آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 30 تیر ماه 1400 = 21-07 2021

فیلم؛ مجلس: هشدار بیست سال قبل درباره انتقال آب کارون

هشدار حدودا بیست سال قبل نماینده اهواز در مجلس (جاسم شدیدزاده) درباره انتقال آب کارون... انتقال آب برای مصارف صنعتی در فلات مرکزی ایران، موجب خشک شدن جلگه پرآب خوزستان خواهد شد
www.youtube.com/watch?v=vNGUUZ7PVq4

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: