آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 29 اسفند ماه 1399 = 19-03 2021

پاسخی به "توصیه‌های (فرخ نگهدار) به آقای رضا پهلوی"

عبدالستار دوشوکی

نقدی به توهین و توصیه اصلاح طلبانه فرخ نگهدار به شاهزاده رضا پهلوی

جناب آقای فرخ نگهدار در مقاله ای تحت عنوان "۴ توصیه سیاسی به آقای رضا پهلوی" علاوه بر مذمت و محکومیت طرح "نه به جمهوری اسلامی" خطاب به شاهزاده رضا پهلوی توصیه کرده اند که برای اثبات صداقت خویش در باورمندی به جمهوریت به جمع "اصلاح طلبان" حکومتی بپیوندند و با محکوم کردن آمریکا و "تحریم های ظالمانه" بر علیه آمریکا, اسرائیل و عربستان سعودی موضع گرفته و در کنار "مردم ایران" (بخوان جمهوری اسلامی) قرار بگیرند.

شیخ اجل حکیم سعدی در باب دوم گلستان قرنها پیش نوشته بود: "آهنی را که موریانه بخورد / نتوان برد از او به صیقل زنگ. با سیه دل چه سود گفتن وعظ/ نرود میخ آهنین در سنگ". بعقیده نگارنده جمله آخر این شعر حکیمانه بسیار گویا و زیبا است. زیرا سعدی در همان باب می فرمایند: "دریغ کلمه حکمت با ایشان گفتن". آقای نگهدار در پایان مقاله خسته کننده و طولانی و توهین آمیز خویش چنین نتیجه گیری کرده اند: "راه نجات کشور ترویج گفتگو میان حکومت و مخالفان، و میان حکومت و ایالات متحده آمریکا است. گشودن راه برای سازمان گری این دو گفتگو مهم ترین وظیفه ملی و مردمی است. و اتحاد جمهوری خواهان ایران، به استناد اصول فکری، و به استناد سوابق، پیگیرترین نیرو در دعوت همگان به حمایت از این دو نوع گفتگو است".

آقای فرخ نگهدار که خود ایشان نیز همانند نگارنده در مملکت پادشاهی و دموکراتیک بریتانیا زندگی می کند و از مواهب آن برخوردار است در نخستین توصیه چهارگانه خود خطاب به شاهزاده رضا پهلوی می نویسد: "برتری جمهوریت (را) به هواداران توصیه کنید". باید گفت عجبا ! واقعا که نرود میخ آهنین به سنگ! شاهزاده رضا پهلوی در سخنان اخیر خود علاوه بر پذیرفتن و ترجیح جمهوریت چندین بار تاکید کرده بودند که بعنوان یک انسان آزاده و دمکرات تحکم را نه بر خود و خانواده خویش می پذیرند و نه آن را به دیگران تحمیل یا "توصیه" می کنند. حال آقای نگهدار به شاهزاده توصیه می کند که این "تحکم" را در مورد طرفداران خود به کار گیرد. باز هم باید گفت عجبا ! واقعا که نرود میخ آهنین به سنگ!

توصیه دوم ایشان به شاهزاده این است: "با مخالفان سیاسی به گفتگوی علنی بنشینید". تا آنجایی که نگارنده در طی قریب به دو دهه گذشته شناختی که از دور و از نزدیک با شاهزاده دارم این است که ایشان بیشتر وقت خویش را صرف گفتگو با جمهوریخواهان و مخالفان سیاسی خود کرده اند. بخاطر دارم بیش از ١٦ سال پیش در طرح رفراندوم مرحوم کامبیز روستا و دیگر جمهوری خواهان به این امر اذعان داشتند که در عمل شاهزاده رضا پهلوی ثابت کرده است که تمایل فراوانی برای همکاری با مخالفان سیاسی خود جهت نجات کشور و سرنگونی جمهوری اسلامی دارد. به همین دلیل مورد فحاشی و دروغپراکنی های سلطنت طلب های کاسه داغ تر از آش از یک سو و از سوی دیگر از طرف بظاهر جمهوریخواهان طرفدار جمهوری اسلامی قرار می گرفتند. البته شگرد سربازان گمنام جمهوری اسلامی بر هیچ کسی پوشیده نیست که عده ای را جهت تخریب شاهزاده رضا پهلوی اجیر و بسیج کرده بود تا با لباس سلطنت طلبی به دیگران فحاشی کنند و از جانب دیگر, "مامورین و معذورین" بظاهر جمهوری خواه این فحاشی ها را برجسته و خاطر نشان می کردند و می کنند تا مبادا بین "طرفداران مشروطه پارلمانی" و جمهوریخواهان دمکرات و "برانداز" هیچگونه همکاری و همگرایی صورت بگیرد. زیرا جمهوری اسلامی به خوبی می داند که "شاهزاده "بزرگترین سرمایه ملی در بین اپوزیسیون" بعنوان حلقه وصل برای براندازی نظام است. شاهزاده رضا پهلوی نیز به کرات بارها افراد فحاش را محکوم کرده است ـ بارها و بارها !. اما باز باید به کرات بارها تکرار کرد که نرود میخ آهنین به سنگ!

آقای نگهدار در توصیه سوم خویش تحت عنوان " هواداران را به پرهیز از فحاشی و دروغ دعوت کنید" به نادرستی و با توسل به افترا پراکنی پا را از گلیم ادب و انصاف و راستگویی فراتر نهاده و با طرح اتهامات بسیار سخیف و باورنکردنی مدعی می شود: "توسل به آلات جنسی در فعالیت سیاسی، دروغ پراکنی بی شرمانه، وعده کشتار خونین مخالفان و منتقدان، همه و همه کثافاتی بوده است که زیر تصویر رضا پهلوی در سال های اخیر فضای مجازی را متعفن ساخته است و این رهبر فرزانه نه هیچ گاه این حامیان سینه چاک را اندرز به تغییر رفتار داده است و نه خود از این اوباش اعلام برائت کرده است.

بعقیده من این پاراگراف توهین آمیز و صددرصد نادرست و عامدانه و جاعلانه آقای نگهدار (که ارزش جواب دادن ندارد) نشان می دهد که سخنان شاهزاده و همچنین طرح "نه به جمهوری اسلامی" آب را به دو جای جداگانه ریخته اند. اول آنجایی که باید بسوزد. دوم در لانه مورچگان. یا وگرنه همین مقاله آقای نگهدار نشان می دهد که شوربختانه خود ایشان در زمره "فحاشان" هستند که در عمل اجازه ندهند هیچگونه همسویی و همکاری بین شاهزاده و طرفداران "جمهوریت" صورت بگیرد.

ایشان در توصیه چهارم خود مبنی بر "ایران و آمریکا را دعوت به گفتگو کنید، با تحریم اقتصادی مخالفت کنید", از شاهزاده رضا پهلوی دعوت کرده اند که عملن به طیف "اصلاح طلبان" حکومتی بپیوندند. این درخواست مضحک نشان می دهد که علاه بر ریختن آب در "آن دو جا" که در پاراگراف بالا اشاره کردم, جای سومی هم وجود دارد که آب به آنجا نیز ریخته شده است و آن تنور بی رونق انتخابات ریاست جمهوری است که با هیزم اصلاح طلبان حکومتی روشن شده است. آقای نگهدار با پریشانی و نگرانی فراوان می نویسد: "کمتر از ۳ ماه به انتخابات مانده .. . . . و این در حالی است که در تمام ۲۴ ساعت شبانه روز توپخانه های رسانه ای ثروتمند، موضوع رضا پهلوی و ضعف و قوت «نه به جمهوری اسلامی» را برای شهروندان تشریح می کنند".

