آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 21 دی ماه 1398 = 11-01 2020

فیلم؛ تهران: فرمانده کل قوا استعفا/سپاه بی کفایت،...

تظاهرات خشمگینانه دانشجویان دانشگاههای تهران – ۲۱دی ۹

دانشجویان و جوانان خشمگین برای اعتراض به جنایت هدف قرار دادن هواپیمای مسافری به دست سپاه پاسداران در مقابل دانشگاه امیر کبیر تجمع کرده و دست به تظاهرات زدند. آنها با شعار فرمانده کل قوا استعفا/سپاه بی کفایت مایه ننگ ملت، خشم و انزجار خود را از این عمل جنایتکارانه و ضدمیهنی به نمایش گذاشتند.
www.youtube.com/watch?v=38vleXq7ELY

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: