آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400 = 25-07 2021

فیلم؛ نام و مشخصات قاتلان مردم در اعتراضات شهر ایذه
www.youtube.com/watch?v=fUuVLAFBuRw

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: