آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 26 دی ماه 1400 = 16-01 2022

فیلم؛ تخلیه گندم در اسکله بندرعباس زیر باد و موش و..!

تخلیه غیر اصولی ، غیر استاندارد و غیر بهداشتی گندم در اسکله بندر عباس زیر باد و باران ، موش و پرنده!
www.youtube.com/watch?v=tPmI6xzPrWI

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: