آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 1 مرداد ماه 1400 = 23-07 2021

بی‌آبی خوزستان؛ منبع خارجی: فاجعه بزرگتر در راه است

بی‌آبی در خوزستان نتیجۀ غارت منابع است، فاجعۀ بزرگتر در راه است

انچه در ایران امروز شاهد هستیم نتیجۀ دهه‌ها سوءمدیریت آب و محیط زیست است و نه تحریم‌ها و تغییرات اقلیمی.

به گفتۀ یک کارشناس بین المللی، بی آبی جاری در خوزستان و ایران ناشی از خشکسالی نیست. مسبب اصلی آن رهبران جمهوری اسلامی هستند که معتقدند تولید اقتصادی از طریق غارت و تخریب منابع طبیعی و نه بازتولید آنها به دست می‌آید. نشانه‌های خبردهندۀ یک فاجعۀ زیست محیطی در ایران به طرز خطرناکی روی هم انباشته شده‌اند.

"لبه گزارش رادیو فرانسه، لبراسیون" روزنامۀ صبح پاریس در مطلبی دربارۀ اعتراض‌های جاری خوزستان به بی آبی در این استان از قول "جاناتان پیرون" کارشناس مسائل ایران در اندیشکدۀ بلژیکی "اِتوپیا" نوشته است که خشکسالی جزئی از تاریخ ایران است. اما، توالی آن از هر ده سال یک بار به سه سال کاهش یافته است.

به گفتۀ کارشناس بلژیکی بی ثباتی جاری در خوزستان و ایران ناشی از خشکسالی نیست. به گفتۀ "جاناتان پیرون" رهبران جمهوری اسلامی مسئول و مسبب اصلی وضعیت کنونی بی آبی در خوزستان و دیگر مناطق کشور هستند، زیرا آنان با پیروی از منطق منسوخ تولیدمحور بر این اعتقادند که تولید اقتصادی از طریق غارت منابع طبیعی و نه بازتولید آنها به دست می‌آید.

به نوشتۀ لیبراسیون این تلقی و رفتار در بین رهبران ایران در واقع نتیجۀ خشونت دائمی در قبال طبیعت و منابع طبیعی است. بارزترین نمونۀ آن انتقال آب مناطق به دیگر نواحی کشور بدون توجه به پی آمدهای فاجعه بار آن است. لیبراسیون طرح بهشت آباد را که در سال ٢٠١١ به تصویب رسید از نمونه های همین خشونت می داند و می افزاید که به موجب این طرح آب خوزستان به فلات خشک مرکزی در استان‌های اصفهان، یزد و کرمان منتقل شد و یکی از اهداف این اقدام تأمین آب ذوب آهن اصفهان بوده که فعالیت آن به مصرف بی نهایت آب نیازمند است.

افزون بر این، به نوشتۀ لیبراسیون، خصلت استبدادی قدرت و تبار و تعلق قومی رهبران جمهوری اسلامی ایران که عمدتاً از فلات مرکزی این کشور می‌آیند مانع از آن شده که حکومت اسلامی مخاطرات چنین سیاست‌ها و رفتارهای خشونت باری را در زمینه توزیع آب به ویژه در مناطق حاشیۀ کویر در نظر بگیرد.

لیبراسیون از قول پژوهشگر بلژیکی تصریح می‌کند که برای قدرت مرکزی ایران محیط زیست همواره مسئله ای جانبی بوده است. در جمهوری اسلامی مدیریت منابع بر عهدۀ وزارت نیرو است و نه وزارتخانۀ محیط زیست که وجود خارجی ندارد. جمهوری اسلامی فاقد نگاهی است که مدیریت پایدار منابع را مورد ملاحظه قرار می‌دهد و به همین خاطر هر بار که بحران‌ها سر باز می‌کنند تنها راه حل رژیم اسلامی در مواجهه با آنها شلیک به روی تظاهرکنندگان است. به نوشتۀ لیبراسیون رژیم اسلامی برای پراکندن تظاهرکنندگان خوزستانی که از بی آبی فریاد می زنند : "ما تشنه ایم"، تانکرهای آبپاش به منطقه فرستاده است.

لیبراسیون در ادامه تأکید کرده است که "نشانه‌های خبردهندۀ یک فاجعۀ زیست محیطی در ایران به طرز خطرناکی روی هم انباشته شده‌اند. مصرف مازاد آب شیرین جابجایی جمعیت میان مناطق کشاورزی و شهرهای متوسط را باعث شده است. خشکسالی‌های پیاپی توفان‌های دائمی گردوغبار و همچنین کاهش پیوستۀ فضای زیست را در پی دارند و خالی شدن سفره های آب‌های زیرزمینی به ویژه در تهران نشست زمین را باعث شده‌اند.

لیبراسیون سپس از قول کاوه مدنی که مدتی معاون سازمان محیط زیست در ایران بود نوشته است : "انچه در ایران امروز شاهد هستیم نتیجۀ دهه‌ها سوءمدیریت آب و محیط زیست است و نه تحریم‌ها و تغییرات اقلیمی."

لیبراسیون در جای دیگری از مطلب خود تصریح می کند که بیش از یک هفته پس از آغاز اعتراض‌های مردم خوزستان که فریاد می زنند : "ما تشنه ایم"، حکومت اسلامی تنها از ابزار زور و سرکوب استفاده کرده که نتیجه اش کشته شدن شماری از تظاهرکنندگان بوده، هر چند رهبران جمهوری اسلامی، پیرو شیوۀ همیشگی شان، کشته شدن تظاهرکنندگان را به "اغتشاش‌گران" نسبت داده‌اند.

مقاله نویس لیبراسیون در ادامه افزوده است که خوزستان سنتاً از مناطق شورشی ایران است و یکی از کانون‌های اصلی اعتراض‌های آبان ماه ٩٨ بود. به نوشتۀ لیبراسیون اعتراض‌های جاری مردم خوزستان طبیعی و از مدت‌ها پیش قابل پیش بینی بود هم به دلیل نابودی منابع آب و محیط زیست این کشور طی دهه‌های گذشته و هم به دلیل فقر و تبعیض فزاینده و نابرابری حاکم بر این استان. به نوشتۀ لیبراسیون خوزستان با داشتن هشتاد درصد منابع نفتی و شصت درصد منابع گاز ایران یکی از فقیرترین استان‌های ایران است که در آن نرخ بیکاری به پنجاه درصد می رسد و زخم‌های جنگ ایران و عراق بر پیکر آن همچنان آشکار است.اسلام تشیع = بزرگترین خطر علیه ایران !!! June 14, 2021 04:22 AM

اسلام مرتجع و خونین شیعه، بزرگترین «خطر» علیه:
• اتحاد و انسجام ملی مردم ایران!
• حاکمیت ملی ایران!
• استقلال ملی ایران!
• امنیت و ثبات ملی ایران!
• تمامیت خاکی و آبی ایران!
• منافع ملی ایران و مردم ایران در جهان!
• تمدن باستانی، فرهنگ و آداب و رسوم ملی ایران!
• حقوق انسانی ملت ایران!
• محیط زیست طبیعی ایران!
• و ،،،!
بوده، هست و خواهد ماند

۱۴۰۰ بار لعنتِ ملت دلیر و متمدن ایران به شما اسلامگرایان اشغالگر و فاسد اجنبی!

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایران ستیزی اسلامی !!! June 14, 2021 04:37 AM

«خاندان ایران ساز پهلوی»، با سازندگی و سرمایه گذاری سنگین مالی و منابع انسانی در «ساختارهای حیاتی و اساسی ایران» (سیاسی، دیپلماتیک، اجتماعی، اقتصادی، مالی، فرهنگی، صنعتی، علمی، پژوهشی، امنیتی، دفاعی و نظامی) و قدرتمند کردن ایران و نفوذ آن در جهان، «نگرانی های عمیقی» برای منافع دراز مدت بیگانگان در خاورمیانه و غرب آسیا ایجاد کرده بودند
بیگانگان برای مواجهه و مقابله با این «خطر اقتصادی و استراتژیک» و «رشد بیسابقهٔ اقتصادی ایران» در بیش از ۲ هزار سال، بدنبال آلترناتیوی بودند که منافع ملی دراز مدت آنها را درایران، منطقه و جهان تضمین کند و آن هیچ آلترناتیوی به جز:

«اتحاد خطرناک، مصلحت آمیز و کوتاه مدت روحانیت شیعه، اسلامگرایان، ملی نماهای مذهبی، چپگرایان وابسته»
نبود

سرانجام اتحاد اسلامگرایان و روحانیت شیعه با حمایت قدرت های بیگانه، در سال ۱۳۵۷، افزار قدرت یک کشور ثروتمند، قدرتمند، با نفوذ در منطقه و جهان، متمدن، با گذشتهٔ درخشان، توسعه یافته، پیشرفته، با اقتصادی شکوفا، امن، با ثبات، در آرامش کامل و یک جامعهٔ با سواد و یک طبقه متوسط بزرگ و مرفع چندین میلیونی را در یکی از حساس ترین مناطق استراتژیک جهان، بدست گرفتند

از زمان انحلال سلسلهٔ قاجار، این اولین فرصت روحانیت شیعه برای بازگشت به قدرت بود ولی اینبار «اسلامگرایان-چپگرایان وابسته»، جانشین قاجارها شده بودند و قدرت را با روحانیت شیعه تقسیم کردند
«ازدواج و ماه عسل رفتن» اسلامگرایان و چپگرایان وابسته، دوری نکشید که به پایان رسید و اسلامگرایان به رهبری روحانیت شیعه قدرت حاکمه را قبضه کردند که تا به امروز هم ادامه دارد

پس از ۴۲ سال، طرح نابودی، ویرانی و ایران فروشی، هنوز ادامه دارد و ملت ایران را زیر ضربات خود، خرد کرده و عواقب مخرب آنها، نسل های آیندهٔ ایران، بهای سنگین این نابودی ها و ویرانی ها را خواهند پرداخت

گزارش یا اعتراض به این نظر


خیانت اسلامی !!! June 14, 2021 04:45 AM

کشوری که «اعتبار، حیثیت و نفوذ» خود را در جهان پیشرفته و مترقی بشری امروز، هر روز با گذشت زمان، بیشتر از گذشته از دست می دهد و:
• هر روز، «دارایی های» آن در سراسر جهان «بلوکه» می شوند!
• هر روز، با مشکلات و معظلات استراتژیکی، امنیتی و دفاعی جدیدی در مرزهای خود روبروست!
• هر روز، با «خطر» موجودیت، استقلال، حاکمیت، امنیت و تمامیت خاکی و آبی خود روبروست!
• هر روز همسایگانش، آن را به «تحقیر و چالش» می کشند!
• هر روز، کشورهای به ظاهر دوست (روسیه، چین، هند، ترکیه، کرهٔ جنوبی و عراق) ثروت آن را به «غارت» می برند و هر روز خواسته ها و مطالبات جدیدی می کنند!
• هر روز، ملت خود را به «خاک و خون» کشیده و آنها را با قصاوت مذهبی «سرکوب» می کند!
• هر روز، زیر بار «فشار» روسیه و چین مثل یک «اسباب بازی» و یا «توپ فوتبال» زیر پایشان لگد مال می شود!
• هر روز، «جهانیان» از او، بعنوان یک «بیمار جذامی» دوری می کنند!
• هر روز، در «منجلاب» مشکلات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، مالی، امنیتی و دفاعی خود بیشتر فرو می رود!
• هر روز، «تورم افسار گسیخته»، کمر مردم ستمدیده و غارت شدهٔ آن را «خم تر و شکننده تر» می کند!
• و هر روز، «رهبران مستبد»، بی کفایت، بی تدبیر، بی عرضه، نالایق، ناتوان، جاهل و ابله آن، «ضعیف تر، ذبون تر و دیوانه تر» می شوند!

آن کشور به بن بست همیشگی خود رسیده و قادر به پیشرفت، ترقی و رهایی از مشکلات عمیق کشور نخواهد بود و تا تغییر نظام سیاسی و رهبران نالایق آن و جانشین کردن آنها با افراد لایق، کاردان، مدبر، انسان دوست و میهن پرست، کار به جایی نخواهد برد و محکوم به نیستی خواهد بود

زمان تغییر نظام فاسد، غاصبگر، اشغالگر اجنبی تباران اسلامی فرا رسیده است
رژیم اسلامی در سراشیبی سقوط خود قرار گرفته و در حال فروپاشیست

گزارش یا اعتراض به این نظر


کارل مارکس June 14, 2021 05:36 AM

منظور از حفظ نظام حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات یعنی حفظ منافع طبقه حاکم ایران، رانت خواران، بانکداران، دزدان منابع طبیعی، زمین خواران، اراذل و اوباش، ملاها، آدم کش ها، تروریست های بین‌المللی، دلالان محبت، قاچاقچیان،آدم ربایان، غارتگران نفت و گاز وووو میباشد

گزارش یا اعتراض به این نظر


کارل مارکس June 14, 2021 06:23 AM

جهنم سوزانی بنام آب و هوای ایران که در حتی شمال مثل استان گیلان از صبح تا ۸ شب از گرما نمی تونی برای بیرون

بعلت نباریدن باران در شمال تمام مزارع سوخته اند و سال آینده قحطی تمام عیار در سراسر کشور بوجود میاد

این هم از دستاوردهای ملا روحانی که نماینده کلید بدست خدای تخیلی محمد در روی کره زمین است

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
   بازدید |


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.