آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 21 تیر ماه 1399 = 11-07 2020

آتش و دود در حومه تهران و دمشق؛ دور بعدی تنش

منصور امان

همزمان با آنکه رژیم ج.ا فعالیتهایی ماجراجویانه اتُمی خود را از سر گرفته و به طور سیستماتیک و هدفمند تعهُدات هسته ای اش در توافُق وین را زیر پا می گذارد، تنش گرد بُحران ناشی از سیاستها و اقدامات آن نیز به گونه خطرناکی افزایش یافته است.

انفجارهای روز پنجشنبه در غرب تهران که گفته می شود در مراکز نظامی روی داده، به سلسله رویدادهای مُشابهی که در دو هفته اخیر ماشین نظامی ج.ا، تاسیسات زیر بنایی و مراکز مُهم اقتصادی در مرکز آن قرار داشته، تداوُم بخشیده است.

در ششُم تیر یک انفجار شدید مرکز تولید موشکهای بالستیک مُلاها در خُجیر را به لرزه درآورد. این نوع موشکها توانایی حمل کُلاهک هسته ای را دارا هستند. در ۱۲ تیر بخشهایی از مرکز مُهم اتُمی "نظام" در نطنز در پی یک یا چند انفجار شدید تخریب گردید. در تاسیسات مُنهدم شده، سانتریفیوژهای پیشرفته ای که زمان دستیابی به بُمب اتُم را کوتاه می کند، تولید می شده است. در همین فاصله دو هفته ای، دو نیروگاه برق در شیراز و اهواز و یک مرکز پتروشیمی در ماهشهر نیز با آتش سوزی و تخریب مواجه شده است.

در حالیکه ماشین تبلیغاتی حاکمیت و رسانه های زرد آن تلاش می کنند نگاه ها و توجُهات را به سمت گمانه زنی و پخش ضد اطلاعات در باره شیوه انجام این حملات و حاشیه های آن مُنحرف کنند، پُرسش اصلی در این رویدادها اما معنایی است که بازگو می کند و جهت حرکتی است که نشان می دهد.

سلسله حوادث یاد شده نشان از تراکُم شدید فاکتورهای بُحران رژیم ج.ا دارد؛ تحوُلی که بی واسطه از آماجها و سیاستهای شریرانه هسته ای آن سرچشمه گرفته است. گامهای شتابان حاکمان کشور به سمت ساخت جنگ افزار اتُمی که امروز در پوشش "واکُنش به بدعهدی اُروپا" بر زمین داغ بُحران گذاشته می شود، تحرُک عوامل دخیل در آن را نیز افزایش می دهد. یک جبهه وسیع بین المللی از آمریکا تا اسراییل و از اُروپا تا کشورهای عربی منطقه خود را طرف حساب یا مُتاثر از این اقدامات می داند و به این یا آن شکل برای جلوگیری و رویارویی با آن آماده دست زدن به اقدام می باشد.

همزمان رویکرد تنش زای رژیم ج.ا در پهنه هسته ای، به دیگر محورهای اختلاف و تضاد آن با طرفهای خارجی یاد شده، جایگاه و اهمیت بیشتری می بخشد. بر این اساس، تجاوُز نظامی در سوریه و جنگهای نیابتی در عراق، یمن و لُبنان در متن خطر تجهیز مُلاها به جنگ افزار هسته ای خوانده می شود و به این ترتیب شدت درگیری در این نُقاط به گونه ناگُزیر فراز تازه ای می یابد.

یک توازُن مُخرب و خطرناک بین رفتار و سیاستهای ج.ا و واکُنش طرفهای خارجی آن، جهتگیری رویدادها را تعیین می کند. رویدادهای دو هفته گُذشته از این قاعده پیروی کرده و بازی ای که حاکمان ایران آغاز کرده اند را به دور بعد می برد. مسیر حرکت نظنز و خُجیر دالان بی انتهای بُحران، تنش، درگیری و تحریمها است که با تابلوهای توسعه طلبی، فرقه گرایی، تروریسم و جنگ بقا هدایت می شود. این در حالی است که رژیم ج.ا از هیچیک از مولفه های لازم قُدرت (اقتصاد قُدرتمند، هم سطحی یا دست بالا در توازن نظامی، مشروعیت و پشتیبانی اجتماعی) برای پیشبُرد چنین جنگی و رسیدن به انتهای دالان برخوردار نیست.

مردُم آثار این جنگ فرسایشی و بیهوده را که فقط به بقای قُدرت و ثروت در دست اُلیگارشی حاکم خدمت می کند، با کوچک و کوچک تر شدن دایره زیست شایسته و انسانی خود تجربه کرده اند. در تنور جنگ خُصوصی رژیم ولایت فقیه این فقط سرمایه کشور نیست که در حومه تهران و دمشق دود می شود، بلکه زندگی اکنون و سرنوشت و آینده اکثریت مردُم ایران است که به کام آتش ریخته می شود. آخرین بار کُرونا و کُشتار دسته جمعی آن نشان داد که خسارت حُکمرانی رژیم ولایت فقیه تا چه مرزهای فاجعه باری می تواند گسترش یابد و چگونه کشور و جامعه را آسیب پذیر کرده است.
خسرو(آئینه) July 10, 2020 03:04 PM

دوستان بنظر میرسد گروهی ناشناخته و مرموز و در عین حال بسیار قدرتمند مسئول تمام این انفجارات و آتش سوزیهاست منتظر خبرهای بسیار بزرگتر و مشابهی در همین رده ها باشید امیدوارم خیر باشد زمان قیام نزدیک است

گزارش یا اعتراض به این نظر


شاپور July 14, 2020 04:02 PM

دوستانیکه اخبار پیشرفت تکنولوژی در جنگ افزار ها را دنبال میکنند، میتوانند در گوگل بدنبال یک هواپیمای ضد جاذبه با موتور اتمی بگردند
TR-3B سه گوشه و بدون صدا و دید راداری و چشم معمولیست و بجای بمب و گلوله، مسلح به انرژی فشرده است
بیست سال پیش محرمانه وارد USAF نیروی هوایی آمریکا شده و در تمام این سالها هزاران بار در اروپا، آسیا، آمریکا مشاهده شده و همه آنرا با یوفو اشتباه گرفتند
بمباران سوریه و جلال آباد افغانستان را حتما ببینید و بدانید که موشک و توپ و تانک و هواپیما دیگر حریف این تکنولوژی نیستند

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
   بازدید |


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.