آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

پنجشنبه، 7 اسفند ماه 1399 = 25-02 2021

کشتار سوختبران محروم سراوان؛.. شلیک به بشکه باروت

گزارش‌ها از سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که هم‌زمان با تشدید فضای امنیتی در شهرهای این استان به دلیل اعتراض‌های دو روز گذشته، اینترنت موبایل در بسیاری از شهرهای این استان قطع یا دچار اختلال شدید شده است.

روزنامه همدلی چاپ تهران امروز با اشاره به اعتراضات مردم محروم بلوچستان نوشته است: وقتی گارد سخت اقتدارگرایی با مصادره دست‌آوردها، قوانین و آرمان ها همراه شود، ماحاصل این نوع فرایند شورش های بنیان برافکن توده‌ ای خواهد بود.

سوختبران؛ شلیک به بُشکه باروت

منصور امان: گُلوله هایی که روز دوشنبه در مرز "اسکان" شلیک شد، به بُشکه باروتی کمانه کرده که زیر تخت صدارت رژیم ولایت فقیه خانه دارد. توفان خشم و عُصیان توده به کمین نشسته، تبهکاران حُکومتی را از سراوان تاراند و آنها که پای گُریز نداشتند را به مُحاصره در آورد.

کُشتار در مرز و سپس ادامه آن در سراوان در نُقطه تلاقی دو سوژه اصلی منافع طبقه حاکم، یعنی قُدرت و ثروت رُخ داده است. در ماه های گذشته حاکمان ج.ا درجه سرکوب و دامنه کاربُرد قهر دولتی را به گونه چشمگیری افزایش داده اند؛ رویکردی که بی واسطه زیر تاثیر نیرومند خیزشهای توده ای سراسری و زنجیره ناگُسستنی اعتراضها صورت می گیرد. زمین زیر پای قُدرت مُسلط می لرزد و او همراه آن به تشنج درآمده است. با هر برگی که بر تقویم "نظام" افزوده می شود، در چشم آن "فرض محال" سرنگونی نزدیک تر و واقعی تر به نظر می رسد.

واکُنش حاکمیت، یورش دیوانه وار به جامعه است تا آن را دور و کور و ساکت کند. سلاحی که در چارچوب این سیاست به کار انداخته شده و روزانه به رخ توده کشیده می شود، هم قلب و هم مغز آن را نشانه گرفته. موج تازه اعدامها، دستگیریها و پیگرد و سرکوب در همه بخشهای حیات اجتماعی، قصد دارد هم نیروی فعال مُقاومت و اعتراض را حذف و خُنثی کند و هم امید بسته که شدت خُشونت و وحشیگری، نیروی بالقوه سرنگونی را مُحتاط و مُنفعل سازد.

در راستای این استراتژی، تنها در فاصله بین آذر و بهمن ماه امسال، ۲۳ نفر در سیستان و بلوچستان اعدام شده، صدها تن به اسارت برده شده اند، شلیک مُستقیم به شهروندان در مرز و در شهر و روستا به امری روزانه بدل گردیده و آزار، زورگویی و باجگیری دستگاه ها و اوباش حکومتی، مرزهای پیشین خود را پُشت سر گذاشته. سیاست حاکمیت در برابر شهروندان به ویژه در اُستانهایی با هُویت ملی یا مذهبی مُتفاوت همچون کُردستان، خوزستان و سیستان بلوچستان، بر پایه رفتار اشغالگران در مُتصرفات تنظیم شده است.

طبقه حاکم به جز مساله قُدرت، در حوزه "ثروت" نیز در اُستان فقیر سیستان و بلوچستان منافع کلانی دارد که به گونه مُشخص در قاچاق مواد مُخدر و کالا از یکطرف و قاچاق بنزین و گازوییل از طرف دیگر مادی می شود. قاچاق مُشتقات نفت به پاکستان و افغانستان به ویژه پس از تحریمهای نفتی آمریکا و سُقوط درآمدهای بادآورده از این منبع، برای حاکمیت اهمیت ویژه ای یافته و در حجم و ارزشی میلیاردی مُحاسبه می شود.

شدت تمرکُز دستگاه حاکم در پهنه قاچاق بنزین و گازوییل را فقط صف بی پایان تانکرهایی که روزانه به سمت پاکستان و افغانستان روانند به نمایش نمی گذارد؛ بسا چشمگیر تر از آن، گُسیل سپاه قُدس به این آستان است؛ نیرویی که پس از مُشارکت در جنگهای سوریه و عراق شُهرت ننگینی در عملیات نظامی و تروریستی علیه غیرنظامیان به دست آورده. بازوی نظامی حاکمیت وظیفه دارد ضمن انحصار زنجیره قاچاق (خرید، فُروش، دلالی) و حذف رقیبان پابرهنه، فقر و نیاز مردُم آستان را به ابزاری برای تفرقه اندازی و سرکوب آنها توسط خودشان بدل سازد. "طرح رزاق" که براساس آن اوباش نفت خوار سپاه پاسداران فقط به کسانی که حاضر باشند زیر بلیط آنها قرار بگیرند اجازه صادرات می دهند، در کادر این سیاست قرار دارد.

اعتراض سوختبران در مرز اسکان، در درجه نخست منافع اقتصادی حاکمیت را زیر ضرب می بُرد و در درجه بعد، به دلیل ظرفیت اعتراضی جامعه، پتانسیل شکستن اقتدار آن فراتر از این نُقطه مرزی را در خود داشت. در این نُقطه، دو سوژه منافع حاکمیت به هم می رسید و به همین دلیل نیز هر دو به یکباره آماج قرار می گرفت. خُشونت حداکثری علیه سوختبران مُعترض که با کاربُرد سلاح جنگی نیز همراه بود، تجلی این-همانی قُدرت و ثروت است که سراسیمه می کوشد میدان مُقاومت را کوچک نگاه دارد و با نشر وحشت، روزنه ظُهور پیامدهایش را مسدود سازد.

این نقشه نگرفته است: در سراوان توده خشمگین فرمانداری را درهم کوبید، پادگان سپاه قُدس با آدمکُشان پنهان شده درونش را به مُحاصره درآورد و خیابان را از وجود حاکمیت پاکسازی کرد. با وُجود قطع اینترنت و امکانات ارتباطی، فراخوان اعتصاب عُمومی به شهرهای کوچک و بُزُرگ اُستان مُنتقل شد و پاسُخ گرفت.

رژیم ولایت فقیه یک بار دیگر نشان داد سد قهر و خُشونت آن در برابر سیل سهمگین نارضایتی مردُم تا چه اندازه سُست و پوشالی ست و تور وحشت اش به چه میزان از حبس انرژی اعتراضی و سرنگون طلبی توده، ناتوان مانده. برای رژیمی که روی لب تیغ بُحران داخلی و خارجی گام می زند، تاثیر اجتماعی آنچه که در سیستان و بلوچستان می گذرد، کُشنده است.قاسم August 13, 2020 04:02 PM

زمانی خیلی نزدیک این انگلهای نفهم و بیسواد یعنی آخوندها و طرفدارانشان را که بانی عقب ماندگی این مردم زحمت کش شدند مجبور کنیم که روی عمامشان کپسول گاز حمل کنند و برای این مردم محروم از همه چیز ببرند و این حداقل مجازاتشان خواهد بود لعنت به روح بنیانگذار جمهوری کثیف اسلامی باد

گزارش یا اعتراض به این نظر


علی August 25, 2020 09:22 AM

تا این حاکمیت پلید بر سر کار است حق اقوام محروم ایرانی داده نمیشود و ما با شنیدن اخباری این چنینی از مرگ کولبر کرد و هموطن بلوچ و هموطن عرب و‌وووو سایر هموطنان عزیزمان دلمان خون و چشممان گریان است باید دست در دست هم دهیم و بنیان این قوم یاجوج و ماجوج و اندیشه منحط شأن را بکنیم تا میهن آزاد شود و با رعایت حقوق شهروندی جامعه ما به آرامش برسد

