آدرس پست الکترونيک [email protected]









یکشنبه، 20 تیر ماه 1400 = 11-07 2021

فیلم؛ یک هموطن بلوچ از وضع مردم محروم آنجا می گوید

هموطن بلوچ از شرایط سخت زندگی در منطقه حاجی آباد بلوچستان و از نداشتن ابتدایی ترین امکان زندگی یعنی آب و برق می گوید آنهم در کشوری که روی دریای نفت و منابع طبیعی نشسته




www.youtube.com/watch?v=C0h63uQDjAY

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOAD



ایرانِ بدون اسلام !!! February 26, 2021 07:23 AM

• «جامعه» + «سیاست» + «اسلامیت» = جنگ، خونریزی، قتل عام، کشتار، بی عدالتی اجتماعی و قضایی، نا برابری، ارتجاع و واپسگرایی، تبعیض های نهادینهٔ جنسیتی، قومی و مذهبی، بی ثباتی، ناامنی، غارت، فساد، نفرت پرآکنی، خشم، تجاوز، رنج، فقر مطلق، محنت، گرسنگی، تنگدستی، گورخوابی و تهیدستی در تمام اقشار جامعه در سطح کشور

• «جامعه» + «سیاست» + «حقوق انسانی» = صلح، صفا، دوستی، رفاه، عدالت اجتماعی و قضایی، برابری، همزیستی مسالمت آمیز، اتحاد ملی، توسعه، پیشرفت، مدرنیزه شدن، شکوفایی اجتماعی و اقتصادی، ثبات و امنیت در کلیه اقشار جامعه در سطح کشور

با اثبات و استناد به این «معادلات اجتماعی» بالا، در ایران آزاد، سکولار و دمکراتیک فردا، «حقوق انسانی» را بایستی جانشین «اسلامیت خونین و ارتجاع» کرد و بدین منظور:

• اسلام ارتجاع
• اسلامیت خونین
• و واپسگرایی اسلامی

را بایستی از کلیه «معادلات» و «چشم اندازهای» سیاسی، اجتماعی، عرفی، اقتصادی، مالی، فرهنگی، هنری، علمی، آموزشی، پرورشی، پزشکی و درمانی، قضایی، امنیتی، دفاعی و نظامی ایران، «منسوخ» و «حذف» کرد و برای همیشه آنها را در گورستان تاریخ ایران زمین «مدفون» خواهیم کرد
در این ۱۴۰۰ سال گذشته هرگز و هرگز، اسلام و اسلامیت با «روح و خوی ایران و ایرانیت» سازگار نبوده و امروز با استناد به ۴۲ سال حاکمیت خونین اسلامگرایان واپسگرا اجنبی و ویران شدن ایران و کشتار ملت ایران، به این «حقیقت محض» آگاه شده ایم که این «دین و مذهب خونین و تبعیض گر» از زندگی ما ایرانیان برای همیشه بایستی «منسوخ و حذف» شود

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایران ستیزی اسلامی !!! February 26, 2021 12:12 PM

این جماعت اشغالگر و قریشی تبار اجنبی شیعه به کرات ثابت کرده اند که ایرانی نبوده، نیستند و نخواهند بود

• ایران «وطن» اسلامگرایان نیست!
• ایران فقط «پایگاه اشغالی» این اسلامگرایان وحشیست!
• ایران «غنیمتی بزرگ» برای «پیشبرد تسلطِ وحشیگرانهٔ اسلامگرایان» بر جهان بشریت است!
• و «زبان فارسی» زبانی است که به آن بخوبی تکلم می کنند!

گزارش یا اعتراض به این نظر


برجام به گوه رفت February 26, 2021 02:03 PM

ببینید عزیران همکاره در ایران سپاه پاسداران هست هیچکس در ایران کاره ایی نیست حتی خامنه ایی سپاه پاسداران دست نشانده مسکو هست و از مسکو و کرملین فرمان میبره تمام شریانهای اقتصادی ایران و حتی مویرگها در دست سپاه پاسداران هست سپاه همکاره در ایران هست هیچکس بدون اجازه سپاه آب نمیتونه بخوره سپاه استاندارها و فرماندارها و بخشدارها رو تعیین میکنه و نه وزارت کشور سپاه پاسداران تمام واردات و صادرات رو در دست داره

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو February 26, 2021 09:04 PM

دردوارن جنگ جهانی دوم که کشورلهستان به اشغال نطامیون هیتلردرآمد مردمان لهستان هم همان زجروفقروگرسنگی و بیکاری و تحقیر و توهین شاملشان شد که مردم ایران دراین چهل ساله توسط حکومت اشغالگرتازی ها و عابردوشان ساخته وپرداخته انگلیس وفرانسه برانها روا شده ومیشود-حقیقت محض این است که عباردوشان تازی تنها کشورایران را متعلق به خودشان میدانند بلکه منابع و معادن را دربست بعنوان ثروت خدای اسلام داده به خودشان میدانند که ایرانی هیچ حقی دران نداشته وندارد وتنها خودشان و آقادزاده ها و سپاهی شان هستند که مجوزهرگونه برداشتی ازاین منابع و معادن وزمین هاو حتی جنگل ها دارند وبرای اینکه به ایرانی ها قدرتشان تفهیمم کنند که نصیبتان ازانقلاب خدای اسلام تنها زجروفقروظلم وستم وکشتارتان است اقدام علنی و عملی به کشتار مردمان و سوهتبران و کولبران می کنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


مزدک بامدادان March 5, 2021 10:57 AM

این حملات بسوی سوختبران بلوچ نشانه ددمنشی و خشم تمامیتخواهی سرداران سپاه فاشیستی است! سرداران سپاه خود روزانه صدها کامیون از طریق مرزها بسوی پاکستان سوخت قاچاق میکنند آنهم بصورت آشکار قاچاق چندین کالن سوخت توسط مردم بلوچ در مقابل قاچاق اورگانیزه شده توسط سپاهی ها مانند قطره ای است در مقابل دریااین خشم مافیایی به مردم بلوچ دلیلش این است که کسی خق ندارد به بازارهای ثاچاق سپاه وارد شود تا حتی اگر به اندازه سر سوزن باشد حال چاره کار این میتواند باشد که کامیونهای حامل سوخت قاچاق از شهرهای بلوچستان به سوی مرزهای پاکستان را در راه به آتش بکشند اگر چند لیتر سوخت با زحمت فراوان برای امرار معاش ممنوع است پس از این به بعد حمل سوخت با تانکرها هم ممنوع است و این خق مسلم خلق بلوچ است که با این قاچاق مبارزه کند خلق بلوچ باید کامیونهای سوخت را هدف گیر

گزارش یا اعتراض به این نظر


درود بر مردم آزادیخواه بلوچستان !!! March 12, 2021 08:37 PM

مردم ستمدیدهٔ و ذله شدهٔ بلوچستان:
• مردم محروم و فقیری که «آب آشامیدنی سالم» برای نوشیدن ندارند!
• مردم محروم و فقیری که «سفرهٔ خالی» برای نان خوردن هم ندارند!
• مردم محروم و فقیری که «یونجه را با نان» می خورند!
• مردم محروم و فقیری که سالها طعم گوشت به دهانشان نرسیده!
• مردم محروم و فقیری که کودکان آنها در «خرابه ها درس» می خوانند و در «آتش سوزی های کلاس» جان خود را از دست می دهند!
• مردم محروم و فقیری که «آلودگی های محیط زیست»، زندگی و کاشانه آنها را ویران کرده است!
• مردم محروم و فقیری که دسترسی به «ساده ترین خدمات درمانی» در کشور را ندارند!
• مردم محروم و فقیری که «حقوق شهروندی» آنان هر روز توسط حاکمان تبهکار اسلامی «سرکوب و پایمال» می شود!
• مردم محروم و فقیری که مردان و زنان آنان یا در زندان ها بسر می برند و یا اعدام شده اند و کودکان بی سرپرست آنها بدون کمک و یاری زندگی می کنند!
• مردم محروم و فقیری که در «فقیرترین وضعیت معیشتی» خود در حال «جان کندن» هستند!
• مردم محروم و فقیری که در آبادی ها آنها «خشکسالی و کم آبی» بیداد می کند!
• مردمی محروم و فقیری که «فقیرترین قشر» جامعهٔ فقرزدهٔ ایران بشمار می روند!
• مردم محروم و فقیری که از «روی ناچاری برای امعرار معاش زندگی خانوادهٔ خود»، به شغل سوخت بری روی آورده اند!
• مردم محروم و فقیری که «کمترین اهمیت و اولویت» برای حاکمان مستبد و خود کامهٔ خود دارند!
• مردم محروم و فقیری که ۴۲ سال «حقوق و کرامت انسانی» آنها نادیده گرفته شده و هر روز «انکار و پایمال» می شود!
• مردم محروم و فقیری که برای امرار معاش خود مجبور به مهاجرت به حاشیهٔ شهرهای کشور شده اند!
• مردم محروم و فقیری که از «زور، ظلم، ستم، تجاوز، تبعیض، بی عدالتی ها و آپارتاید اسلامی» به تنگ آمده اند!
• مردم محروم و فقیری که «هیچ صدایی در اداره و مدیریت کشور» ندارند!
• مردم محروم و فقیری که به سبب اجرای سیاست های غلط و «سؤمدیریت های جهادی» حاکمان نالایق خود به حاشیه ها رانده شده اند!
• مردم محروم و فقیری که از رساندن «خواسته ها و مطالبات بر حق خود» به گوش «حاکمان ناشنوای» اسلامگرا، فاسد، جنایتکار، اشغالگر، غارتگر و اجنبی خود «منع و سرکوب» شده اند!
• و
ما، مردم محروم و فقیر ایران تا برقراری کامل «عدالت انسانی» و احیای «حقوق و کرامت انسانی» خود در ایران زمین، به «نبرد بر حق» خود برای «براندازی رژیم اشغالگر اسلامی» ادامه خواهیم داد!

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  5718 بازدید |






© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.