چهار سال پیش زمانی که آقای نگهدار و دوستان اصلاح طلب او از جمله دکتر عطاالله مهاجرانی و جناب مسعود بهنود و دیگران به اشتیاق رای دادن به حسن روحانی ساعت ها در صف طولانی انتظار در کوچه پس کوچه های کنسولگری جمهوری اسلامی در کنزینگتون لندن (محل رای گیری) منتظر ماندند؛ در مقاله بنام "شکست مفتضحانه اپوزیسیون" نه تنها از اپوزیسیون بی عمل انتقاد کردم, بلکه آب در لانه اصلاح طلبان عوامفریب و اصولگرایان از جمله کیهان شریعتمداری ریختم. آن مقاله بنده نوشدارویی بود تلخ, اما بعد از مرگ سهراب! اما اکنون بسیار خرسندم که ماه ها قبل از انتخابات کاذب؛ شاهزاده با سخنان "وحدت آفرین" بعنوان "حلقه وصل ملی" نه تنها بهانه را از دست آن دسته از جمهوریخواهان ء دو به هم زن" ء طرفدار رژیم گرفته و آنها را خلع سلاح کرده, بلکه به همراه صدها هموطن طرح "نه به جمهوری اسلامی" را امضاء کرده اند و با این کار خویش آب را به سه جاه ریخته اند: ١ ـ آنجایی که بسوزد. ٢ ـ در لانه مورچگان. ۳ ـ در تنور بی رمق انتخابات ریاست جمهوری. به این می گویند با دو تیر سه نشان زدن. در نتیجه تعجب آور نیست که عده ای چنین هراس زده و آشفته خاطر شده اند تا رژیم سفاک و نیم مـُرده ای را که حتی زن ء سکته شده و مـُرده را به دار می آویزد تا مبادا نقض و کوتاهی در قانون شریعت و قصاص بوجود آید, سرپا ًنگهدار"ند.سهراب پارسیان March 19, 2021 02:18 PM

آفرین جناب عبدالستار دوشوکی
ملت ایران را همین گونه افراد با فاجعه ۵۷ به خاک سیاه نشاندند، مُردگان سیاسی خودفروش و مردم فروش افراد بی صلاحیت و آخوند صفت
درود بر شاهزاده رضا پهلوی

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی March 19, 2021 05:17 PM

جناب آقای دکتر عبدالستار دوشوکی چقدر بخودتان فشار آوردید وچقدر حرکت قلم تان با دشواری درحرکت بوده تا این سطور را خطاب بر یک شخصیت دروغین سیاسی و فردی تا بن دندان فاسد وخود فروخته وسیاس وهمدل با جمهوری اسلامی بنویسید؟! فردی که در تمامی جنایات و قساوتها ودزدیها و تبهکاریها نطام ملایان دخیل بوده فرخ نگهدار وامثال او سالیان درازیست که اثبات کرده اند از عروسکهای خمیه شب بازیهای ولی فقیه واز دشمنان قسم خورده ایران وایرانی هستند فرخ نگهدار را میتواند یک فاحشه تمام عیار سیاسی ویک ملیجک وتعزیه گردان سیاست های خارجی جمهوری اسلامی در لندن و در کنار افرادی چون بهنود و مهاجرامی و نایاک و دیگر مزدوران آشکار و پنهان جمهوری اسلامی برشمرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


طغیان March 19, 2021 06:33 PM

اقای فرخ نگه دار مردم ایران چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب برای شما پشیزی قائل نبوده اند و شما در برابر ملت ایران منفور عام و خاص هستید لطفا یک عمل کردی از نتیجه کارتان بگیرید که چه سودی برای شما و مردم ایران داشته است بیخود خود را بیش از این سبک نکن ما کتابهای را که در دوران دانشگاه به آن دست پیدا کردی و تز دادی در دوران کودکی با آن بزرگ شدیم و این اراجیف را هیچ وقت به مغز خود ره ندادیم خسته نشدی بس کن بر گرد بان چیزی که خیام و فردوسی گفته است

گزارش یا اعتراض به این نظر


محمود روشن زاده March 19, 2021 06:39 PM

اين خائنين وطن فروش تروريست مملكت را با مرتعجعين سياه بباد دادند و حالا براى شاهزاده دلسوز مردم و وطن پرست مثل رضا شاه كبير و محمد رضا شاه بزرگ نسخه ميپيچد غافل از اينكه خود اين اقا و دارو دسته اش هيچ پايگاهى در ايران ندارند،

گزارش یا اعتراض به این نظر


اریا March 19, 2021 06:53 PM

شاهزاده با بیانات خردمندانه خود باعث شد که راه برای اتحاد اپوزیسیون فراهم شود و دوما همه بهانه ها از رژیم گرفته شود بخاطر همین است که مدافعان و حقوق بگیران رژیم فریادشان بلند شده است

گزارش یا اعتراض به این نظر


رفیق فرخ نگهدار!!! March 19, 2021 07:40 PM

«فرخ نگهدار»، متحد خمینی خون آشام و یکی از بنیانگذاران جوخه های مرگ و اعدام به سَبک انقلابیون بلشویک روسیه، بود که از سال ۱۳۵۷ تا به امروز در سرتاسر ایران بنا نهاده شده اند

فرخ نگهدار، حالا امروز «ماسک دمکراسی و آزادیخواهی» به چهرهٔ خود زده و خود را هم رنگ ملت آزادیخواه ایران کرده

فرخ نگهدار بیش از یک دهه رهبری سازمانی را بر عهده داشت که سالها با رژیم فاسد و اشغالگر اسلامی «هم بستر و در ماه عسل» بود

فرخ نگهدار و سازمان او از اعدام های وحشیانه پس از بهمن ۱۳۵۷ حمایت کرد

ریشه و بنای«آمریکا ستیزی» و «غرب ستیزی» را همین اجانب وابسته به اتحاد شوروی بودند که در دل آشوبگران و اشغالگران واپسگرای مذهبی در سال ۱۳۵۷ بنیان گذاشتند که تا به امروز هم ادامه دارد و ایران و ایرانیان را به ویرانی و سیاهی کشانده است

فراموش نخواهیم کرد که این همان رفیق فرخ نگهداری است که افتخار برملا کردن و شکست دادن «کودتای نافرجام نوژه» و عملیات آزاد سازی ایران توسط ژنرال ها و افسران میهن دوست ایران در تابستان سال ۱۳۵۹ را به سینهٔ خود می زد و بیش از ۱۵۰ تن از افسران میهن دوست ایران را به جوخه های اعدام سپرد و حالا برای رهایی ایران از چنگال اسلامگرایان به آزادیخواهان و براندازان نسخه می پیچد؟

بعد از شکست کودتای آزاد سازی ایران در تابستان ۱۳۵۹،نگرانی و ترس عمیق فرخ نگهدار و سازمان او از کودتای دوبارهٔ ارتش ملی ایران بود که با دادن خط به خمینی و اسلامگرایان حاکم، خواستار سازمان یافتن سپاه پاسداران در ایران اشغالی شده بودند و بر روی دیوارهای دانشگاهها، خیابان ها، معابر عمومی و دبیرستانها این شعار معروف خود را می نوشتند:

«پاسداران را به سلاحهای سنگین مجهز کنید!»

او که در سالهای اخیرأ «لندن نشین» و ماسک پوشالی آزادیخواهی را به چهرهٔ خود زده، بعد از دستگیری و به غلط کردن، التماس کردن و زانو زدن افتاد تا جان خود را نجات دهد و راهی لندن شود

سیرت و چهرهٔ واقعی این خائنین به ایران و ایرانیان این بود که اثری از خود در ایران بجا گذاشتند که تا به امروز پس از ۴۲ سال هنوز باقیست و آن «جوخه های مرگ و اعدام» به سبک انقلابیون بلشویک اتحاد شوروی بود

لعنت به شما خائنین، قاتلین و همدستان روح الله خمینی دجال که اینگونه ایران و ایرانی را به سیاهی کشانده اید!

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو March 19, 2021 09:04 PM

بدون شک وشبهی وبراساس واقعیت فرخ نگهدار تنها یک فردازقشون کلان تعدادافرادی است که درکشورهای اروپای غربی اطراق کرده است وچه بطورعلنی وچه بطورغیرعلنی درحمایت ازحکومت ضد ایرانی تازی ها چنین وچنان می کند صاحبان برج های تجاری و مستقلات فرای تصورگران قیمت و آقازاده های وحاجی بازارهای میلیاردرکه هم سفره خامنه ای هستند وثروت اندوزی شان تنها با همین حکومت تازی ها امکان پذیرشده است که اروپای غربی محترمانه وهدفنمد آنها را پذیرفته است چرا نباید برای ادامه حیات حکومت آخوندی حتی اگرترورمخالفان باشد اقدامی نکنند بدون شک اگرفرخ نگهدارها امکان ترور خاندان پهلوی درامریکا را داشتند بدون شک انجام داده بودند چه برسد به توهین کردن ازروی خشم به شاهزاده پهلوی -تروردکترشاهپور بختیاردرفرانسه و ترورفریدون فرخزاد و تروررمخالافن درستوران میکونوس آلمان

گزارش یا اعتراض به این نظر


رهبر خائنین !!! March 19, 2021 09:46 PM

تخصص این واپسگرای خائن این است که چگونه برای دیگران نسخه بپیچد که چه کار کن و یا نکن!

