آدرس پست الکترونيک [email protected]

آدينه، 12 آذر ماه 1400 = 03-12 2021

پاسداران برای ترویست‌های طالبان هم ماله می‌ کشند!

یک کاربر توییتر پس از درگیری مرزی با طالبان نوشت: یکی از سایت‌های داخلی نوشته اشرار مسلح بودن که به مرز حمله کردن! خود طالبان فیلم پخش کرده که ما بودیم اینا میگن اشرار مسلح بوده است! نمیدونستم روزی میاد که در این حد واسه طالبان ماله بکشند همین جور ادامه بدن میگن نیروهای نظامی ما مقصر بودن و طالبان با بزرگواری خودش، اشتباه نابخشودنی نیروهای ما رو ندید گرفت! اتفاقا اینو همون اول گفتن، گفتن دیوار کشی اشتباه ما در مرز باعث شده کشاورزها که میرن اونور دیوار طالبان فکر کنه وارد مرز‌شون شده و حمله کرده و تصیر ما بوده، یعنی اون الدنگها مرز هم نمیشناسن تقصیر ماست!Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: