آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 11 آذر ماه 1400 = 02-12 2021

حمله سایبری به سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، حمله سایبری به سامانه یادگیری الکترونیکی این دانشگاه را تایید کرد.

به گزارش مهر، مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران در ایمیلی به دانشجویان و اساتید این دانشگاه کندی و اختلال سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران در هفته گذشته را به دلیل حمله سایبری اعلام کرد.

در متن این ایمیل آمده است: متاسفانه در این هفته به دلیل کمبود منابع پردازش و حملات سایبری هم زمان در سامانه elern (یادگیری الکترونیکی) با کندی و اختلال رو به رو بودیم. همین جا از تمامی دانشجویان و اساتید از این بابت عذرخواهی کرده و تلاش میکنیم در هفته آتی مشکلات را به تدریج کاهش دهیم.
Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: