آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 11 آذر ماه 1400 = 02-12 2021

فیلم؛ سرنوشت ایران چه خواهد شد؟ گفتگو با دکتر تقی زاده

رادیو پیام اسرائیل: ایران به کجا می رود و تا چه هنگام این مصیبت ملت ایران ادامه خواهد یافت. اکنون همگان به این باور رسیده اند که رژیم کنونی در آستانه فروپاشی قرار دارد و ممکن است ناگهان فرو پاشد. ولی برخی دیگر نیز می گویند که حاکمان کنونی به آسانی تسلیم خواست مردم نخواهند شد و صحنه را ترک نخواهند گفت زیرا اگر قدرت را از دست بدهند، مکانی خارج از ایران وجود ندارد آن ها را در خود به صورت مطمئن پناه دهد و سقوط رژیم ممکن است مرگ آنان را حتمی سازد. این یکی از عللی است که روشن میسازد چرا سران حکومت برای خاموش کردن خشم مردم و صدای آنان، از هیچ جنایتی رویگردان نیستند و حتی با گلوله های سربی مردمان اصفهان را که به نبود آب اعتراض می کنند، هدف قرار می دهند. ایران چه سرنوشتی خواهد داشت و آیا خواهد توانست از حکومت کنونی رهایی یابد؟ چگونه رسیدن به این هدف میسر خواهد شد و چه آینده ای در انتظار ملت ایران است؟

این ها پرسش هایی بود که با دکتر رضا تقی زاده در میان گذاشتیم که پاسخ های وی می تواند برای علاقمندان جالب باشد:
www.youtube.com/watch?v=xTTeEFbZktM

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: