آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 15 تیر ماه 1400 = 06-07 2021

فیلم؛ بیمارستان تبریز: برق نیست، نمی‌تونه نفس بکشه

گریه هموطنی در تبریز که پدرش در آی‌سی‌یوست: برق نیست، برق نیست، نمی‌تونه نفس بکشه...
www.youtube.com/watch?v=w67lm70ALkQ

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: