزوهای فروخفته بیگانه باشند، به طور بدیهی در خارجه تحصیل یا زندگی کنند و البته زندگی لوکس و مُرفهی که در داخل داشتند را آنجا پی بگیرند.

آقای خاتمی به مادر و پدرهایی که همچون وی نه پولی دارند که فرزند خود را برای تحصیل به خارج بفرستند و نه نُفوذ و امکانی که دُختر یا پسرشان را از جهنم ج.ا نجات بدهند، توصیه می کند که "از خودگذشتگی" کنند و به این بُن بست تباهگر مُجوز بدهند که آنها را همچنان در اسارت نگه دارد، "پای صندوق بروند" و کُمک کنند تا شرایطی که به آقازاده های او اجازه می دهد از همه چیز برخوردار باشند و از فرزندان آنها همه چیز را دریغ می کند، برقرار بماند.

با این همه، ریشه رفتار فریبکارانه آقای خاتمی فقط ضعف فاحش اخلاقی نیست، بلکه پیروی بی چون و چرا از منافع خود است. او آگاهانه راهکارهایی را انتخاب می کند که این منافع را تامین کند. در دستگاه فکری رییس جمهور پیشین مُلاها تناقُضی بین درخواست فداکاری از مردُم و فراری دادن آقازاده اش از مهلکه وجود ندارد؛ هر دوی آنها در یک راستا قرار دارد: اولی منفعتی به دست می دهد که در شکل دُوُمی خرج می شود. همین قاعده در مورد ادعاها و تبلیغات وی مبنی بر امکان اصلاح و رفُرم رژیم ولایت فقیه نیز صادق است؛ تفاوُت فقط در سطح منافع است. در مورد آقازاده، آقای خاتمی برای منافع خُرد ریاکاری می کند، در ادعای "اصلاحات" اما به سود منافع کلان است که دُروغ می گوید و فریب می دهد.

دعوت آقای خاتمی به شرکت در انتخابات و سفت کردن پای "نظام"، در کادر یک جنگ طبقاتی تمام عیار علیه جامعه صورت می گیرد که بر پرچم آن حفظ امتیازات حاکمان و بقای مُناسباتی نوشته شده که این مزایا را مُهیا و از آنها حفاظت می کند. فراهم آوردن زندگی آرام و سبُکبار برای آقازاده ها یکی از این امتیازهای تبعیض آمیز است که آقای خاتمی برای داشتن و حفظ آنها با خاطر آسوده دُروغ می گوید، نیرنگ می زند و خاک به چشم جامعه می پاشد.


********************************

سلام ما را به اون ور آبی‌ها هم برسان!

محمّدآزاد جلالی‌زاده فعال رسانه‌ای منتقد در تلگرام نوشت:

الف: عماد ابن محمدخاتمی! خبر رسیده که به آنسوی آبها رفتن گرفته‌ای ' حال برای زندگی همیشگی یا تحصیلات یا هر کار دیگری رفته ای به خودت ربط دارد و حوزه ی شخصی خودت است ' برمیگردی یا نه هم به خودت و تصمیمات شخصی ات ربط دارد اما بگذار چند نکته ی درد دلی را با تو باز گویم.

ب: خواهرانت که آن ور آبند و تقریبا مطمئنم که تو هم برنمی گردی ! و این برای فرزندان پدری که مدام از امکان اصلاح ساختار موجود می گوید و دم از تَکرار امیدواری می زند ' و با این شعارها مردم را به پای صندوق ها کشانده و حرام لقمه‌‌گان!؟ بسیاری را به مجلس و شورا و مدیریت های گوناگون رهسپار کرده ' مساله ی عجیبی ست ' نمی دانم چرا عده ای که دور پدر بزرگوارت هستند معتقدند که همه باید فرمایشات تکراری ایشان را به گوش جان نیوش کنند ! و به هر طریقی شده معتقد به امکان اصلاح باشند.

ج: من و بسیاری چون من که امید اصلاحات در سر داشتیم بارها و بارها بازجویی شدیم ' تحت محرومیت های پیدا و پنهان اجتماعی و سیاسی قرار گرفتیم و تنها به جرم اینکه به حرفهای پدرت باور کردیم در مضیقه های گوناگون گرفتار آمدیم.روزنامه نگاران و فعالان بسیاری در بند شده و در بند هستند و خانواده هایشان تحت فشار تنها به دلیل آنکه بخاطر پدر بزرگوارت دل به امید اصلاح و گذار به دموکراسی بسته بودند .

د: رفتنت نشانه شناسی و سیر معناهای بسیاری در بطن دارد اما بداهت آمیزترین آنها این است که نزدیکترین افراد و خانواده ی رهبر اصلاحات هم خود می دانند که دیگر تَکرارها هم هیچ فایده‌ای در بر ندارد و جالب آنکه رفتن تو مقارن با ایامی شده که پدرتان شعار حضور حداکثری در انتخابات داده ' امیدوارم تا آن موقع برگردی و بتوانی رایت را به لیست مورد اعتماد پدر جانت به صندوق بیندازی ' فعلاً سلام ما را به اون ور آبی ها هم برسان!رضا August 31, 2019 03:32 PM

اگر خود سید ممد هم بره بهتره لااقل شر یکی از سر ملت کم میشه

گزارش یا اعتراض به این نظر


قلی ایرانی August 31, 2019 04:52 PM

تا پول کلانی نداشته باشی هیچ کشور قبولت نمیکنند پس نتیجه میگیریم دوتا چمدون دلار باخودش میبره که مورد پذیرش قرار بگیره
خوب اوسا تدارک چی حاج ممد بقیه هم ارسال کنید در بلاد کفر بهشون خوش میگذره قحطی و گرانی کتک و شلاق را بگذارید برای ما 55 سال زندان برای حجاب 24 سال زندان برای حجاب دیگر اون ور آب برای بچه های شما اینا را نداره ویسکی هاشونم سالمه قلابی نیسه بجون خودت

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام August 31, 2019 06:54 PM

تنها یک بیماری از خریت محض بدتر است آنهم بیماری اعتماد به آخوند است

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو August 31, 2019 09:57 PM

دربهشت آخوندساخته خمینی وخامنه ای و بهشت نشینان آخوندها و آقازاده ها وعناصرحکومتی وچپاولگران وجنایتگران وعوام فریبان انکار روزگاربه گونه دیگری می گذرد و با جهنم اخوندساخته برای اکثریت مردم فرق مهلکی دارد تعجب نمی کنید کشورهای خارجی که اکثریت اروپائی هستند چگونه و برچه معیاروجدان وحقوق بشرمعابانه به این قشون ویزا واجازه اطراق کردن درکشورشان میدهند؟ وچه نفعی وبهره وری ازاین قشون حکومتی جبارنصیب شان میشود؟ مگرفرزندان آخوندان چه استعدادهای هیولائی ماوری طبیعه دارند که موگیرینی ها می پسندشان ؟

گزارش یا اعتراض به این نظر


بابک پرسا September 1, 2019 01:45 AM

- از نسل آخوند و ملا بدور باش که اگر دوستت باشند، مال تو را می خورند و اگر دشمنت باشند، خونت را می ریزند ( میرزا خان کرمانی )

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو September 9, 2019 08:19 PM

گهی برزین و گهی زین برپشت درحقیقت حکایت ازاسب سواری دارد که برزین اسبش سوار بوده و ازبخت بد روزگاراسبش سقط میشود ولاعلاجانه باید زین اسب برپشتش بگذارد و حمل کند مردم ایران که برزین اقتصاد ورفاه وپیشرفت و فرهنگ و تمدن اسب وارانه دوران پهلوی سواربودند ازبخت بد روزگار که همان توطئه انکلیس و فرانسه باشد گذارشان به خمینی و حکومت اخوندی افتاد که اسب شان را کشتند و هرآنچه که درجورجین های اسب هم بود دزدیدند و حالا مردم ایران باید تنها زین اسب را برپشت شان حمل کنند وحتی مورد هجوم تازی ها قراربگیرند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  9282 بازدید |


© copyright 2004 - 2020 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.