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام October 24, 2020 08:37 AM

ما شما را به مقام انسانیت میرسانیم تف به قبرت خمینی

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایران فردا February 23, 2021 02:25 PM

سپاه پاسداران ملا های جنایتکار در خیزش ۹۸ بجنگ مردم ایران با تیربار و فشنگ جنگی رفتند و مردم ستمدیده را بقتل رساندند و حتا بیشرمانه این کشته ها را بگروگان گرفتند و خوانواده آنها را تهدید کردند
این جنایت , این رذالت , در تاریخ انسان‌ها بندرت اتفاق افتاده , تنها پیروان این فرقه ناب محمدی در وطن ما انرا اجرا میکنند
این ادم کشان اسلامی با بقتل رساندن انسان‌ها بوسیله تک تیراندازان خود و ایجاد رعب و وهشت فصل جدیدی در وطن گشودنند
این فرقه جانی در جنگ با ملت ما هستنند و بدون شک بازنده این نبرد هستند , ولی این جماعت چنان عقب مانده هستند که قادر بدرک آن نیستند
جواب سئوالات مردم راه حل و درایت است نه کالاشنیکف , شکنجه و انسان کشی
برگردید به سقا خانه و بگزارید این انسان‌های شریف سرنوشت خود را تعیین کنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


اردلان February 23, 2021 03:01 PM

قدرت نظامی سپاه تنها برای کشتار همیهنان بیدفاع چون کولبران، ماهیگیران و سوختبران بکار رفته!
چنانچه مردم در اینگونه مواقع که سپاه بخواهد به آنها شلیک کنند میتوانند با مسلح ساختن خود به مسلسل در برابر مزدوران سپاه از جان خود دفاع کنند!

گزارش یا اعتراض به این نظر


خون و نفت !!! February 24, 2021 01:10 AM

رژیم جمهوری اسلامی، سخت معتاد به «دو عامل حیاتی و اساسی» برای بقای حیات نکبت بار خود است:
• خون (خشونت و سرکوب)
• نفت (دلارهای نفتی)
«عطش و اعتیاد رژیم جنایتکار و غارتگر اسلامی» به شریان این دو عامل حیاتی خود، «خون و نفت» در حال «اضمحلال و نابودی» است
- قیام سراسری مردم آزادیخواه ایران!
- و فشار های حداکثری تحریم های جهانی!
دو فاکتوری که جریان این دو عامل حیاتی را به ساختارهای رژیم فاسد اسلامی را از «بنیه قطع کرده اند»
در برابر خواسته ها و مطالبات مردم، دستگاه های سرکوب رژیم جنایتکار دیگر جوابگو و موثر نخواهند بود و برای همیشه قادر نخواهند بود، رژیم ضد بشری اسلامی را «در برابر اعتراضات مردم حفاظت و بیمه کنند»
حقیقت تلخ برای حاکمان قریشی تبار اجنبی شیعه در این است که ریزش ها در درون دستگاه سرکوب حاکمه «اجتناب ناپذیر» خواهند بود و جریان آن با اعتراضات خونین آبانماه گذشته آغاز شده و در آینده پُروسهٔ آن تسریع پیدا خواهد کرد
از طرف دیگر، نفت تحریم شدهٔ ایران را هیچ خریداری در جهان، حاضر به خرید آن نیست و کشورهای خریدار را بیشتر ازعواقب ناخواستهٔ آن «نگران و هراسان» می کند که می تواند پس از سقوط رژیم اسلامی در آینده، به سردی و حتی قطع روابط با دولت ایران آزاد و دمکراتیک فردا منجر شوند و لطمه های غیر قابل جبرانی به منافع خود با دولت ایرانِ، پسا رژیم جمهوری اسلامی وارد آورند
پس از اعتراضات سالهای اخیر در دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸، کشورهای جهان بسیار بسیار «محتاطانه و با هشیاری کامل» در روابط خود با رژیم اشغالگران اسلامی حاکم بر ایران عمل می کنند و در حال «تجدید نظر در روابط دوستانهٔ خود» با رژیم فاسد اسلامی در ایران اشغالی هستند
این کشورها بطور قاطع و با استناد به وقایع تاریخی گذشته به وضوح به این اصل کلیدی پی برده اند که «رژیم اسلامی ماندنی نخواهد بود» و اعتراضات سالهای اخیر در ایران اسلام زدهٔ اشغالی می تواند «آتشفشان زیر خاکستری باشد که انفجار مهیب آن در هر لحظه، قریب الوقوع خواهد بود»

گزارش یا اعتراض به این نظر


طغیان February 25, 2021 01:45 PM

اقای بایدن از روزی که شما رئیس جمهور شده اید و به رژیم ایران و سردمداران انها چراغ سبز نشان داده اید مردم ایران دچار بدبختی و خفقان چند برابر شده‌اند و ارزوی انها این بود که حقوق بشری را که شما از دوران کارتر دم میزنید انها را دلخوش کرد که شاید روزنه ای بامید و آرزوهای انها باز شود متاسفانه با آمدن لابی های رژیم در امنیت دولت شما و انها بادروغین جمله ها سعی در نشان دادن فرشته بودن دیکتاتور می دهند من امیدوارم برای یکبار هم شده طرف مردم ایران در تمام سطوح بین‌المللی گرفته شود و ما ایرانیان دوباره بدنیای ازاد بر گردیم من دلم برای دوستان امریکایی ام که با هم کار می کردیم در ایران تنگ شده و امید وارم این همکاری و دلخوشی های گذشته دو باره برگردد

گزارش یا اعتراض به این نظر


خیانت اسلامی !!! February 28, 2021 02:18 AM

کجاست «آرین طباطبائی» نمایندهٔ وزارت خارجهٔ آمریکا که ببیند، رژیم دلخواه اسلامی او، «مردم بیچاره، نگون بخت و گرسنهٔ سیستان و بلوچستان» را برای امرار معاش و زندگی خود، قتل عام می کند؟

حالا این خانم چه استدلال هایی از این وضعیت مردم سیستان و بلوچستان دارد؟
لابد خواهد گفت این هم مثل اعتراضات دیگر، مردم به دنبال آشوب هستند (سرکار خانم، نه تنها «کور و نابینا» هستند بلکه «کر و خرفت» هم هستند که صدای اعتراضات مردم بلوچستان را هم نمی شنود)

سئوال اینجاست این خانم از چه «حقه ها و ترفندهایی» برای فریب مردم آمریکا در «استدلال های کاذب و دروغین» خود، علیه اعتراضات مردم قتل عام شدهٔ بلوچستان استفاده خواهد کرد؟
دروغ، دروغ، فریب ! !

اگر جرأت دارد ایران برود و از نزدیک تحقیق کند؟
اگر جرأت دارد، سخنی ضد رژیم اسلامی بزند؟

چرا این خانم قتل عام مردم بلوچستان بدست رژیم فاشیست اسلامی را نه تنها «محکوم نمی کند» بلکه در برابر آن «سکوت هم اختیار» می کند؟

این خانم، «جیره بگیر و نوکر حلقه به گوش» و «جاده صاف کن» رژیم اشغالگر و جنایتکار اسلامی در ایران اشغالیست
این خانم «خائن» بایستی از وزارت خارجهٔ آمریکا اخراج شود

مأموریت جدید برای خانم مسیح علینژاد، برو دنبال این خائن (آرین طباطبائی) و او را در مقابل مردم ایران رسوا کن!

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  9994 بازدید |


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.