آدرس پست الکترونيک [email protected]

سه شنبه، 28 دی ماه 1400 = 18-01 2022

فیلم؛ انفجارهای مهیب غرب کشور: سکوت مرگبار رژیم


به دنبال شنیده شدن صدای انفجار در برخی استان‌های غربی کشور در شنبه شب، وزارت کشور رعد و برق را دلیل اصلی صداهای مهیب اعلام کرده است. همزمان اخبار ضدونقیضی درباره علت این صداها ازجمله اقدامات آموزشی و فعالیت نظامی درشبکه‌های اجتماعی و همچنین ازسوی برخی مقامات حکومتی منتشر شده که یک منبع آگاه در نیروهای مسلح آنها را تکذیب کرده است.
www.youtube.com/watch?v=Nn2wK776Q2c

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADTranslate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: