آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 9 اردیبهشت ماه 1400 = 29-04 2021

فرو ریختن دکوراسیون دستگاه سیاست خارجی رژیم ملاها

منصور امان

تاثیر خارجی ظریف گیت

آنچه که آقای ظریف در خفا و محرمانه به زبان آورده، داوری آشکار و جا افتاده ای را که در جامعه ایران پیرامون توازُن در دستگاه حاکم و سیاست خارجی ضد ملی آن وجود دارد، تحکیم می بخشد. اما این شفافیت ناخواسته یک بُعد بین المللی هم دارد که به همان اندازه برای "نظام" نگران کننده و دردسرساز است.

بی تردید رهبران و پایوران ترویکای اُروپایی یا مقامهای آمریکایی، در جریان مُذاکرات و دیدارهای پنهانی یا رسمی با نمایندگان دولتهای گوناگون ج.ا به کرات از آنها شنیده اند که رُقبای شان در "جناج تُندرو" در راه رسیدن به توافُق کارشکنی و خرابکاری می کنند، آنان زیر فشار هستند و اگر امتیازی به آنها داده شود، نقش تعیین کننده تری در سیاستگذاری ج.ا خواهند یافت.

از این نظر گله و شکایت وزیر خارجه مُلاها در فایل صوتی افشا شده، برای غرب سُخن تازه ای نیست. اما اینکه همین دسته از پایوران استمداد جو به صراحت اعتراف کنند که بی اختیار بوده و فاقد قُدرت تصمیم گیری و حتی چانه زنی هستند، برای واشنگتُن، لندن، پاریس و برلین موضوعی به کُلی مُتفاوت و از این زاویه یک واقعیت افزوده جدید است.

اما این هنوز پایان قصه ناخوشایندی که آقای ظریف تعریف می کند نیست؛ برای آن دسته از "چشم آبیها" که روی خُرافه "تُندرو – میانه رو" در ساختار ج.ا سرمایه گذاری می کردند، موضوع از این هم بدتر می شود. چرا که وی توضیح می دهد قُدرت در ج.ا "تک ساحتی" است و دستگاه دیپلُماسی یکسره آلت دست بازوی نظامی آن، سپاه پاسداران، است. آقای ظریف با همان حرارتی که نزد آنها رُل نماینده پُرنُفوذ سیاست خارجی ج.ا را بازی می کرد، با ذکر جُزییات و آوردن مثال روشن می کند که نقشی تشریفاتی دارد و در حقیقت پیک موتوری روسایش است و سفارشات آنها را چک لیست می کند.

از این زاویه، پرده دری وزیرخارجه مُلاها یک ضربه کاری به تئوری تقسیم ساختار رژیم حاکم بر ایران به دو جناح "تُندرو" و "میانه رو" زده است؛ فرضیه ای که پایه نظری سیاست مُماشات و آسان گیری را تشکیل می دهد و منافع تجاری و نفتی به دست آمده از آن را توجیه می کند. نزدیکترین تاثیر این ضربه، محدود شدن فضای مانُور رژیم ج.ا در مُعاملات بین المللی است که به طور عُمده توسُط "میانه روها" به دست می آورد.

حتی اگر ایده سودآور "تُندرو – میانه رو" در آینده به کُلی از پیش فرضهای بده و بستان حذف نشود، اما "فایل صوتی" اهرُم فشار جدیدی در اختیار طرفهای خارجی گذاشته که با کمال میل از آن برای بالا بردن نرخ خود و افزایش هزینه مُلاها سود خواهند جست. ریشه دستپاچگی و شکایت باندهای حُکومتی که انتشار فایل صوتی مزبور را به گونه مُشترک و فراجناحی "لطمه زدن" به مُذاکرات هسته ای وین و "زمین گیر کردن نظام" ارزیابی می کنند، در همین واقعیت نهُفته است.

تکان زلزله ظریف گیت به ويژه در آمریکا محسوس خواهد بود؛ جایی که یک جناح سیاسی نیرومند به رهبری حزب جمهوریخواه به تغییر خودنهاد رویکردها و سیاستهای رژیم ج.ا باور ندارد و خواهان سخت گرفتن به آن به جای شرط بستن روی وقوع مُعجزه در تهران است. اعترافات دیپلُمات شُماره یک مُلاها در گُفتُگو و مُعامله با غرب، موجب تقویت موضع این دسته در اُرگانهای تصمیم گیری شده و بده بستان را با رژیم حاکم در حاشیه نُقاط اصلی اختلاف دُشوار کرده است. نخُستین آثار این تحوُل در درخواست شُماری از سناتورها و شخصیتهای پُرنُفوذ جمهوریخواه برای استعفای آقای جان کری پدیدار شده و می توان انتظار داشت که به تدریج دامنه آن به دولت آقای بایدن و رویکرد آن به رژیم مُلاها نیز برسد.

هر کس با هر انگیزه ای سُخنان محرمانه آقای ظریف را مُنتشر کرده، اکنون او و هدفش زیر سایه این اقدام دفن شده اند. آنچه که درعوض به تمام خودنمایی می کند، فرو ریختن دکوراسیونی است که ساختار ج.ا و دستگاه سیاست خارجی اش را قاب کرده است.امید April 29, 2021 06:21 AM

کاش میفهمیدیم که در این به اصطلاح فایل طولانی و ملال اور صوتی لو رفته ظریف( نه آقای ظریف) چه چیز تازه ای بود که نشنیده بودیم؟ یعنی حتی از حرفهای احمدی نژاد هم سخیف تر بود که سپاه پاسداران را برادران قاچاقچی معرفی کرد انهم در صحن مجلس ؟ واقعا ادم حیرت میکنه از ساده لوحی بعضی از مفسران خارج از کشور که انرا با بوق و کرنا بلندش میکنند- مگر خاتمی در ایام انتخابات نقش وزارت اطلاعات را در قتل های زنجیره ای به اصطلاح بر ملا نکرد و دیدیم که آب از آب تکان نخورد - خوب است نگاهی به گفته های مصطفی پور محمدی در زمان قتل های زنجیره ای بیندازیم که گفته بود : قتل‌های زنجیره‌ای خودسرانه نبود و در سیستم اتفاق افتاده- یعنی حرفهای تکراری ظریف از این گفته های مصطفی پور محمدی و خاتمی و احمدی نژاد هم بد تر بوده- خواهید دید که ابها از آسیاب خواهد افتاد

گزارش یا اعتراض به این نظر


فرار تازی ها = فرار نازی ها !!! April 29, 2021 09:14 AM

ماهها پیش این پیش بینی را در بارهٔ «فرار ظریف دلقک خندان و ایران فروش مشهور» از ایران ویران و اسلام زدهٔ اشغالی را کرده بودیم

ظریف از همان آغاز وزارتش هم خودش بخوبی این نکتهٔ کلیدی را فهمیده بود که آبش با این اسلامگرایان اجنبی تبار به یک جوب نخواهد رفت و دیر یا زود بدنبال او هم خواهم آمد، او برای نجات جان خود و خانوادهٔ خود در حال پریدن از کشتیِ شکستهٔ حکومت اشغالگر اسلامی که در حال غرق شدن است، است

حکومت های مستبد، خون آشام، اشغالگر و تمامیت خواه همیشه وقتی به «مراحل نهایی فروپاشی» خود نزدیک می شوند، از درون منفجر شده و بدنبال آن سونامی ریزش های درونی از داخل نظام آغاز می شوند

ظریف دلقک، «پاشنهٔ آشیل» و آغاز پروسهٔ این «ریزش های درونی» در داخل حکومت خودکامه و مستبد اسلامیست
با خروج ظریف از صحنهٔ سیاست ایران و خروج فیزیکی (فرار) او از ایران ویران شده، «سونامی ریزش ها» در کلیهٔ طیف های حکومت، «لشکری، کشوری و امنیتی» آغاز خواهند شد و «پروسهٔ فروپاشی کامل» رژیم فاسد و اشغالگر اسلامگرایان اجنبی تبار شیعه در ایران اشغالی «تسریع» پیدا خواهد کرد

