آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

پنجشنبه، 18 اردیبهشت ماه 1399 = 07-05 2020

کرونا؛ اتهام زنی بیشرمانه حکومت ملاکرونا به مردم

منصور امان

اتهام زنی بیشرمانه کارگُزاران حکومت به مردُم

همزمان با اوجگیری دوباره کُرونا در شهرها و اُستانهای مُختلف کشور، رژیم ولایت فقیه نیز متهم جدیدی را برای شیوع ویروس مُعرفی می کند. مسوولان حکومت، شهروندان را با انگُشت نشان کرده و آنها را در اُفت و خیز کُرونا گُناهکار می شمارند.

تاکنون دستگاه حاکم و رسانه های تبلیغاتی آن مُتهمان رنگارنگی را به عُنوان مسوول گُسترش ویروس عرضه کرده اند؛ ابتدا "اجنه" بودند که باید سپر "نظام" نالایق می شدند، سپس با توجُه به اسباب مضحکه شدن این "امداد غیبی"، حاکمیت به استدلال مانوس تری مُتوسل شد و پلاک کُرونا را به گردن آمریکا و اسراییل آویخت. کمی بعدتر برای قبولاندن فرضیه "دُشمن خارجی"، آن را آب و تاب داده و سخن از "جنگ بیولوژیک" راند. فراموش نشدنی در این رابطه، جست و خیز تُفنگچهای "آقا" در خیابانهای چند شهر است که گزافه "رزمایش دفاع بیولوژیک" را تابلو داشت.

اینک چنین می نماید که سریال فرار از مسوولیت مُلاها به اپیزود "مردُم گُناهکار" رسیده است. گردانندگان رژیم ولایت فقیه دست بر دست می کوبند که "بی توجُهی" و "سهل انگاری" مردُم موجب خیز کُرونا و ابتلا بخشهای وسیع تری از آنها شده است. سُخنگوی دولت، بازجو علی ربیعی، در نقش آموزگار پدیدار شده و به مردُم تهران "در رعایت پُروتُکُلهای بهداشتی نُمره خوبی" نمی دهد. به همین شیوه اُستاندار خوزستان سُراغ مردُم اهواز رفته و آنها را "بی مُبالات" خطاب کرده است و مُعاون وزارت بهداشت از او سبقت گرفته و مردُم اُستان را به گونه دست جمعی عامل "سیر صعودی کُرونا" مُعرفی می کند. اتهام زنی بیشرمانه کارگُزاران رژیم ولایت فقیه به مردُم بی درنگ پس از برچیدن محدودیتهای نمایشی و تقسیم بندی ساختگی و گُمراه کننده کشور به مناطق سفید و قرمز صورت می گیرد.

علت اصلی تغییر ریل مُقصر تراشی، اما مرزبندی جامعه با توجیهات و تبلیغات حاکمیت است. مردُم در برابر سُخنان، ادعاها و ژستهای حاکمان مصون شده اند و تیرهای زهرآگین تبلیغات آنها بر جان و ذهن شان کارگر نیست. نوسان حاکمیت بین "اجنه"، "دُشمنان"، "جنگ بیولوژیک" و اینک "مردُم" شاهدی بی مانند از بی تاثیری و رنگ باختن ترفندهای حاکمیت برای مُدیریت روانی و ذهنی جامعه است.

این همان تحوُلی است که نظریه پردازان رژیم مُلاها زیر عُنوان خفیف "بُحران بی اعتمادی" به آن اعتراف می کنند، اما حقیقت سخت آن است که شرایط عینی دو حیات جُداگانه را در پهنه اجتماعی شکل داده که در یک سوی آن اکثریت مردُم با تجربیات، دانسته ها و داوریهای خود قرار دارند و در سوی دیگر، حاکمیت جای گرفته که با ماشین عظیم زور و تبلیغات خود به انزوا رانده شده است. این یک صف آرایی دوقُطبی است که میدان رویارویی آن از خیابانهای دی و آبان تا صحنه های جنگ روانی – تبلیغاتی امتداد یافته است.ب.د.د. May 7, 2020 01:09 PM

راستش اگر از من شهروند بپرسند که در این 41 سال مقصر واقعی کیست ؟ من هم میگویم که مقصرین واقعی مردم هستند که تحمل دوزدان و قاتلان می کنند علت این تقصیر و تحمل برای اینست که این مردم مبتلا به یروس ادبیات آخوندی هستند این مردم مسلمان هستند ولی خودشان را مسلمان نمی دانند و با این وجود دست بردار از گفتن ایشالله ماشالله و قربان هم برم و چاکرم نوکرم ، پرهیز نمی کنند که اگر میکردند ، بعد میتوانستیم بگوئیم که مردم تقصیر ندارند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  13366 بازدید |


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.