آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 22 فروردین ماه 1400 = 11-04 2021

چرا جمهوری اسلامی امسال (سال ١٤٠٠) سقوط می کند

عبدالستار دوشوکی

به طالع بینی و اختربینی (Astrology) و اخترشناسی (Astrology) و خروج عروج بروج ١٢ گانه فلکی (zodiac) که بر اساس مسیر خورشید و ماه و اجرام سماوی همسو و هم شماره می شوند تا اتفاقات بزرگی در عالم هستی صورت بگیرد باور چندانی نداشتم. اما امسال یعنی در سال ١٤٠٠ هجری خورشیدی مطابق با ١٤٤٢ هجری قمری دقیقا ٤٢ سال اختلاف وجود دارد. عمر بی برکت جمهوری اسلامی نیز ٤٢ ساله شده است و بقول قدیمی ها "آفتاب عمرش لب بومه". بسیاری از دانشمندان عصر کهن که تبحر فراوانی در علم نجوم یا "علم هئیت" داشتند بر تاثیر ستارگان و اجرام, مخصوصا ماه و خورشید نه تنها در ایجاد ابر و باد و مه و باران و طوفان های ویرانگر آگاهی داشتند؛ بلکه در "ناهمترازی عددی" اجرام سماوی و بخصوص ماه و خورشید باور داشتند. امسال این "کژمیزانی" به عدد معنادار ٤٢ رسیده است که دقیقا عمر نامیمون جمهوری اسلامی است.

ایرانیان از کهن ترین مردمانی بودند که از خوشه های دانایی علم نجوم پربار بودند و به آسمان نگریستند و بازتابی از باورها و داستان های جاری و "محتمل" در اطرافشان را بر اجرام آسمانی بخصوص ماه و خورشید منعکس می کردند. طالع بینی با غیب گویی تفاوت فراوان دارد. همانگونه که صرف مثبت اندیشی یا مثبت نگری مبتنی بر روانشناسی مثبت گر ا با توسل به داده ها و علائم فرخ و نیک پی موجود بعنوان یک رویکرد ذهنی و باورمندی نتایج مثبت به بار می وارد, و یا منفی گرایی و منفی بافی به انفصال و انفعال می انجامد, باور به نکات مثبت و خوش یمن و پرآتیه همترازی های نوید بخش اجرام سماوی می تواند نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشد.

آن دسته از هموطنان که مفاهیم مثبت علم کائنات در مورد حوادث احتمالی بزرگ را جزو خرافات تلقی می کنند, باید بدانند که بر اساس ویکی پدیا برای نمونه، طالع‌بینان و دانشمندان علم نجوم دربار ساسانی به خسروپرویز گفتند که پسری از تو زاده می‌شود که در بدنش علامت‌هایی دارد و این پسر کسی است که قلمرو تو را از بین می‌برد و به دست اقوام بیگانه می‌اندازد. خسروپرویز چون این علامت‌ها را در بدن یزدگرد سوم دید، دستور داد او را به اصطخر تبعید کنند تا پادشاه نشود. چند سال بعد، یزدگرد سوم بر تخت نشست و در همین زمان عرب ‌ها به ایران حمله کردند و ایران را تسخیر کردند. همین‌طور رستم فرخزاد، فرمانده بزرگ ارتش ساسانیان، که از علم اختربینی سررشته داشت، با دیدن وضعیت وخیم جبهه‌ها از دانش خود در باره صورت‌های فلکی استفاده کرد و خبر آن حقیقت تلخ را با رعایت نزاکت سیاسی در نامه‌ای خطاب به برادرش نوشت که آن سال سال بد و نحسی برای ساسانیان و ایران خواهد بود و همین ‌طور نیز شد.

اگرچه نمی توان با ضرس قاطع و یقین مطلق قطعیت سرنگونی جمهوری اسلامی را در سال ١٤٠٠ پیش نگری کرد، اما از آنجایی که سرآغاز هر دو سالنامه یعنی ١٤٤٢ قمری و ١٤٠٠ خورشیدی و ناهمسانی ٤٢ ساله؛ هر سه عامل در ظهور اسلام و رژیم کنونی ریشه دارند و جمهوری اسلامی نیز تحت نام اسلام و با اتکا به آن توانسته است به مدت معنادار ٤٢ سال به حیات نادلپذیر و مضّر خود ادامه دهد؛ اینک در این "سال ناراستگی ماه و خورشید" آژیر هشدار برای آغاز ء پایان جمهوری اسلامی به صدا در آمده است و "پایان نزدیک است". برای یک بار هم که شده بدون درنگ بدبینی در باره طالع بینی را کنار بگذاریم و با خوشبینی و امید به پایان جمهوری اسلامی و آغاز دوران پساجمهوری اسلامی بعد از ٤٢ سال آدرنگ (suffering) و رنج ایمان بیاوریم.بهروز April 11, 2021 10:19 AM

این نکته هم باید گفته میشد که اینها در سال ۱۴۰۰ آمدند البته قمری و در سال ۱۴۰۰ خورشیدی هم رفع زحمت خواهند کرد از سر این مملکت

گزارش یا اعتراض به این نظر


سپند April 11, 2021 07:06 PM

چه مطلب جالب و خوندنیی

گزارش یا اعتراض به این نظر


احیای تقویم ملی ایران !!! April 11, 2021 10:36 PM

برای اینکه دوباره ملت ستمدیده و غارت شدهٔ ایران در «دام گردآب اسلام، اسلامیت و اسلامگرایی» گرفتار نشود و جلوگیری از هرگونه لغزش های سیاسی و اجتماعی از دمکراسی، حاکمیت ملی، حقوق انسانی، عدالت، برابری و دست آوردهای آزادی، در ایران آزاد و دمکراتیک فردا،
• یا با یک همه پرسی سراسری (رفرندوم ملی)!
• و یا«مجلس انتخابی شورای ملی» با تصویب «حذف کامل و منسوخ کردن»، دو تقویم غیر ملی، «اسلامی قمری و شمسی» از تقویم کشور و جانشینی آن با «تقویم ملی ایران» که بر اساس تولد و بنیانگذاری ایران باستان در بیش از ۲۵۰۰ سال پیش توسط نیاکانمان، «کورش کبیر» بر پا نهاده و آن روز را روز (تولد) «ایران» مبدل کنیم

ما ایرانیان در این ۴۲ سال سیاهی بخوبی خوب آموخته ایم که تنها راه نجات ایران و ایرانیان، در گرو تمدن پرارزش، فرهنگ اصیل، آداب و رسوم باستانی، زبان و تاریخ باشکوه گذشته مان است

ما ایرانیان با بیش از ۷۰۰۰ سال تاریخِ تمدن، یکی از پایه گذاران تمدن های امروزی بشری در جهان هستیم

جهان امروز بشری، ما را با تاریخ باستانی، تمدن باشکوه، زبان و فرهنگ و آداب و رسوم اصیل، «پارسیان» در کتاب های تاریخ دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاهها و اندیشکده های جهان، یاد می کنند، میراثی با ارزشی که نیاکانمان، نه تنها به ما نواده های خورد به ارث گذاشتند بلکه جهان متمدن بشری امروز از آنها بعنوان ارزش های بزرگ و با شکوه انسانی از آنها یاد می کنند

تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم خونین صدرِ اسلام، از ۱۴۰۰ سال پیش، جز جنگ، خونریزی، قتل عام، نفرت، خشم، توحش، غارت، فساد، ویرانی، تجاوز، شکنجه، بی عدالتی، تبعیض، فقر، محنت، تنگدستی، بیماری، دروغ، فریب، ریا، نفرت اندیشی، نفرت پرآکنی، اتهام و،،، چیزی بیشتر نبوده و نیست؛
و حالا ما ایرانیان متمدن می خواهیم «تقویم شوم اسلامی» این اسلامگرایان اجنبی تبارِ اشغالگر، فاسد، جنایتکار، غارتگر و خون آشام را بعنوان تقویم ملی خود و «تقویم یک کشور و ملت متمدن» حفظ کنیم؟

ایران شاید جز معدود کشور ها در جهان باشد که فاقد «روز ملی» در تقویم ملی (بخوانید: اسلامی) آن وجود داشته باشد

این جماعت نوادهٔ همان اسلامگرایانی هستند که «نیاکان متمدن و با فرهنگ» ما در ایران را؛
- یا «قتل عام» کردند!
- یا مجبور به «مهاجرت و تبعید رفتن» از ایران کردن!
- و یا با «زور و خشونت»، اسلام و فرهنگ اسلامیت خونینِ ارتجاع را به آنها «تحمیل» کردند!

آیا با ارج نهادن به این «جنایت ها و ویرانی ها» که از ۱۴۰۰ سال در ایران ادامه داشته، آیا حق، این است که ارزش های خونین و ضد انسانی این اسلامگرایان خون آشام و بی فرهنگ را (پس از اخراج و محو موجودیت آنها از ایران) هنوز گرامی بداریم؟

پس از ۱۴۰۰ سال جنگ، خونریزی، ویرانی، وحشیگری، بی عدالتی و پایمال شدن حقوق انسانی ما ایرانیان متمدن، زمان آن فرا رسیده که کلیهٔ آثار این انسان ستیزی ها و ایران ستیزی های اسلامی و عواقب مخرب آنها بر جامعهٔ از هم گسستهٔ ایران را از کلیهٔ چشم اندازهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، عرفی، علمی، مذهبی، امور زنان، اقتصادی/مالی، امنیتی/دفاعی, ایران آزاد و دمکراتیک فردا، «منسوخ» و برای همیشه «حذف» کنیم

«نوروز یک جشن ملی» است ونه یک جشن مذهبی، بنابر این رسم چیدن کتاب قرآن در سفره هفت سین، یک امرغیر ایرانی و ملی است این رسم «بیگانه پسندی» که مانند «علف هرز» در فرهنگ باستانی ما ایرانیان روئیده، بایستی از فرهنگ نوروزی ما ایرانیان برای همیشه منسوخ و از سر سفره های هفت سین برچیده شود

سایهٔ شوم ابر ویرانی، جنگ، فقر و بی عدالتی ۱۴۰۰ ساله را بر فراز آسمان ایران زمین را خواهیم زدود و پرتوی خورشید آزادی، عدالت و سازندگی بر سرزمین زیبا و پنهاور ایران زمین خواهد درخشید

۱۴۰۰ بار لعنت به شما اسلامگرایان ویرانگر، غاصب، اشغالگر، خون آشام و اجنبی تبار شیعه!

ننگ بر شما و دین، مذهب و ایمان خونین شما!
ایران هرگز نخواهد مُرد!

گزارش یا اعتراض به این نظر


bahareh April 15, 2021 10:51 AM

خدا رو شکر دیگه خیالمون راحت شد که این حکومت بهرحال امسال سرنگون میشه، چه ما علیه اش مبارزه بکنیم یا نکنیم، چون در طالعش نوشته شده! پس دیگه از امروز، بدون هیچ ناراحتی وجدانی، راحت میخوریم و میخوابیم و میچرخیم تا اون روزی که این حاکمیت همینطوری، همینطوری به فنا بره!

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرام April 19, 2021 02:27 AM

از شما اینگونه تحلیل ها بعیده آقای دوشوکی لطفا اگر رژیم امسال سرنگون شد پای طالع بینی خودتون نگذارید

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  50714 بازدید |


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.