آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

پنجشنبه، 1 آبان ماه 1399 = 22-10 2020

خودکشی دستە جمعی شش زندانی در زندان ارومیە

طی روزهای گذشتە دست‌کم شش زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە اقدام بە خودکشی نمودەاند کە یکی از آنها جانش را از دست دادە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٣٠ مهر ٩٩ (٢١ اکتبر ٢٠٢٠)، یک زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە با هویت ”کریم خواجەپور“ پس از اقدام بە خودکشی در زندان در بیمارستان ”خمینی“ جانش را از دست دادە است.

کریم خواجەپور روز دوشنبە ٢٨ مهر ماه بە همراه چند زندانی دیگر از بند ١و ٢ پس از یک درگیری بە بند امن منتقل شدە بودند کە همان روز با خوردن خردە شیشە و خودزنی با تیزی اقدام بە خودکشی نمودە و بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدە بود.

چهار نفر دیگر از هم بندی‌های کریم خواجە‌پور بە نام‌های ”حجت دلارام“، ”بابک صوفی“، ”توحید غزنوی“ و ”میلاد (فامیلی نامشخص) پس از خودزی وی اقدام درگیری با دیگر زندانیان کردەاند کە بە سلول انفرادی منتقل شدەاند.

این چهار زندانی روز دوشنبە ٢٩ مهرماه هم زمان و بە نشان اعتراض بە انتقالشان بە سلول انفرادی اقدام بە خودزنی کردەاند.

منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە علی‌رغم خودزنی و خونریزی، مامورین زندان بە سلول‌های آنها رفتە و آنها را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادەاند و تا زمان تنظیم این خبر از هرگونە خدمات درمانی محروم ماندەاند.


اقدام به خودکشی زندانی سیاسی با خوردن خردە شیشە

عادل مکرم زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە روز یکشنبە اقدام بە خودسوزی کردە بود، در سلول انفرادی این زندان با خردن خرد شیشە اقدام بە خودکشی نمودە و وضعیت جسمانی وی وخیم می‌باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعت ٨ شامگاه دوشنبە ٢٨ مهر ٩٩ (١٩ اکتبر ٢٠٢٠)، عادل مکرم زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە پس از اقدام بە خودسوزی بە سلول انفرادی منتقل شدە بود، با خوردن خردە شیشە در سلول انفرادی اقدام بە خودکشی نمودە است.

بە گفتە یک منبع مطلع از زندان ارومیە، عادل مکرم از شب گذشت در بهداری زندان تحت مراقبتهای ویژە قرار داشته و ساعت ٢ ظهر امروز سەشنبە ٢٩ مهر ماه در پی وخامت وضعیت جسمانی جهت عمل جراحی بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدە است.

عادل مکرم روز یکشنبە ٢٧ مهر ٩٩ (١٨ اکتبر ٢٠٢٠)در سالن زندان و مقابل دیدگان قاضی ناظر و معاون زندان خود را بە آتش کشید کە بدون هیچ گونە رسیدگی پزشكی بە سلول انفرادی منتقل شد.
این زندانی سیاسی روز یکشنبە ١٣ مهر ٩٩ (٤ اکتبر ٢٠٢٠) نیز بە نشانە اعتراض بە بلاتکلیفی دە ماهە خود در زندان با دوختن لب‌هایش دست بە اعتصاب غذا زدە بود کە پس از سە روز و با قول مساعد مسئولین زندان مبنی بر تحقق خواستەهایش، بە اعتصاب غدای خود پایان دادە بود.

“عادل مکرم” ٣٠ سالە اواخر آذر ماه سال گذشتە از سوی حکومت ترکیە و از مرز شهرستان خوی بە ایران دیپورت شدە بو و مدت ٢٠ روز در بازاشتگاه ادارە اطلاعات خوی مورد بازجویی قرار گرفتە و سپس بە زندان خوی منتقل شدە بود. وی نهایتا بە زندان ارومیە منتقل شدە و با گذشت ١٠ ماه همچنان بلاتکلیف می‌باشد.

وی در تاریخ ١٣ شهریور ماه امسال از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو محاکمە و بە ”عضویت در احزاب کُردستانی و خروج غیرقانونی از کشور“ متهم شدە است.

گفتنیست کە عادل مکرم پیشتر عضو حزب دمکرات کُردستان ایران بودە و تابستان ٩٨ بە ترکیە رفتە و درخواست پناهندگی دادە بود.ایرانی October 19, 2020 03:01 AM

خدایا عجب اخبار امیدوارکننده ای! ! هر روز اخبار خودکشی و خودسوزی و اعتصاب غذا و فقر و بیماری و شکنجه و سرکوب و بی عدالتی و ظلم در حد اعلا! اگر افسرده نباشم باید به انسان بودنم شک کرد! چه کسی در دنیا ما برایش مهم هستیم؟ در فلاکت و نکبت فعلی ایران آیا منابع ایران و شیره جانش باید به مزدوران حشدالشبی و کتائب و حزب الله و حماس و طالبان و غیره برسد! سهم ایران و ایرانی مرگ و فلاکت و سهم دنیای نامرد نعمتها و حق مسلم ایرانیهاست؟ اروپا سیاست یک بام و دوهوا دارد و فکر میکند میتواند همزمان ایران را استعمار کند و همراه ملا منابع ایران را به یغما ببرد و گاهی چند نفر سر مردم شیره بمالند که ما با مردمیم! شرم بر شما که انسان نیستید! ملا مردم رو سپر انسانی کرده و غذا و دارویش را به عمد صادر میکند! کولبر را میکشند خودشان کشور را تاراج میکنند!مرگ بر ج ا ظالم!

گزارش یا اعتراض به این نظر


کاریکامراناتور October 20, 2020 06:41 PM

مورد اول یعنی خودسوزی را باور میکنم ولی در مورد دوم یعنی خوردن خرده شیشه او را خودکشی کرده اند مثل واجبی خوراندن به کسی که تمام قتل های زنجیره ای را به گردن او انداختند

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام October 20, 2020 07:13 PM

هر کسی که خودکشی میکند به هر دلیلی به خصوص در ایران اسلام زده در واقع دل آخوندها را شاد کرده است. ایرانی باید استوار بایستد و وطنش را نجات دهد و یا ایستاده و با افتخار بمیرد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  1901 بازدید |


© copyright 2004 - 2020 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.