او برای خمینی و دیگر اسلامگرایان حاکم سالها نسخه می پیچید و نتایج میراث او و سازمان او، امروز برای همهٔ ما آشکار هستند

او حالا برای شاهزاده رضا پهلوی نسخهٔ نوشدارو می پیچد، جدا از آن که او هنوز «دشمنی دیرینه ای» با «خاندان ایران ساز پهلوی» در ایران دارد

مهمترین «میراث خیانت» او تثبیت حکومت اسلامگرایان حاکم بر ایران بود


گزارش یا اعتراض به این نظر


نه به فرخ نگهدار !!! March 19, 2021 10:15 PM

این خائنین در سال ۱۳۵۷ و در بحبوحهٔ شورش ها، با افترا، اکاذیب و لجن پراکنی های همیشگی خود، شاه ایران را عامل و مسئول مشکلات ایران و ایرانیان می دانستند و آنها را به مردم فریب خوردهٔ ایران، با زور دیکته می کردند

شاه ۴۲ سال پیش ایران را ترک کرد و ۴۰ سال پیش هم در گذشت، نه مشکل ایران حل شد و نه مشکل ملت ایران!
امروز ملت ستمدیدهٔ ایران به این حقیقت تلخ دست یافته که شاه مشکل ایران و ملت ایران نیست و نبوده، بلکه مشکل در فریب مردم متمدن ایران بود که «ائتلاف و اتحاد خطرناک» اسلامگرایان با چپی های وابسته به اتحاد شوروی و ملی نماهای مذهبی بود که با «سیاه نمایی»، شاه را مجبور به ترک قدرت و کشور کردند تا « ضربات و نقشه های شوم» خود را بر پیکر «ایران و ایرانیت و ایرانگرایان» وارد کنند، که کردند و امروز شاهد «ویرانی اسلامی» هستیم
افراد خائنی مثل فرخ نگهدار، هرگز جایگاهی در ایران آزاد و دمکراتیک فردا نخواهند داشت

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایرانی March 20, 2021 02:07 AM

نمیدونم چرا هر چی خائن و وطنفروش و تفاله سیاسی وابسته به ج ا هست همه در انگلیس جمع شده اند! چرا هر بدی به ملت ایران میرسه در طول تاریخ همواره انگلستان سنگ تمام گذاشته؟ چقدر آثار تاریخی ما رو سرقت کردند و حاضر به پس دادن نیستند انگار نه انگار اینها ثروت و غرور ملی ما هستند و نشانه تمدنمون و هزاران سال در این خاک نهفته بودند! چقدر حقوق ملت ایران در دوران قاجار رو پایمال کردند و همیشه با حقه بازی و توطئه و بدقولی قاجارهای ننگ ایران رو فریب دادند و کشور ما رو اشغال کردند و باعث قحطیِ بزرگ در ایران شدند بعد چطور انتظار دارند اینهمه خوبیشون رو فراموش کنیم؟ رضا شاه رو تبعید کردند و محمد رضا شاه رو سرنگون و آواره و ج ا داعشی و جانیِ سرسپردهُ آشکارشون رو بر ایران گماردند! نه میبخشم و نه فراموش میکنم! نفرین ابدی بر آنها

گزارش یا اعتراض به این نظر


فدایی محکوم به فنایی !!! March 20, 2021 07:11 AM

این خائن که اینگونه دیگران «نصیحت» می کند، خود قادر نبود سازمان تحت رهبری خود را مدیریت کند و در کمتر از چند سال، به دو بخش «اکثریت و اقلیت» تقسیم و منشعب شد، طوری که برای یکدیگر شاخ و شونه می کشیدند و یکدیگر را محکوم می کردند

این عاقبت شوم «سازمان ها و رژیم های ایدئولوژیک و غیر دمکراتیک» است که در پایان به بن بست خورده و در گرداب مرگ خود گرفتار می شوند

حالا از این انقلابی بلشویک باید پرسید، ناتوانی، ناکارآمدی و بی لیاقتی خودت باعث «انشعاب» و در پایان به «مرگ» سازمان منجر شد، حالا نسخهٔ نوش دارو برای درد ملت و اپوزیسیون ایران می پیچی؟

گزارش یا اعتراض به این نظر


ali March 20, 2021 12:45 PM

فرخ نگهدار بچه آیت الله موسی موسوی و نماینده رهبر در کرمانشاه بوده و مرتبا به ایشان سرویس میداده حرفهاش جهت دار است

گزارش یا اعتراض به این نظر


مهدی منشی March 20, 2021 03:34 PM

جناب دشوکی درودوشادباش سال نو آقا دست مریزاد رستم گونه نوشتید
باید به این عنصر منفور یادآوری کرد
فرداکه بر من و تو وزن باد مهرگان،انگه شود پدید که نامردو مرد کیت

گزارش یا اعتراض به این نظر


اردلان March 20, 2021 03:53 PM

فرخ نگهدار خود کسی ست که در خفا بدنبال حفظ جمهوری عسلامی بوده و خواهد بود و او بدنبال بهانه ای میگردد تا در این جنبش شرکت نداشته باشد!
البته بهتر که افرادی اینچنین که پیشینه خوبی هم در بین مردم ندارند در جنبشهای مردمی شرکت نداشته باشند چراکه تجربه های گذشته ثابت کرده که اینگونه افراد بیشتر بدنبال کار شکنی بوده اند!
بنابر این شرکت نداشتن اینگونه افراد معلوم الحال در مسائل مهم برای مردم سودمندتر ست!

گزارش یا اعتراض به این نظر


Ar March 20, 2021 10:46 PM

اقای فرخ نگهدار عوامل جنایت وقتل دها هودار فداییان اکثریت هستن کارد رهبری باید در یک دادگاه محاکمه بشوند سیاهکل گشتن چند ژاندار ننه مرده که گشتن وخلع صلاح کردن کشتن یاران جزنی دزدیدن بانک وسرقت مسلحانه این ترور وجنایت اینها ادم کشان هستن که جوانان این مملکت به تیغ جمهوری اسلامی دادن وبا فتاح پور وکادر بالا فرار کردن اینا دستشان تا مفرق به خون اغشته است

گزارش یا اعتراض به این نظر


کوروش March 21, 2021 07:56 AM

اتحاد برای پایان دادن به ۴۲سال حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی از اولویت‌های ایرانیان آزاده است و این کار را شاهزاده رضا پهلوی می تواند به بهترین شکل ممکن انجام دهد و مانند آقای فرخ نگهدار نیز که مانع آزادی ایران هستند،بسیا کم می باشند

گزارش یا اعتراض به این نظر


حق انتقاد نداری !!! March 21, 2021 08:04 AM

رفیق خائن فرخ نگهدار،
آیا از قطعنامهٔ کمپین «نه، به جمهوری اسلامی» حمایت و آن را امضاء کرده ای؟
اگرنه، (که همینطورهم هست)، حق انتقاد و نسخه پیچیدن برای ۸۵ میلیون مردم ستمدیدهٔ ایران، را نخواهی داشت
کسانی که بیانه را امضاء نکرده اند، حق انتقاد ندارند


گزارش یا اعتراض به این نظر


ایران خونین آبان March 21, 2021 10:38 AM

مردک , فرخ رژیم نگهدار, تو اول بیا حساب خیانت های ۴۲ ساله به مردم ایران را که همیشه از این رژیم کردی پس بده بعدا بیا روش کن در پروژه های ساختمانی سپاه در ونزولا چقدر گیر خودت و برادر زاده خودت که آنجا مترجم احمدی نژاد در ملاقات با چاوز شد آمده خجالت هم نمیکشه شارلاتان

گزارش یا اعتراض به این نظر


آرش - صبحی March 21, 2021 03:09 PM

فرخ نگهدار اگر یک دیوس سیاسی نباشه میتونه با همان سهام شرکت کیسیون که اهدائی ولی فقیه به اوست دست از سیاست دربوزگی بکشد و همین حالا عرصه شارلاتان بازی سیاسی را ببوسد و کنار برود و تا دم مرگ وحتی در مرحله کن ودفن در لندن به کنجی بخزد تا بمیرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


شاپور March 25, 2021 11:32 PM

آقای فرخ نگهدار را رجوع بدهید به آن پسرک در سوعد بنام امید دانا
چراکه هنوز نفهمیده که مخاطبش کیست و از چه کالیبری
سخن را قبل از گفتن باید کمی در دهان جوید

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
   بازدید |


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.