با خروج همیشگی ظریف از ایران، دامنهٔ اعتراضات، تظاهرات و شورش های مردمی در سراسر کشور بالا خواهند گرفت و به زد و خوردهای خونین خیابانی منجر خواهند شد (دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸)

مردم دلیر، آزادیخواه و متمدن ایران، به بیگانگان (اسلامگرایان اجنبی تبار، چینی ها، روس ها، هندی ها و ترک ها) هرگز و هرگز این اجازه نخواهند داد، ایران را از این بیشتر ویران تر و به غارت و یغمای خود ببرند

ملت ایران متحدانه در برابر طوفان حملهٔ این جنایتکاران اجنبی تبار «مقاومت» خواهد و «پوزهٔ تعفن بار» یکایک آنها را به خاک خواهد مالید و در پایان این نبرد ملی، از میدان «پیروزمندانه» بیرون خواهد أمد


گزارش یا اعتراض به این نظر


نیکو میتراسن April 29, 2021 10:22 AM

با احترام به جناب منصور امان ،در تفسیر شما منافع ملی کشور،جایگاه مردم ایران و چه باید کرد ؟برای خلاصی از شر این حکومت فاشیست مذهبی که با شیوه مافیایی با کمک مافیایی بین المللی و گلوبالیست های شرق و غرب مانند رهبر حزب کمونیست چین ،رهبران حزب دمکرات آمریکا ،آنجلامرکل ووووو،به غارت و چپاول سرزمین ما و به فقر و فلاکت کشیدن هموطنان ما مشغولند ؛هیچ نشانی نیست ۰تفسیری است که همراه با نوعی خوشحالی نشان میدهد گلوبالیست ها و مافیای جهانی بخاطر حماقت وبی احساسی به منافع ملی باند حاکم بر ایران با زیرکی در پی بند و بست با حکام ضد ایرانی برای بدست آوردن سهم بیشر در چپاول منابع وسرمایه های ملی کشور و مردم ما هستند که نتیجه اش میشود ویرانی بیشتر این کهن دیار اهورایی ، چنین تفسیرهایی چه سودی برای مردم و کشور ما دارد جناب امان؟

گزارش یا اعتراض به این نظر


سامان April 29, 2021 07:01 PM

با سلام دمکراتهای امریکا و اروپایی ها دشمن دمکراسی در ایران هستند در واقع دشمن اسراییل هستند و دروغ میگویند که ما دوست شما هستیم در عوض جمهوری خواهان چشم دیدن این آخوندها را ندارند
و عاشق اسراییل هستند

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو April 29, 2021 09:36 PM

محمدرضاشاه پهلوی بارها می گفت اگرحکومت پهلوی نباشد ایران به مستعمره روس ها تبدیل خواهد شد ولی کجا بود گوش شنوا؟هشت سال حکومت اوبامای خندان و مغروروتهی ازسیاست جهانی نفهمیدند که چینی هاوروس ها برای تصاحب منطقه خاورمیانه چه طرح ریزی های استمارگرانه کرده اند-هشت سال برای روس ها موقعیت گران بها بود که به دیدارخامنه ای و سران سپاه بروند واقشاروطن فروش تازی ها بروند و انها رابا قول وقرارهای محو اسرائیل وامپراطوری اسلام در خاورمیانه گول بزنن به پیکرکاخ کرملین بچسبانند و برده حلقه بگوش و دستوربر پوتین کنند آنچه ظریف گفته است درحقیقت محض خامنه ای وسپاه هردو به مهره های پوتین تبدیل شده اند وچاره هم ندارند جزء اجرای اوامرو دستورات پوتین-بسیاری ازمعادن ارزشمند ایران ازجمله معدن طلای آذرشهرایران به روس ها تعلق گرفته است هرچند سپاه پاسداران ازآن حفاظت میکند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  3688 بازدید |


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.