آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

پنجشنبه، 23 بهمن ماه 1399 = 11-02 2021

رونمایی وزیر اطلاعات ملاها از سناریوی بُمب اتُمی

دولت آمریکا می گوید: رژیم ایران در حال دورتر شدن از برجام است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: همه آنچه که ما درباره رفتارهای رژیم ایران در هفته‌ها و ماه‌های اخیر گفته‌ایم این است که با گام‌هایی که برداشته شده، (رژیم ایران) در حال فاصله گرفتن بیشتر از برجام است. چنین اقداماتی بر نگرانی‌ها و رایزنی‌ها با متحدان و شرکای ما و همچنین با کنگره تاثیر می‌گذارد.

رونمایی وزیر اطلاعات از سناریوی بُمب اتُمی

منصور امان : وزیر اطلاعات ج.ا به صورت رسمی تاکید کرده است که ساخت جنگ افزار هسته ای یک سناریوی جدی حاکمان ایران برای رویارویی با غرب است. با این حال برخلاف آنچه که به گوش می رسد، گفته این پایور امنیتی ارشد تهدید نیست، بلکه زمینه سازی سیاسی برای جا انداختن فاکتی است که رژیم مُلاها از نزدیک به دو سال پیش در حال ایجاد آن است.

رژیم ولایت فقیه از اُردیبهشت ۱۳۹۸، زمانی که به بهانه کناره گیری آمریکا از "برجام" اعلام کرد که تعهُدات هسته ای خود را به صورت پلکانی زیر پا خواهد گذاشت، سنگ بنای آنچه را به زمین گذاشت که روز دوشنبه مقام امنیتی اش به گونه رسمی علنی کرد.

دستیابی به جنگ افزار هسته ای که آرزوی دیرینه حاکمان شرور ایران بوده، نقشی استراتژیک در دُکترین ثبات و بقای "نظام" بازی می کند. پنهانکاری دستگاه حاکم پیرامون فعالیتهای هسته ای خود تا سال ۱۳۸۱، به روشنی انگیزه های مُخرب و تبهکارانه ای که مُحرک آن بود را بازگو می کند. پس از افشا شدن این فعالیتها، حتی زمانی که آنها می کوشیدند پروژه بُمب را در پس دستاویز "حق مُسلم" پنهان کنند، همواره و به مُوازات آن از لُزوم برخورداری از "تضمین امنیتی" سخن می گفتند که در حقیقت اسم مُستعار تضمین بقا با بُمب اتُمی است.

آنگونه که پایوران گوناگون "نظام" و از جُمله آنان رییس سازمان انرژی اتُمی مُلاها، آقای علی اکبر صالحی، اعتراف کرده اند، توافُق هسته ای وین تغییری در تلاش حاکمیت برای دستیابی به جنگ افزار هسته ای یا دستکم دستیابی به توانایی ساخت آن نداد، فقط آن را به نُقطه مبدا خود، یعنی زیرزمین برد.

فعالیتهای پنهانی در سال ۹۸ و همزمان با به شکست کشاندن "برجام" می توانست آشکار شود. در این هنگام حاکمیت به بهانه خُروج آمریکا از توافُق وین و رویارویی نکردن بروکسل با واشنگتُن، اعلام کرد که پروژه هسته ای خود را به تدریج و در گامهای چندگانه از سر می گیرد و شرط گذاشت که هر زمان خواسته هایش برآورده شد، حاضر است آن را مُتوقف کند.

سیاست گام به گام رژیم مُلاها در برابر طرفهای خارجی خود الهام گرفته از ترفند مشهور "پُختن قورباغه زنده" است که به وسیله آن موجود بینوا در ظرف آب سردی که به تدریج به جوش می آید، با درجات مُختلف حرارت خود را همساز می کند تا زمانیکه آب به نُقطه جوش می رسد و قورباغه مُتوجه خطر می شود، اما برای تغییر وضعیت دیگر دیر شده است.

حاکمان ایران نیز طی دو سال مرحله به مرحله به ساخت جنگ افزار هسته ای یا دستیابی به توانایی اجرایی و فنی ساخت آن نزدیک شده اند و هر بار که درجه حرارت را کمی بیشتر افزایش داده و به هدف نزدیک تر گردیده اند، به قورباغه غربی اطمینان داده اند که هر وقت برایشان سُفره بچیند، شُعله را خاموش خواهند کرد.

گفته آقای علوی فقط درجه بالای حرارت و نزدیک شدن نُقطه جوش را علامت داده است. رژیم تبهکار ج.ا به این وسیله گام آخر مُجهز شدن به جنگ افزار هسته ای را در چشم انداز قرار داده و قورباغه را برای پُخت نهایی آماده می کند.

مقام حُکومتی همچنین زیر این واقعیت خط تاکید کشیده که داشتن یا نداشتن بُمب برای رژیم ولایت فقیه پُرسشی سیاسی است که در پهنه منافع پاسُخ می گیرد. او به زبان ساده و فهم پذیر برای هر ساده لوح سیاسی توضیح داده که سوگندهای مذهبی رهبر ج.ا و برگ انجیر فتوایی که در برابر خود گرفته، فریبکاری عُریان است و او و رژیم اش در اینجا نیز از دین و شرع به مثابه ابزاری برای گل آلود کردن آب و ماهی گرفتن استفاده می کنند.حقیقتگو January 26, 2021 08:53 PM

هموطنان گول هشدارهای به اصطلاح مهم فرانسه و همچنین کل اتحادیه به رژیم حیون الله تازی را نخورید درخبری درروزنامه فیگارو برحسب اطلاعات درز کرده ازگفتگوهای بایدن و رئییس جمهورفرانسه آممده است که درصدد پیشنهاد سیاست مماشتگری به حکومت حیون الله هستند درحقیقت اقدامات افزایش غنی کردن اورانیوم برای ساخت بمب و ترساندن بایدن برای بیشترگرفتن باج و رفع تحریم ها ورونق دادن اقتصاد اروپا ازجانب اتحادیه اروپا به رهبری فرانسه به حکومت حیون الله پیشنهاد شده است باردیگراتحادیه اروپا همان سیاست تجارت و مماشتاتگری دوران اوباما را پیش گرفته است که حکومت آخوندی ضدایرانی برای چنیدین سال دیگردرایران حاکم باشد بله باردیگرفرانسه حامی خمینی و خامنه ای برای چسباندن توافق جام و آنهم برخلاف منافع مردم ایران قد علم کرده است

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام January 29, 2021 10:55 AM

تک تک ما ایرانیان گروگان رژیم اسلامی و چین و اروپا هستیم و جرممان ثروتمند بودن ماست و بمب اتم ما را همچون مردم کره ی شمالی به فلاکت و نکبت محض دچار خواهد کرد باور کنید هم میهنانم حرف و سخن و روشنگری دیگر بس است همه میدانند که آخوند انگل خونخواریست که باید به درک واصل شود باید مبارزه ی عملی را شروع کرد به پا خیزیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


حقیقتگو February 1, 2021 07:51 PM

هشداروزیرخارجه امریکا و همچچنین وزیرخارجه فرانسه که چغچغه بمب ساخت بمب اتمی آخوندی را به اصطلاح هشدارمیدهند تنهابرای ساخت عذرهای موجه برای باج دادن های آنچنانی به حکومت حیوان الله تازی ها ضدایرانی وتضمین کردن ادامه حیات چنین حکومت ضد ایرانی و ضدبشری است متاسفانه برای ابرقدرت ها که حالا هم حکومت بایدن به آن اضافه شده است فقط حفظ منافعشان وحفظ چپاول های منابع خاورمیانه و عبورومرورکشتی های نفت کشان درخلیج فارس برآنچه برمردمان ئایران دراین چهل ساله گذشته است ودرآینده خواهد گذشت ارجهیت صددرصدی دارد چرا حکومت بایدن و شرکاء درصدد باج دادن وتوافق کردن ئبا کشورهائی نبوده و نیست که بمب اتمی ساخته شده دارند همچون پاکستان و هندوستان و کره شمالی وچرافقط ازبمب اتمی آخوندی هراس دارند وباعوام فریبی هاو هشدارهای گول زنانه عذرموجه می تراشند که باج بدهند

گزارش یا اعتراض به این نظر


مزدک بامدادان February 7, 2021 02:15 PM

تاریخ نشان داده است که با فاشیست باید به زبان خودش حرف زد چون زبان دیگری نمیفهمد سعی در تعامل و گفتگو با این فاشیست اسلامی آب در هاون کوبدن است چنانکه در تاریخ فاشیست هیتلری ما شاهد آن بودیم که بعد از بمباران شهر درسدن که آن شب را صدای فرود آمدن بمبهای فسفری به روز تبدیل کرد و یا ساعت تصرف برلین که چنان وحشتی بر جان فاشیستها انداخت که بیشتر آنها از وحشت خودکشی کردند این است زبان سخن گفتن با فاشیست
حامنه ای می پندارد ترامپ رفت و وی میتواند در این میدان یکه تازی کند تنها بمباران پایگاههای پاسداران میتواند جلوی هرگونه فاجعه رادر خاورمیانه بکیرد و از رشد فاشیسم شیعی در منطقه جلوگیری کند
هرچه زود تر بمباران صورت گیرد همانقدر سریعتر از رشد این غده سرطانی چلوگیری شده است

گزارش یا اعتراض به این نظر


اردلان February 7, 2021 02:44 PM

در ادامه نمایش سریال مسخره توپ بازی آیت الله ها در این سکانس از نمایش خامنه ای با پرتاب کردن توپ در زمین بایدن تلاش دارد اراده و اقتدار جمهوری عسلامی را به رخ جهانیان و کشورهای منطقه بکشاند!
اما باید منتظر بود و دید کارگردان این فیلم یعنی دمکراتهای بی آبرو نقش اروپا بویژه فرانسه و مکرون را بعنوان یک داور و یا یک میانجی حرفه ای و منصف در این قسمت از نمایش چگونه تعین کرده!
بنظر میرسد که دمکراتها بخواهند با یک عقب نشینی مفتضحانه با اهدافی خاص چون سرگرم نگاه داشتن مردم عادی ایران" رژیم ملاها را در دیدگان جهانیان بویژه کشورهای عرب منطقه بزرگ جلوه دهند!

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  28848 بازدید |


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.